Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.09.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Publikace z konference
Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, [2015]
165 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-83-7490-846-7 (brožováno)
Konference konaná 29. dubna 2015 v Trnavě
Nad názvem: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Slovenský, částečně český text, anglická resumé
001451174
PREDHOVOR... 3 // OCHRANA PRÁV CUDZINCOV V KONANÍ PRED ÚSTAVNÝM SÚDOM - JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc. ...7 // HISTORICKÝ VÝVOJ MEDZINÁRODNOPRÁVNEHO INŠTITÚTU AZYLU V INTERAKCII S MEDZINÁRODNÝM UTEČENECKÝM PRÁVOM A MEDZINÁRODNÝM PRÁVOM ĽUDSKÝCH PRÁV - Doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD ...21 // ZÁKLADNÉ PRÁVA PRI ROZHODOVANÍ O MEDZINÁRODNEJ OCHRANE -PRÁVO NA OSOBNÝ POHOVOR - JUDr. Nataša Just Hrnčárová, PhD ...44 // PROCESNÉ PRÁVA ÚČASTNÍKA V KONANÍ O AZYLE - prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD ...53 // ÚČINNÝ OPRAVNÝ PROSTRIEDOK V AZYLOVOM KONANÍ - HĽADANIE ROVNOVÁHY MEDZI SPRAVODLIVOSŤOU A EFEKTIVITOU - Mgr. Bc. Alžbeta Králová ...66 // ÚSTAVNÍ AZYL V LISTINĚ ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD JAKO ZDROJ KONFLIKTU - JUDr. David Kryska, Ph.D., Mgr. et Mgr. Linda Janků ...73 // PRÁVO NA AZYL V CHORVÁTSKEJ REPUBLIKE - JUDr. Ľubica Masárová, PhD., JUDr. Michal Maslen, PhD ...87 // POSTAVENIE MALOLETÝCH BEZ SPRIEVODU V SR, SO ZAMERANÍM NA KONANIE O AZYLE - JUDr. Miroslava Mittelmannová ...98 // INŠTITUCIONÁLNE ZABEZPEČENIE PRÁVA NA AZYL - PÔSOBNOSŤ MIGRAČNÉHO ÚRADU MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KONANÍ O UDELENIE AZYLU - Ing. Bernard Priecel ...105 // SEKURITIZÁCIA AZYLOVÉHO PRÁVA - JUDr. Tomáš Rulíšek, PhD ...114 // ŠPECIFICKÉ PRÍPADY PRENASLEDOVANIA V PRÍPADE ŽIADATEĽOV O AZYL ŽIEN A DETÍ - Mgr. Martina Sukovská ...125 // PRÁVO NA AZYL PODLE ČLÁNKU 1D ÚMLUVY O PRÁVNÍM POSTAVENÍ UPRCHLÍKŮ - Mgr. Beáta Szakácsová ...140 // POZNATKY K ROZHODOVACEJ ČINNOSTI VO VECI AZYLU KRAJSKÉHO SÚDU BRATISLAVA A ÚVAHA K SÚČASNÝM AKTUÁLNYM PROBLÉMOM ROZHODOVACEJ ČINNOSTI O POSKYTOVANÍ AZYLU - JUDr. Marián Ševčík, CSc. ...146 // NEPRIAMA OCHRANA UTEČENCOV PROSTREDNÍCTVOM JUDIKATÚRY ESĽP - JUDr. Ján Šikuta, Ph.D ...152 // PRÁVO NA ODÔVODNENIE ROZHODNUTIA - JUDr. Zuzana Števulová ...159

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC