Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015
389 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-244-4667-7 (brožováno)
Monografie
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na stranách 353-379, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001451423
SEZNAM ZKRATEK ...7 // ÚVODEM ...9 // 1 PŘEDSTAVUJEME MODERNÍ MLUVNICI ČEŠTINY ...11 Oldřich Uličný // I Česká komunikace a stylistika dnes // 2 PRAGMATICKÝ POHLED NA PRAGMATIKU V MLUVNICI ...21 Petr Kaderka // 3 O POTŘEBĚ POZITIVNÍ KOMUNIKACE ...31 Jasňa Pacovská // 4 JAZYKOVÁ KULTURA V MLUVNICI ...47 Martin Prosek, Martin Beneš, Kamila Smejkalová // 5 KAM S RÉTORIKOU ...51 Eva Hájková // 6 FUNKČNÍ STYLISTIKA V KONTEXTU SOUČASNÉHO VÝVOJE ...57 Soňa Schneiderová // 7 EXPERIMENTÁLNÍ PSYCHOLINGVISTIKA V ČESKÉM KONTEXTU ...65 Denisa Bordag // II Nově o češtině v dějinách a v kontaktech // 8 VNĚJŠÍ DĚJINY ČEŠTINY ...79 Robert Dittmann // 9 VLASTNÍ JMÉNA V MLUVNICI ...85 Václav Lábus // 10 ČEŠTINA A MORAVA ...103 Ivo Martinec // 11 ČEŠTINA V KONTAKTECH I: PŘÍPAD RUŠTINA ...111 Ondřej Bláha // 12 ČEŠTINA V KONTAKTECH II: ANGLIČTINA NA VZESTUPU ...127 Ondřej Bláha // 13 CHORVATSKÁ ČEŠTINA ...135 Helena Stranjik // 14 ČESKY MLUVÍ I ROMOVÉ ...149 Marie Bořkovcová // 15 PSANÁ ČEŠTINA ČESKÝCH NESLYŠÍCÍCH ...161 Alena Macurová // 16 ČEŠTINA A VIETNAMCI V ČESKÉ REPUBLICE ...175 Ivo Vasiljev // III Česká morfologie a syntax v moderní mluvnici // 17 К CHÁPÁNÍ FLEXIVNÍ MORFOLOGIE ...187 Markéta Ziková // 18 ADJEKTIVA V ŠIRŠÍ PERSPEKTIVĚ ...195 Jan Křivan // 19 JAK NA ČÁSTICE A CITOSLOVCE ...207 Miloslav Vondráček // 20 SPOJKY A PŘEDLOŽKY ...217 Barbora Štěpánková // 21 MORFONOLOGICKÉ ALTERNACE V SOUČASNÉ ČEŠTINĚ ...235 Markéta Ziková // 22 JAK JSOU UTVÁŘENA ČESKÁ SLOVA ...265 Patrik Mitter // 23 VÝRAZOVÁ REALIZACE SLOVESNÉ VALENCE ...277 Vladimír Petkevič // 24 MEZI ROVINOU SYNTAKTICKOU A TEXTOVOU ...293 Svatava Škodová //
IV O české fonetice a pravopisu // 25 ZVUKOVÁ STAVBA ČEŠTINY ...311 Zdena Pálková // 26 ČESKÝ PRAVOPIS - TEORIE I APLIKACE ...329 Martin Beneš, Martin Prosek, Kamila Smejkalová // 27 К TEORII ČESKÉHO PRAVOPISU ...345 Oldřich Uličný // LITERATURA ...353 // REJSTŘÍK ...381 // SUMMARY ...385 // KEYWORDS ...389
(OCoLC)944217229
cnb002731040

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC