Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
2. vydání
Praha : Triton, 2006
173 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7254-730-5 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 169-173
Anglické resumé
001451360
Seznam použitých zkratek ...9 // Předmluva ke 2., doplněnému vydání ...11 // 1 Předmluva ...13 // 2 Celistvost člověka ...16 // 3 Ucelené pojetí rehabilitace ...19 // 3.1 Pojem ucelené rehabilitace ...19 // 3.1.1 Léčebné prostředky rehabilitace ...20 // 3.1.2 Sociální prostředky rehabilitace ...27 // 3.1.3 Pedagogické prostředky rehabilitace ...30 // 3.1.4 Pracovní prostředky rehabilitace ...33 // 4 Dítě se zdravotním postižením ...36 // 4.1 Postižení jako kategorie a dimenze ...36 // 4.2 Impairment, disability, handicap, restringovaná participace ...37 // 4.3 Dítě s tělesným (motorickým) postižením ...39 // 4.3.1 Dětská mozková obrna (DMO) ...40 // 4.3.1.1 Poruchy sdružené s DMO ...43 // 4.3.2 Neuromuskulární a svalová onemocnění ...46 // 4.3.3 Další somatická postižení včetně postižení nervové soustavy ...48 // 4.3.4 Ortopedická a jiná postižení ...52 // 4.4 Dítě s kombinovaným postižením ...54 // 4.5 Léčba dětí se somatickým (motorickým) postižením ...55 // 5 Psychologická hlediska v péči o děti se zdravotním postižením ...59 // 5.1 Vyrovnání se s narozením postiženého dítěte a jeho přijetí ...59 // 5.2 Reakce rodiny na sdělení o závažném postižení jejich dítěte ...60 // 5.3 Míra informací poskytnutých rodičům ...64 // 5.4 Vztah dítěte ke svému postižení ...66 // 6 Zvláštnosti psychodiagnostiky u dětí s DMO // a speciálně pedagogická diagnostika ...69 // 6.1 Specifika psychodiagnostiky u dětí s DMO ...70 // 6.2 Základy speciálně pedagogické diagnostiky ...72 // 6.3 Úloha speciálně pedagogických center v rámci speciálně pedagogické diagnostiky ...73 //
7 Výchova a vzdělávání dětí s postižením ...78 // 7.1 Význam rané péče (včasné intervence) při edukaci dětí s DMO ...79 // 7.2 Edukace dětí s DMO v mateřské škole ...79 // 7.3 Plnění povinné školní docházky dětmi s DMO ...82 // 8 Integrace - inkluze ...87 // 8.1 Pedagogická integrace ...88 // 9 Postavení nestátních neziskových organizací v péči o děti s postižením..92 // 9.1 Financování nestátních neziskových organizací ...93 // 9.2 Organizace občanů se zdravotním postižením ...94 // 9.3 Organizace rodičů dětí se zdravotním postižením ...95 // 9.4 Přínos nestátních neziskových organizací v péči o osoby // se zdravotním postižením ...96 // 10 Dětské centrum ARPIDA v Českých Budějovicích ...98 // 10.1 Základní cíle, principy a koncepce činnosti dětského centra ...99 // 10.2 Sociální péče ...101 // 10.2.1 Denní stacionář pro děti // s těžkým kombinovaným postižením ...101 // 10.2.2 Chráněná pracovní místa ...103 // 10.2.3 Čtrnáctidenní rehabilitační pobyty pro děti s postižením // a jejich rodiče ...104 // 10.2.4 Sociálně právní poradenství a respitní péče (odlehčovací služby) ..106 // 10.2.5. Modelové chráněné bydlení ...107 // 10.3 Zdravotní péče ...107 // 10.3.1 Nestátní zdravotnické zařízení ...107 //
10.3 Zdravotní péče ...107 // 10.3.1 Nestátní zdravotnické zařízení ...107 // 10.4 Výchovně vzdělávací péče ...112 // 10.4.1 Soukromé speciální školy a školská zařízení pro děti a žáky s tělesným postižením a více vadami při DC ARPIDA, o.p.s. 113 // 10.4.1.1 Speciální mateřská škola pro tělesně postižené - mateřská škola pro tělesně postižení ...113 // 10.4.1.2 Speciální základní škola pro tělesně postižené - základní škola pro tělesně postižené ...115 // 10.4.1.3 Zvláštní škola pro tělesně postižené - základní škola praktická pro tělesně postižené ...116 // 10.4.1.4 Pomocná škola pro tělesně postižené - základní škola speciální pro tělesně postižené ...117 // 10.4.1.5 Přípravný stupeň pomocné školy - přípravný stupeň základní školy speciální ...118 // 10.4.1.6 Speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené ...120 // 10.4.1.7 Školní družina ...123 // 10.4.1.8 Středisko pro volný čas dětí a mládeže - stanice zájmových činností ...124 // 10.4.1.9 Školní jídelna ...124 // 10.4.1.10 Praktická škola dvouletá ...125 // 10.5 Hospodářsko technické zázemí dětského centra ...126 // 10.5.1 Ekonomika ...126 // 10.5.2 Technický úsek ...127 // 10.6 Výběr pracovníků ...129 // 10.7 Spolupráce s partnery a prezentace odborné činnosti ...133 // 10.8 Organizace a řízení dětského centra ...134 // 11 Klienti dětského centra a jejich rodina ...136 // 11.1 Denní klientela dětského centra ...13704// 11.1.1 Vybrané kazuistiky ...139 // 11.2 Rodiny dětí s denní docházkou do dětského centra ...155 // 11.3 Postavení a úloha rodičů dítěte s postižením // a jejich spokojenost s poskytovanou péčí ...157 // 12 Závěr ...161 // Shrnutí ...165 // Summary ...167 // Literatura ...169
(OCoLC)85526491
cnb001642087

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC