Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání: první
Ostrava : Universitas Ostraviensis, 2015
349 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-528-0 (brožováno)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na stranách 317-342, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001451425
ÚVOD 5 // 1 SMYSL PRO INICIATIVU A PODNIKAVOSŤ // A NOVÉ VÝZVY 9 // 1.1 Konstrukty v oblasti podnikavosti a iniciativnosti 9 // 1.2 Monitoring stavu iniciativnosti a podnikavosti a podnikání 45 // 1.3 Nové výzvy a politiky v oblasti podnikání a výchovy k iniciativnosti a podnikavosti 61 // 2 VÝCHOVA K INICIATIVNOSTI A PODNIKAVOSTI 79 // 2.1 Současný stav výchovy k iniciativnosti a podnikavosti.83 // 2.2 Přehled výzkumů procesů a efektů výchovy k iniciativnosti a podnikavosti 96 // 2.3 Nejlepší praxe ve výchově k iniciativnosti // a podnikavosti 115 // 3 SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K ROZVOJI INICIATIVNOSTI A PODNIKAVOSTI 121 // 3.1 Modely výchovy k iniciativnosti a podnikavosti // a jejich komponenty 122 // 3.2 Cíle výchovy k iniciativnosti a podnikavosti kk// a výstupy z učení 130 // 3.3 Kurikulum výchovy k iniciativnosti a podnikavosti 141 // 3.4 Přístupy, principy a strategie výchovy k iniciativnosti a podnikavosti 145 // 3.5 Učitelé a školy jako kritický faktor výchovy kiniciativnosti a podnikavosti 164 // 3.6 Žáci a studenti v systému výchovy k iniciativnosti a podnikavosti 179 // 3.7 Hodnocení a evaluace v systému výchovy k iniciativnosti a podnikavosti 185 // 4 PŘÍSPĚVKY K ROZVOJI PODNIKAVOSTI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 219 // 4.1 Vybrané evropské a zahraniční projekty zaměřené na rozvoj podnikavosti a podnikání 219 // 4.2 Některé projekty podpory výchovy k podnikavosti a podnikání realizované v Česku 233 // 4.3 Projekty řešené na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě 236 //
5 VÝZKUM ROZVOJE INICIATIVNOSTI A PODNIKAVOSTI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, JEJICH ZÁMĚRU PODNIKAT A NÁZORŮ NA VÝCHOVU K PODNIKAVOSTI 241 // 5.1 Předmět výzkumu, výzkumné problémy a výzkumné cíle 241 // 5.2 Metoda výzkumu a použitý výzkumný nástroj 244 // 5.3 Zkoumaný soubor žáků základních škol 251 // 5.4 Realizace výzkumného šetření 254 // 5.5 Výsledky zkoumání a jejich interpretace 254 // 5.5.1 Stav rozvoje podnikavosti žáků 2. stupně // základních škol ve vymezených doménách 255 // 5.5.1.1 Výsledky žáků v afektivní doméně 255 // 5.5.1.2 Výsledky žáků v kognitivní doméně 261 // 5.5.1.3 výsledky žáků v interpersonální doméně.266 // 5.5.1.4 Výsledky žáků v metakognitivní doméně.268 // 5.5.1.5 Výsledky žáků v psychomotorické doméně.271 // 5.5.2 Předpoklady žáků pro podnikání 276 // 5.5.3 Záměr žáků podnikat po skončení školy 284 // 5.5.4 Zájem žáků o výuku zaměřenou na rozvoj podnikavosti nebo na podnikání 290 // 5.6 Souhrnné výsledky výzkumu 292 // 5.6.1 Souhrnné výsledky pro jednotlivé domény, předpoklady pro podnikání, a zájem podnikat 293 // 5.6.2 Souhrnné výsledky pro jednotlivé školy 296 // 5.7 Diskuse 306 // 5.8 Doporučení pro další výzkumy v oblasti rozvoje podnikavosti a podnikání žáků 309 // ZÁVĚR 313 // SUMMARY 315 // LITERATURA 317 // REJSTŘÍK 343
cnb002830501

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC