Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
4 (hodnocen1 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Katalog
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Národní zemědělské muzeum, [2016]
143 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87912-44-7 (Ústav pro studium totalitních režimů ; brožováno)
čeština
Souběžný anglický text
001451347
OBSAH/CONTENTS // Predmluvy / Foreword 4-9 // Selský stav v ceských dejinách / Peasant estate in the Czech history 11 // Vesnická pospolitost /The village community 13 // Venkovská rodina / Country family 17 // Roknavsi/A year in the country 21 // Tradice družstevnictví / The tradition of collective farming 25 // Rozkvet za Rakousko-Uherska a první CSR / Heyday in the times of Austria-Hungary and the first CSR 29 Venkov za války / The country during the war 33 // Nacistická perzekuce / Nazi persecution 37 // Pocátek nacistické kolonizace / Beginning of Nazi colonization 41 // Odboj / Resistance 45 // Zákaz agrární strany / Ban of the Agrarian Party 49 // Retribuce / Retribution 53 // Nemectí sedláci / German farmers 57 // Koreny bezpráví / Roots of injustice 61 // KSC a venkov/KSC and the country 63 // Sovetský model kolektivizace / Soviet model of collectivization 67 // Iluze a tragédie/ Illusions and tragedies 71 // Ceskoslovenská reflexe / Czechoslovak reflections 73 // JZD jako nástroj kolektivizace / JZD as an instrument of collectivisation 77 // Vládní politika KSC - léta padesátá / KSC governmental policies - the 1950s 81 // Proti kolektivizaci / Against collectivization 83 // Proces s Josefem Pažoutem / The Josef Pažout trial 87 // Vezenská anabáze / Prison anabasis 88 // Agitátori a propagandisté / Agitators and propagandists 93 // Církev a venkov / The Church and the country 97 // Hospodári pod knutou / Farmers under the knout 101
// Prísne tajná smernice / Top secret guideline 103 // Akce„Kulak’7 Action "Kulak" 107 // Vystehovaní / The Evicted 108 // Selský rodu Vršfalu ze Žlunic / Vrštala peasant family from Zlunice 111 // Selský rod Krouských z Katusic / Krouský peasant family from Katusice 115 // Selský rod Koutníku z Placic / Koutník peasant family from Placíc 117 // Vládní politika KSC - léta šedesátá / KSC governmental policies - the 1960s 119 // Krátké jaro 1968 / The short spring of 1968 121 // Vládní politika KSC - léta sedmdesátá / KSC governmental policies - the 1970s 123 // Dokud se nesedreme... / Until we work ourselves to death... 125 // Vládní politika KSC - léta osmdesátá / KSC governmental policies - the 1980s 127 // Filmové obrazy / Film images 129 // Zdevastovaná obec / Dilapidated village 131 // Promena krajiny / Changes in the landscape 135 // Dvojí vyvlastnování rodiny Havránku / Double dispossession of the Havránek family 137 // Hledání tradice / Looking for traditions 139 // Obnovená tradice - rod Horáku ve Vrátné / Renewed tradition - the Horák family in Vrátno 141 // Epitaf/Epitaph 143

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC