Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.08.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Publikace z konference
Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, [2015]
216 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-83-7490-843-6 (brožováno)
Nad názvem: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Slovenský, částečně český a anglický text, anglické resumé
001451165
PREDHOVOR...3 // PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A SPRÁVNE SÚDNICTVO V KONTEXTE PRÁVA NA DOBRÚ SPRÁVU A SPRAVODLIVÝ PROCES - PhDr. Tomáš Alman ...9 // JUDICIAL REVIEW OF A CASE RELATED TO WAGE PAYMENT - László Békési ...17 // THE CONFRONTATION IN INTERNATIONAL DOCUMENTS AND IN FRONT OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS - FOR THE FAIR TRIAL - Сsaba Fenyvesi ...21 // ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM - JUDr. Matúš Filo, PhD ...35 // ZÁKONNOST (AUDIOVIZUÁLNÍCH) DŮKAZNÍCH PROSTŘEDKŮ V ŘÍZENÍ O SPRÁVNÍM DELIKTU JAKO SOUČÁST PRÁVA NA SPRAVEDLIVÝ PROCES - JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D ...49 // К VYBRANÝM OTÁZKÁM SPRÁVNĚPRÁVNÍ A TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ - doc. JUDr. Petr Havlan, CSc., JUDr. Bc. Jan Janeček, Ph.D ...57 // SÚČINNOSŤ V KONANÍ O PRIESTUPKU - JUDr. Matej Horvat, PhD ...68 // SPRÁVNÍ DISCIPLINÁRNÍ DELIKTY ČLENŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY A PRINCIP NE BIS IN IDEM - doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc. ...76 // LENGTH OF PROCEEDING ACCORDING TO ARTICLE 6 OF CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS - JUDr. Nataša Just Hrnčárová, PhD ...85 // PRÁVO NA SPRAVODLIVÉ ROZHODNUTIE Z POHĽADU MAJETKOVÝCH POMEROV PÁCHATEĽA V RÁMCI SPRÁVNEHO TRESTANIA PRÁVNICKÝCH OSÔB - JUDr. Zuzana Kiseľyová ...90 // SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ - ÚVAHA DE LEGE FERENDA A CONTO LAICKÉHO ZADRŽOVÁNÍ PACHATELE PŘESTUPKU - Petr Kolman...100 // UKLÁDÁNÍ SANKCE ZÁKAZU POBYTU ZA PŘESTUPEK - doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. ....104 // PROCESNOPRÁVNE PRINCÍPY DOBREJ VEREJNEJ SPRÁVY V SPRÁVNOM TRESTANÍ - prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD ...111 // PRÁVO NA SPRAVODLIVÝ PROCES A SPRÁVNE TRESTANIE -DAŇOVÉ SPRÁVNE DELIKTY - JUDr. Martina Krížovská...120 //
INSTITUTIONALIZATION THE RIGHT OF PROTECTION OF THE CHILDREN IN BULGARIAN LEGISLATION - Ass. Prof. Elitsa Kumanova, PhD., Milen Petrov ...124 // VYBRANÉ PROCESNÉ PRINCÍPY SPRÁVNEHO TRESTANIA PRI SPRÁVE DANÍ - JUDr. Ľubica Masárová, PhD ...134 // PRÁVNA ÚPRAVA VYVODZOVANIA ZODPOVEDNOSTI ZA VEREJNOPRÁVNE DELIKTY V ŠPANIELSKOM KRÁĽOVSTVE - JUDr. Michal Maslen, PhD ...141 // ABSORPČNÁ ZÁSADA V SPRÁVNOM TRESTANÍ Z POHĽADU SÚDNEJ PRAXE - Mgr. Viliam Poništ ...148 // DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE PENALTY IN HEALTH INSURANCE SYSTEM IN REPUBLIC OF BULGARIA - Asst. Prof. Maria Radeva, PhD ...159 // SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ - JUDr.Marie Sciskalová, Ph.D. ...164 // KOMPARACE PRÁVNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍHO TRESTÁNÍ V INTEGROVANÉ PREVENCI A V PŘEDPISECH NA OCHRANU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - JUDr. Tereza Snop ková, Ph.D ...169 // „ZÁKAZ REFORMACE IN PEIUS V ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ ŘÍZENÍ O SPRÁVNÍCH DELIKTECH“ - JUDr. Miloslava Ščerbová ...181 // NIEKOĽKO POZNÁMOK K VÝVOJU PRÁVNEJ ÚPRAVY SPRÁVNEHO TRESTANIA NA SLOVENSKU OD ROKU 1990 AŽ PO SÚČASNOSŤ - JUDr. Marián Ševčík, CSc. ...187 // SPRAVODLIVOSŤ TRESTNÉHO KONANIA A JEHO REFLEXIA V SPRÁVNOM KONANÍ TRESTNOM - Prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., Doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD ...193 // PRÁVO NA SPRAVEDLIVÝ PROCES VE SVĚTLE ZÁKONA O PŘESTUPCÍCH - Mgr. Ilona Turková ...200 // VYBRANÁ SOUDNÍ JUDIKATURA KE SPRÁVNÍMU TRESTÁNÍ V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH Z OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D...206

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC