Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vydání první
Praha : Akropolis, 2016
387 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7470-124-5 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 352-373, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001451386
Úvodem 9 // Kontexty: stylistika a poetika // Stav věcí I() // Co je popis? Stylistika teoretická a praktická 2S // Vymezení podle předmětu; riziko: generalizace statičnosti 2’- // Vymezení podle pořádku; riziko: formalizace popisu 2H // Vymezení podle zdroje a funkce; riziko nespočívá v aplikaci parametru, ale v jeho opomíjení i \ // Kauza statičnost vs. dynamizace W // Monotonie témat nikomu nevadí aneb Skandální odhalení z hlediska aktuálního členění větného 50 // Od beranice ? holínkám. Paradigmatický popis SK // Kontexty: naratologie a lingvistika // Služka vyprávění a její rytířský ochránce 80 // Fantomatický protivník 87 // Lingvistické měřítko 92 // Popis a románová metoda 97 // Narativní možnosti a popisné jistoty 104 // Kontexty: rétorika a teorie ekfráze // Efektnost a efektivita popisu v rétorické tradici 124 // Figura postavení před oči 124 // Mentální vizualizace mezi viděním a věděním 131 // Enargeia jako iluze vnímání 138 // Prameny a limity výkladů ekfráze 141 // Dvě umění: sestry a/nebo soupeřky 143 // Spor o dvojí reprezentaci 149 // Ekfrastický popis s reflexí média 154 // Spor o referenci 164 // Ještě jednou popis vs. vyprávění: sklenuto ekfrází 169 // Kontexty: intermediální poetika // Ve světle svíce. Literární portrét, který už jsme někde viděli 185 // Poslední večeře. Od ekfráze ? piktoriálnímu modelu 190 // Kytička rezedy. Co je na té novele rokokového? 199
// „Alle Spur des Schönen ist vernichtet..." Piktoriální model jako zdroj atmosféry 207 // Kontexty: teorie vidění a vizuální studia // Piktorialita, vizualita, filmovost — aneb cokoli chcete 225 // Vidění jako historická kategorie 229 // Od vidění ? pozorovateli 236 // Viděné jako ověřené 236 // „Kdo mluví?" a „kdo se dívá?": revize realistické popisnosti 239 // Popis jako výsledek selektivního pozorování 244 // Pozorovatelství jako postoj ke světu: popis a časová perspektiva 248 Pozorování, poznávání, vědění: fokalizace popisu 251 // Mezi pozorovatelem a interpretem: ekfrastický popis 258 // Zasvěcená ekfráze jako metafora příběhu 258 // „Ten obraz je tetina svatební cesta." // Dialogická inscenace ekfráze 267 // „Ovoce na Volze." Ekfrastická etuda na téma // re-konstrukce paměti 272 // Pozorovatel s tělem: zakoušení namísto interpretace 279 // Průniky vizuality a multisenzoriality 299 // Paměť taktilních snivců 299 // Obrazy odrazů, odrazy obrazů: smyslová zkušenost a/nebo literárnost 305 // Proměny z pohledu historické poetiky 312 // Kontexty: kognitivní vědy // Od reprezentace ? imaginaci 321 // Motorické dění v poezii i próze 327 // Jak vyprávění a popis podněcují smyslové představy 338 // Ještě jednou statický popis: reference a záměrná vizualizace 347 // Citovaná literatura 352 // Ediční poznámka 374 // Seznam vyobrazení 376 // Summary 378 // Jmenný rejstřík 380

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC