Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2014
286 stran : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-210-7561-0 (brožováno)
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 257-266, bibliografické odkazy a rejstříky
České a anglické resumé
001451348
ÚVOD 7 // 1 TEORETICKÁ A EPISTEMOLOGICKÁ VÝCHODISKA 9 // 1.1 Jazyk, řeč a komunikace 9 // 1.1.1 Základní atributy jazyka a řeči 9 // 1.1.2 Teorie vývoje jazykových schopností 12 // 1.1.3 Paradigma komunikace, komunikačního procesu 17 // 1.2 Současné aspekty ontogeneze řeči a jazykových schopností 21 // 1.2.1 Profil ontogeneze řeči a jazykových schopností 21 // 1.2.2 Stadiální vývoj komunikace - období nezáměrné komunikace 22 // 1.2.3 Stadiální vývoj komunikace - období zámerné komunikace (8-17 měsíců) 25 // 1.2.4 Stadiální vývoj komunikace - období záměrné komunikace (18-36 měsíců) 36 // 1.3 Modality a etiologie jazykových poruch v raném věku 38 // 1.3.1 Modality poruch jazykového vývoje 38 // 1.3.2 Genetické faktory 40 // 1.3.3 Neurobiologické faktory 41 // 1.3.4 Kognitivní a environmentálni faktory 44 // 1.4 Narušený vývoj řeči 46 // 1.4.1 Charakteristika narušeného vývoje řeči 47 // 1.4.2 Opožděný vývoj řeči 48 // 1.4.3 Kategorizace narušeného vývoje řeči 49 // 1.4.4 Specificky narušený vývoj řeči 51 // 2 VÝCHODISKA RANÉ LOGOPEDICKÉ INTERVENCE 57 // 2.1 Raná logopedická intervence 57 // 2.1.1 Vymezení rané logopedické intervence 58 // 2.1.2 Vymezení okruhu dětí rané logopedické intervence 59 // 2.1.3 Situace v zahraničí 60 // 2.1.4 Aktuální situace v České republice 62 // 2.2 Včasná diagnostika vývoje řeči a jazykových schopností 63 // 2.2.1 Diagnostické postupy využívané v zahraničí // a České republice 64 // 2.2.2 GDI Mac Arthur / TEKOS/DoVyKo 65 // 2.2.3 Model vývoje řeči dle M. Laheyové 67 // 2.2.4 Rossettiho škála komunikačních a interakčních schopností v raném dětství 69 // 2.3 Děti s identifikovatelným rizikem 70 // 2.3.1 Děti s chromozomálními anomáliemi a s neurologickým onemocněním 71 // 2.3.2 Děti s vrozenými vadami a poruchami metabolismu 85 //
2.3.3 Děti se senzorickými poruchami a atypickými vývojovými poruchami 97 // 2.3.4 Děti vystavené toxickým vlivům, s chronickým onemocněním a závažným infekčním onemocněním 102 // 2.4 Děti s potencionálně identifikovatelným rizikem 114 // 2.4.1 Děti s nízkou porodní hmotností a děti s prenatální a perinatální zátěží 115 // 2.4.2 Děti rodičů s postižením či onemocněním a děti z krizových rodin 123 // 2.4.3 Děti rodičů s nízkým SES 126 // 3 DIAGNOSTIKA V RANÉ LOGOPEDICKÉ INTERVENCI 135 // 3.1 Diagnostika v období nezáměrné komunikace u vysoce rizikových dětí 135 // 3.1.1 Hodnocení krmení a orálních schopností u vysoce rizikových dětí 136 // 3.1.2 Hodnocení chování a vývoje dítěte 139 // 3.1.3 Hodnocení komunikace mezi rodičem a dítětem 141 // 3.2 Diagnostika v období nezáměrné komunikace (dětí na vývojové úrovni 1.-8. měsíce) 143 // 3.2.1 Hodnocení krmení a orálně-motorického vývoje 143 // 3.2.2 Hodnocení vokalizace 145 // 3.2.3 Hodnocení dětského chování a vývoje 148 // 3.2.4 Hodnocení komunikace mezi rodičem a dítětem 149 // 3.3 Diagnostika u dětí na vývojové úrovni 9-18 měsíců 150 // 3.3.1 Formální hodnocení 151 // 3.3.2 Neformální hodnocení 152 // 3.4 Diagnostika u dětí na vývojové úrovni 18-36 měsíců 153 // 3.4.1 Hodnocení hry a gestikulace 154 // 3.4.2 Hodnocení komunikačního záměru 159 // 3.4.3 Hodnocení porozumění řeči 163 // 3.4.4 Hodnocení produkce řeči 168 // 4 TERAPIE V RANÉ INTERVENCI 173 // 4.1 Terapie v období nezáměrné komunikace u vysoce rizikových dětí 173 // 4.1.1 Terapie krmení a orálních dovedností 173 // 4.1.2 Terapie chování a vývoje dítěte 178 // 4.1.3 Intervence zaměřená na komunikaci rodičů a fungování rodiny 179 // 4.2 Intervence v období nezáměrné komunikace (dětí na vývojové úrovni 1.-8. měsíce) 184 //
4.2 Intervence v období nezáměrné komunikace (dětí na vývojové úrovni 1.-8. měsíce) 184 // 4.2.1 Krmení a orálně-motorický vývoj 184 // 4.2.2 Intervence v oblasti vokálního rozvoje 185 // 4.2.3 Intervence v oblasti chování a vývoje dítěte 186 // 4.2.4 Intervence komunikace mezi rodičem a dítětem 187 // 4.3 Intervence u dětí na vývojové úrovni 9-18 měsíců 191 // 4.3.1 Hlavní cíle intervence 191 // 4.3.2 Interaktivní čtení 193 // 4.3.3 Komunikační pokušení 195 // 4.4 Intervence u dětí na vývojové úrovni 18-36 měsíců 196 // 4.4.1 Intervence zaměřená na rozvoj hry a gest 198 // 4.4.2 Intervence zaměřená na rozvoj záměrného komunikačního chování 199 // 4.4.3 Intervence zaměřená na impresivní a expresivní složku řeči 203 // 4.4.4 Interaktivní čtení v období 18-36 měsíců 205 // 5 VÝCHODISKA RANÉ LOGOPEDICKÉ INTERVENCE V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH - ANALÝZA NÁZORU PEDIATRŮ 207 // 5.1 Charakteristika výzkumného šetření, vymezení problému, stanovení cílů šetření 207 // 5.2 Design výzkumu a metody sběru dat 212 // 5.3 Výsledky výzkumu 213 // 5.3.1 Bližší charakteristiky sledovaného souboru 213 // 5.3.2 Přístupy pediatrů ? včasnému vyšetření vývoje řeči a jazykových schopností 214 // 5.3.3 Hodnocení vývoje komunikační schopnosti dětí v raném věku v rámci pediatrických ordinací - aktuální stav 222 // 5.3.4 Erudice pediatrů z hlediska péče o děti s opožděným / narušeným vývojem řeči 227 // 5.3.5 Analýza spolupráce s logopedy a názory na ranou logopedickou intervenci z pohledu pediatrů 230 // 5.4 Výsledky výzkumného šetření, diskuse 237 // 5.5 Návrhy a opatření pro speciálněpedagogickou teorii a praxi 246 // ZÁVĚR 251 // SHRNUTÍ 253 // SUMMARY 255 // POUŽITÉ ZDROJE / LITERATURA 257 // SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ, GRAFŮ A SCHÉMAT 267 // JMENNÝ REJSTŘÍK 273 // VĚCNÝ REJSTŘÍK 279
// 5
(OCoLC)923587465
cnb002728001

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC