Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vydání první
Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016
196 stran : ilustrace, 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7308-595-7 (brožováno)
Varia ; 40. svazek
Obsahuje bibliografii na stranách 148-163, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001451190
Úvod 9 // 1. K pojmům gramotnost, negramotnou, funkční gramotnost 13 // 1.1. Funkční gramotnost 15 // 1.2. Negramotnost, funkční negramotnost 21 // 1.3. Vztah funkční gramotnosti a čtenářské gramotnosti 22 // 2. Čtenářská gramotnost 24 // 2.1. Čtenářská gramotnost v soustavě jiných druhů gramotnosti 25 // 3. Faktory ovlivňující rozvoj čtenářské gramotnosti 27 // 3.1. Sociální a rodinné determinanty 28 // 3.1.1. Postoje rodičů a domácí gramotnostní prostředí 30 // 3.1.2. Socioekonomický status rodiny 36 // 3.2. Škola 39 // 3.3. Dalií faktory působící na rozvoj čtenářské gramotnosti 41 // 4. Vzdělávání romských žáků 42 // 4.1. Sociální znevýhodněni 43 // 4.2. Jazyková situace romských žáků 44 // 4.2.1. Akvizice jazyka 45 // 4.2.2. Romský etnolekt češtiny 45 // 4.2.3. Jazyková kompetence z hlediska recepce 48 // 4.2.4. Jazyková kompetence z hlediska produkce 50 // 4.2.5. Výsledky romských žáků v testech čtenářské gramotnosti 52 // 4.3. Vzdělávání Romů na základních školách a základních školách praktických 53 // 5. Čtenářská gramotnost a kurikulum 56 // 5.1. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 56 // 5.2. Standardy český jazyk a literatura 58 // 5.3. Další dokumenty 59 // 6. Porozumění textu 6i // 6.1. Rozvoj prvopočáteční gramotnosti 61 // 6.2. Diferenciace čtení 62 // 6.3. Procesy porozumění textu 63 // 6.3.1. Čtenářské strategie a čtenářské dovednosti 64 // 6.3.2. Klasifikace čtenářských strategií 65 // 6.4. Výzkumy PISA a PIRLS 68 // 7. Východiska pro výzkumnou část 70 //
VÝZKUMNÁ ČÁST // 8. Metodologie výzkumné části 81 // 8.1. Východiska výzkumu PIRLS 81 // 8.2. Cíle výzkumu 82 // 8.3. Výzkumné otázky 83 // 8.4. Hypotézy výzkumu 83 // 8.4.1. Hypotézy vztahující se k obecným charakteristikám žáků 83 // 8.4.2. Hypotézy vztahující se k rodinnému prostředí žáků 83 // 8.4.3. Hypotézy vztahující se k osobnostním charakteristikám žáka 84 // 8.4.4. Hypotézy vztahující se ke škole a metodám práce s textem 84 // 8.5. Výzkumný design 85 // 8.6. Výběrový soubor 87 // 8.7. Koncepce šetření 89 // 8.8. Testové nástroje 90 // 8.9. Dotazník pro žáky 90 // 8.10. Dotazník pro učitele 91 // 8.11. Test čtenářské gramotnosti 91 // 8.12. Způsob zpracování a vyhodnocení dat 93 // 9. Deskriptivní statistiky 94 // 9.1. Deskriptivní statistiky žákovského dotazníku 94 // 9.2. Deskriptivní statistiky učitelského dotazníku 110 // 9.3. Deskriptivní statistiky testu čtenářské gramotnosti 119 // 9.4. Analýza nenormovaných odpovědí 124 // 10. Inferenční statistiky 128 // 10.1. Testování normality rozložení výsledků testu čtenářské // gramotnosti 128 // 10.2. Výběr statistických technik pro testování hypotéz 129 // 10.3. Testování hypotéz 130 // 10.3.1. Hypotézy vztahující se k obecným charakteristikám žáků 130 // 10.3.2. Hypotézy vztahující se k rodinnému prostředí žáků 131 // 10.3.3. Hypotézy vztahující se k osobnostním charakteristikám žáka 133 // 10.3.4. Hypotézy vztahující se ke školnímu prostředí 135 // 11. Shrnutí výsledků 138 // 12. Závěry 145 // 12.1. Závěry pro další výzkum a pro měření čtenářské gramotnosti 145 // 12.2. Závěry pro vzdělávací politiku 145 // 12.3. Závěry pro vzdělávací praxi 146 // Použitá literatura 148 // Seznam grafických prvků 164 // Seznam příloh 167 // Rejstřík 192 // Resumé/Summary 195
(OCoLC)949214061
cnb002772518

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC