Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016
663 stran : ilustrace, portréty, 1 mapa, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-358-7 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 615-635, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001451377
Slovo úvodem 5 // 1. Co udělají ti druzí? 18 // Československo, západní mocnosti a Sovětský svaz na cestě ? Mnichovu (Drama dezinformační) // Západní dimenze 20 // V hlavních rolích Jaromír Nečas a Jan Masaryk 20 Politická strategie Georgese Bonneta 25 Británie a Československo: omyly a neporozumění 30 Rozporuplné signály přicházející z Československa35 // Východní dimenze 41 // „Ždanov“ v Praze 41 Mírotvorné snahy SSSR a jejich vnímání ze strany spojenců 42 V hlavních rolích Zdeněk Fierlinger a - Edvard Beneš 52 // Závěr: Neprofesionalita, neporozumění, nedůvěra... 69 // 2. Politické dluhy na odpis 76 // Britové, Francouzi a garance hranic pomnichovského Československa (Drama zatraceného závazku) // Nové Švýcarsko, nebo vazalský stát? 78 Rozpačité pokusy a nepřesvědčivá vysvětlení 88 Závěr: Od ochablých snah v německé sféře vlivu ? zásadnímu politickému obratu 97 // 3. Poslední úplatek Hitlerovi? 105 // Británie a československé zlato na jaře 1939 (Drama finanční) // Tichá rozhodnutí 107 Hlasité ozvěny 120 // „Druhý život“ československého zlata 138 // Závěr: Nevídaný lapsus, ale rovněž impuls k potrebné terapii 143 // 4. Na cestě k orwellovskému světu 147 // Sovětsko-německý pakt, západní mocnosti a osud střední Evropy (Drama geopolitické) // Katarze: Triumf „nového Bismarcka“ 148 // Interpretace: Proměnlivé obrazy sovětsko-německé
spolupráce 152 // Geneze: Příběh sovětsko-německého sblížení 157 // Analýza: Zakalené oči západních zpravodajců 184 // Alternativa: Velká aliance? 200 // Reakce: Mezi německou a sovětskou perfidností 225 // Konkluze: Vítězství geopolitiky nad ideologií 241 // 5. V siločárách velmocí 249 // Velká trojka, středovýchodní Evropa, Československo a sféry vlivu za války (Drama spojenecké) // Aranžmá 250 Strategie 270 Tolstoj 274 Záměry 290 Argonauti 303 Příspěvek 313 Výsledky 338 Závěr 352 // 6. První pohledy za železnou oponu 361 // Západní mise do Polska a Československa ve chvílích osvobození (Drama pozorovatelské) // Fulton 1946 a americká politika vůči SSSR 363 // Železná opona 1945 a polská zápletka 368 // První pohledy na zpustošenou zemi pod sovětskou kontrolou 374 // Československo: první pohledy pod nikdy nevystavěný „Most“ 388 // Závěr 410 // 7. Od indikátoru ke katalyzátoru 417 // Američané, Britové a zhroucení třetí Československé republiky (Drama studenoválečné) // Americká politika vůči Československu: chybná rozhodnutí z pozice síly 417 // Volby 1946 a americká politika 421 Osudová rozhodnutí 429 Klíčový moment 435 Agónie 440 Nezdar a prohra 449 // Britská politika vůči Československu: vstřícnost a obavy z pozice slabosti 453 // Síla ekonomické diplomacie 453 „Upřímné a přátelské vztahy“ 457 Geostrategické limity 467 Marná snaha 472 // Poučení z chyb: československý katalyzátor na cestě k multilaterální alianci 481 // Před hlavněmi kanónů 481 Síla melancholie a respekt k autoritám 487 // Závěr 491 // Shrnující závěry 500 // Poznámky 512 // Summary 601 // Použité prameny a literatura 615 Seznam zkratek 636 Zdroje vyobrazení 638 Rejstřík 639

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC