Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2007
200 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-210-4454-8 (brožováno)
Nad názvem: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
300 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 192-200 a rejstříky
Anglické resumé
001451362
Úvod 5 // 1. Evropská dimenze v předškolním vzdělávání 7 // 1.1 Priority předškolního vzdělávání 7 // 1.2 Výchova k lidským právům a interkulturní výchova v předškolním vzdělávání 9 // 1.3 Role rodičů ve vztahu k vzdělávacím institucím v evropských zemích 13 // 1.4 Evropské pojetí vzdělávání předškolních pedagogů 15 // 1.5 Současný stav zabezpečení logopedické intervence u dětí předškolního věku v ČR 18 // 1.5.1 Poradenské služby ve školách a školských zařízeních 23 // 1.5.2 Připravenost učitelek mateřských škol na předškolní vzdělávání 26 // 2 Předškolní výchova, vzdělávání a její institucionální struktura 33 // 2.1 Charakteristika předškolního vzdělávání 33 // 2.2 Předškolní výchova a vzdělávání po roce 1990 34 // 2.3 Aktuální struktura předškolní výchovy a vzdělávání 41 // 2.4 Přehled současných strategických cílů předškolního vzdělávání 45 // 2.5 Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných 51 // 3 Komunikace - důležitý předpoklad sociální kompetence v předškolním vzdělávání 59 // 3.1 Vymezení pojmu komunikace 59 // 3.2 Lingvistické aspekty v ontogenezi verbální komunikace 66 // 3.3 Ontogeneze řeči, analýza jazykových rovin v ontogenezi řeči 72 // 3.4 Rozvoj komunikačních kompetencí dětí předškolního věku 81 // 3.5 Komunikační kompetence bilingvního dítěte předškolního věku 90 // 4 Poruchy komunikačních schopností u dětí předškolního věku 99 // 4.1 Problematika narušeného vývoje řeči 99 // 4.2 Poruchy artikulace 106 // 4.3 Poruchy fluence řeči 124 // 4.4 Poruchy zvuku řeči 132 // 4.5 Neurotické a psychotické poruchy řeči 136 //
5 Připravenost na základní vzdělávání se zřetelem k rozvoji komunikačních kompetencí šestiletých dětí 143 // 5.1 Cíl výzkumu a metodologie výzkumného šetření 143 // 5.2 Popis celkové situace předškolního vzdělávání v Jihomoravském kraji 146 // 5.3 Výsledky empirického šetření 152 // 5.4 Možnosti využití výsledků výzkumu a další opatření pro speciálně pedagogickou teorii a praxi 171 // Závěr 175 // Resumé 177 // Summary 178 // Seznam tabulek, grafů a obrázků 179 // Jmenný rejstřík 183 // Věcný rejstřík 185 // Literatura 192
(OCoLC)237067493
cnb001793429

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC