Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2016
167 stran : barevné ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-204-3940-6 (vázáno)
Edice postgraduální medicíny
Obsahuje bibliografii na stranách 153-157 a rejstřík
České a anglické resumé
001451311
Předmluva ? // 1 Principy antibiotické terapie (V. Adámková) 13 // 2 Nejčastější chyby v terapii antibiotiky (V. Adámková) 15 // 3 Charakteristika jednotlivých antibiotik (V. Adámková) 17 // 3.1 Betalaktamy - benzylpenicilin (penicilin G) 17 // 3.2 Betalaktamy - oxacilin 18 // 3.3 Betalaktamy - amoxicilin, ampicilin 19 // 3.4 Betalaktamy - ko-amoxicilin 20 // 3.5 Betalaktamy - piperacilin 21 // Betalaktamy - ko-piperacilin 21 // 3.6 Cefalosporiny 22 // 3.7 Makrolidy - erytromycin 23 // 3.8 Makrolidy - klaritromycin 25 // 3.9 Makrolidy - spiramycin 27 // 3.10 Makrolidy - roxitromycin 28 // 3.11 Azalidy - azitromycin 29 // 3.12 Aminoglykosidy 30 // 3.13 Tetracyklíny 31 // 3.14 Clycylcykliny - tigecyklin 33 // 3.15 Streptograminy 34 // 3.16 Monobaktamy - aztreonam 34 // 3.17 Karbapenemy 35 // 3.18 Metronidazol 36 // 3.19 Linkosamidy 37 // 3.20 Fluorochinolony 38 // 3.21 Glykopeptidy 41 // 3.22 Chloramfenikol 42 // 3.23 Nitrofurantoin 43 // 3.24 Kotrimoxazol 43 // 3.25 Linezolid 45 // 3.26Makrocykly - fidaxomicin 46 // Antibiotika v chirurgických oborech // n CAVE (V. Adámková) 49 // 5 Rezistence hlavních klinicky významných bakteriálních původců infekcí (V. Adámková) 57 // 6 Mikrobiologická diagnostika (L. Šemberová) 71 // 6.1 Infekce kůže a měkkých tkání 71 // 6.1.1 Infekce popálenin 73 // 6.1.2 Infekce rány po pokousání člověkem 73 //
6.1.3 Infekce rány po pokousání zvířetem 73 // 6.1.4 Kožní infekce vzniklé po prodělaném traumatu 74 // 6.1.5 Infekce u intravenózních narkomanů 75 // 6.1.6 Infekce spojené s chirurgickým výkonem 76 // 6.1.7 Infekce spojené s diagnostickými a léčebnými postupy 76 // 6.2 Intraabdominální infekce 76 // 6.2.1 Primární peritonitida 78 // 6.2.2 Peritonitida při peritoneální dialýze 78 // 6.2.3 Sekundární peritonitida 78 // 6.2.4 Terciární peritonitida 79 // 6.2.5 Jaterní abscesy 79 // 6.2.6 Infekce žlučového traktu 79 // 6.2.7 Abscesy sleziny 80 // 6.2.8 Pankreatitida 80 // 6.3 Infekce kostí a kloubů 83 // 6.3.1 Klíčové body laboratorní diagnostiky 83 // 6.3.2 Osteomyelitida 83 // 6.3.3 Infekce kloubů 85 // 7 Biomarkery (H. Brodská) 89 // 7.1 C-reaktivní protein 89 // 7.2 Prokalcitonin 90 // 7.3 Interleukin 6 (IL-6) 92 // 7.4 Leukocyty, diferenciální rozpočet leukocytů, // procento nezralých granulocytů (% IG) 93 // 7.5 Laktát 93 // 7.6 Presepsin 94 // Obsah // 7.7 Albumin, prealbumin, cholesterol 94 // 7.8 Kreatinkináza 95 // 7.9 Myoglobin 95 // 8 Antibiotická profylaxe v chirurgii (J. Ulrych, V. Adámková) 97 // 8.1 Princip antibiotické profylaxe 97 // 8.2 Obecné indikace antibiotické profylaxe 99 // 8.3 Obecná rizika antimikrobiální profylaxe 99 // 8.4 Faktory ovlivňující riziko ranné infekce 99 // 8.5 Etiologie 100 // 8.6 Kolonizace a rezistence 100 //
8.7 Screening a dekolonizace 101 // 8.8 Dávkování antibiotik podávaných profylaktický 101 // 8.9 Přehled operačních výkonů 102 // a doporučená antibiotická profylaxe 102 // 9 Antibiotická léčba základních infekcí v chirurgii (). Ulrych, V. Adámková, P. Baňař) 107 // 9.1 Infekce v místě chirurgického výkonu 107 // 9.1.1 Základní charakteristika a klasifikace 107 // 9.1.2 Rizikové faktory infekce v místě chirurgického výkonu..108 // 9.1.3 Opatření snižující výskyt infekce v místě // chirurgického výkonu 109 // 9.1.4 Mikrobiologická etiologie infekce v místě // chirurgického výkonu 110 // 9.1.5 Diagnostika 113 // 9.1.6 Terapie 113 // 9.2 Infekce kůže a měkkých tkání 115 // 9.2.1 Základní charakteristika a klasifikace 115 // 9.2.2 Klinické příznaky 117 // 9.2.3 Diagnostika 117 // 9.2.4 Terapie 118 // 9.2.5 Purulentní IKMTbez nekróz 119 // 9.2.6 Nepurulentní IKMT bez nekróz 121 // 9.2.7 Nekrotizující IKMT 126 // 9.3 Intraabdominální infekce 131 // 9.3.1 Základní charakteristika a klasifikace 131 // 9.3.2 Mikrobiální etiologie intraabdominální infekce 134 // 9.3.3 Klinické příznaky 137 // Antibiotika v chirurgických oborech // 9.3.4 Diagnostika 137 // 9.3.5 Terapie 137 // 9.4 Infekce kostí a kloubů 142 // 9.4.1 Základní charakteristika 142 // 9.4.2 Osteomyelitida 142 // 9.4.3 Pyogenní artritida 145 // 9.4.4 Infikovaný pakloub 147 // 9.4.5 Infekce kloubních náhrad 149 // Literatura 153 // Souhrn/Summary 159 // Zkratky 161 // Rejstřík 163

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC