Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2013
310 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-210-6673-1 (brož.)
300 výt.
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Česká a anglická resumé
Popsáno dle 3. dotisku vydaného v roce 2016
001451359
Úvod - Introduction 7 // TEORETICKÁ VÝCHODISKA - Theoretical background 11 // Participace jako aktivní účast člověka s postižením ve společnosti - Participation as an Active Involvement of People with Disabilities in Society (Karel Pančocha) 13 // Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - The International Classification of Functioning, Disability and Health (Marie Vítková) 25 // Prostředky ucelené rehabilitace - Comprehensive Rehabilitation Resources (Marie Vítková) 31 // Psychologické a psychohygienické otázky vzdělávání žáků se zdravotním postižením z pohledu inkluze - Psychological and Mental Hygiene Issues in Teaching Pupils with Disabilities in Terms of Inclusion (Evžen Řehulka) 39 // LEGISLATIVNÍ RÁMEC - Legislative Policy 55 // Školský zákon, Antidiskriminační zákon, Zákon o sociálních službách - Education Act, Anti-Discrimination Act, Social Services Act (Marie Vítková) 57 // KLINICKÝ OBRAZ NEMOCÍ - Clinical Manifestation of Diseases 69 // Epileptické záchvaty a syndromy v dětství a adolescenci - Epileptic Seizures and Syndromes in Childhood and Adolescence (Hana Ošlejšková) 71 // Pervazivní vývojové poruchy. Autistické spektrum, poruchy autistického spektra (PAS). „Autismus" - Pervasive Developmental Disorders. Autism Spectrum, Autism Spectrum Disorders (ASDs). "Autism" (Hana Ošlejšková) 91 // CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A PODMÍNKY К JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ - Description of Pupils with Disabilities and Conditions for Teaching Them 105 // Okruh žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami - The Range of Pupils with Severe and Multiple Disabilities (Marie Vítková) 107 // Komunikační schopnosti žáků základní školy speciální - Communication Skills in Special School Pupils (Petr Kopečný, Jiřina Klenková) 113 //
Žáci s hluchoslepotou - Students with Deafblindness (Lenka Hricová) 125 // Žáci s tělesným postižením - Pupils with Physical Disabilities (Marie Vítková) 155 // Žáci s PAS - Pupils with ASDs (Barbora Bazalová) 177 // STRATEGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ S TĚŽKÝM POSTIŽENÍM - Strategies for Teaching Children and Pupils with Severe Disabilities 191 // Přístupy k edukaci dětí a žáků s těžkým postižením v Německu - Approaches to Teaching Children and Pupils with Severe Disabilities in Germany (Marie Vítková) 193 // Přístupy k edukaci dětí s těžkým postižením v raném a předškolním věku - Approaches to Teaching Children with Severe Disabilities in Early and Preschool Age (Marie Vítková) 207 // Specifika edukačního procesu u žáků s mentálním postižením na základní škole speciální - Specific Features in Teaching Pupils with Intellectual Disabilities in Special Schools (Jarmila Pipeková) 217 // Specifika edukace žáků s těžkým postižením a souběžným postižením v základní škole speciální - Specific Features in Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools (Marie Vítková) 233 // Koncept bazální stimulace - Basal Stimulation Concept (Marie Vítková) 251 // Aplikace systému alternativní a augmentativní komunikace u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Application of Alternative and Augmentative Communication Systems in Children with Special Educational Needs (Barbora Bočková) 263 // Summary 281 // Seznam schémat, tabulek, obrázků a grafů - List of Diagrams, Tables, figures, and charts 283 // Seznam autorů - List of Authors 287 // Jmenný rejstřík - Name Index 289 // Věcný rejstřík - Subject Index 295
(OCoLC)879565281
cnb002574353

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC