Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016
112 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-3356-5 (brožováno)
ISBN 9788024633909 (ebook)
ISBN 8024633906 (ebook)
Obsahuje bibliografii na stranách 108-112, bibliografické odkazy
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001451333
Obsah // Úvod 7 // 1. Komunitní práce 8 // 1.1 Základní vymezení pojmů 8 // 1.2 Komunitní práce v interakci s dalšími vědními obory 10 // 1.3 Rozvoj komunity - rozvoj místního společenství 11 // 1.4 Komunitní práce a komunitní rozvoj v různých typech sídel 13 // 1.5 Modely komunitní práce 18 // 2. Z historie komunitní práce 19 // 2.1 Teorie na úvod 19 // 2.2 Vznik komunitní práce a její rozvoj ve 20. století 21 // 2.3 Specifika komunitní práce v Čechách a na Moravě 24 // 3. Základní prvky a procesy komunitních aktivit 29 // 3.1 Aktéři komunitních procesů 29 // 3.2 Další aktéři prospěšní komunitě 31 // 3.3 Komunitní projekty 33 // 3.4 Analýza aktérů komunitních aktivit 36 // 4. Současná komunitní práce a oblasti jejího působení 38 // 4.1 Zvyšování účasti občanů na věcech veřejných (občanská participace) 38 // 4.2 Podpora vzájemnosti, solidarity a podpora sociálního kapitálu 42 // 4.3 Komunitní plánování 44 // 4.4 Inkluze marginalizovaných skupin, prevence sociálního vyloučení 48 // 4.4.1 Co to je sociální vyloučení a marginalizace 48 // 4.4.2 Sociálně vyloučené lokality 49 // 4.4.3 Dimenze sociálního vyloučení 50 // 4.4.4 Osoby a skupiny ohrožené sociálním vyloučením 51 // 4.4.5 Chudoba a sociální vyloučení 52 // 4.4.6 Sociální inkluze a sociální začleňování v obci 53 // 4.4.7 Trendy přispívající ? sociálnímu vyloučení 55 // 4.4.8 Jak na sociální začleňování
v obci 59 // 4.5 Komunitní vzdělávání 61 // 4.6 Podpora místního hospodářského života 65 // 4.6.1 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) a její místní dopady 68 // 4.6.2 Další formy podpory komunitního hospodářství 73 // 4.7 Vyváženost a dostupnost lokálních institucí 79 // 4.8 Urbanismus a architektura jako faktor utváření veřejných prostorů // a komunitního života 61 // 4.9 Péče o místní dědictví a interpretace místního dědictví 85 // 5. Komunitně orientovaný výzkum a jeho specifika 90 // 6. Komunitní pracovník 94 // 7. Trendy a dilemata současné komunitní práce a komunitního rozvoje 97 // 8. Posílení komunit - úvahy na závěr 101 // Summary 106 // Seznam citované literatury 108 // Seznam tabulek 113 // Seznam fotografií 114 // Poděkování 115
(OCoLC)960189947
cnb002799756

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC