Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Wydanie 1.
Ostrava : Universitas Ostraviensis, 2016
161 stran ;

objednat
ISBN 978-80-7464-836-6 (brožováno)
Na obálce nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
100 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 153-157 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001451429
Wstęp 6 // 1 Pedagogika przedszkolna na ziemiach czeskich 9 // 2 Punkty wyjścia czeskiego wychowania przedszkolnego, ksztalcenia i opieki nad dzieckiem 12 // 2.1 Historyczny punkt wyjścia 12 // 2.2 Spoleczny punkt wyjścia 13 // 2.3 Specjalistyczny punkt wyjścia 14 // 3 Formy opieki, wychowania i ksztalcenia dziecka w wieku przedszkolnym w Czechach 18 // 3.1 Historyczne formy zapewnienia opieki i ksztalcenia dzieci w wieku przedszkolnym w Czechach 19 // 3.2 Polistopadowe możliwości zapewnienia opieki i ksztalcenia dzieci w wieku przedszkolnym w Czechaeh na początku XXI wieku 21 // 3.3 Możliwości zapewnienia opieki i ksztalcenia dzieci w wieku przedszkolnym w Czechaeh na początku XXI wieku 24 // 3.4 Zgodność z umowami międzynarodowymi i prawem UE 31 // 4 Charakterystyka wspólczesnego ksztalcenia przedszkolnego w Czechaeh 33 // 4.1 Czeskie modele ksztalcenia przedszkolnego 33 // 4.1.1 Przestarzale modele ksztalcenia dziecka w wieku przedszkolnym 33 // 4.1.2 Uwagi na temat modelu ksztalcenia dziecka w wieku przedszkolnym na początku XXI wieku 34 // 4.1.3 Model ksztalcenia skoncentrowany na osobowości dziecka w wieku przedszkolnym 35 // 4.2 Ksztalcenie przedszkolne w kontekście programu nauczania w Czechach 45 // 4.2.1 Czeska tradycja ksztalcenia uwzględniająca programy nauczania 46 // 4.2.2 W nowe tysiąclecie ze zmianami progamu ksztalcenia 50 // 4.2.3 Ramowy program edukacyjny dla przedszkoli - aktualny program nauczania 52 // 4.2.5 Alternatywne programy edukacyjne w przedszkolach 64 // 4.3 Wspólczesny proces ksztalcenia dziecka w wieku przedszkolnym w przedszkolu 64 // 4.3.1 Charakter procesu ksztalcenia dziecka w wieku przedszkolnym w przedszkolu 64 // 4.4 Planowanie aktywnosci wychowawczo-edukacyjnych z dzieckiem w wieku przedszkolnym 72 // 4.4.1 Odpowiedzialne podejście nauczycielki do planowania 72 // 4.4.2 Poznanie dziecka - warunek wspólpracy nauczycielki z dzieckiem 75 //
4.4.3 Sposoby dzialań metodycznych w czeskim przedszkolu 77 // 4.4.4 Proces projektowania pedagogieznego prowadzony przez nauczycieli w przedszkolach 77 // 4.4.5 Problematyka tworzenia elementów kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w kontekstach 82 // 4.4.6 Problematyka kluczowych kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym 91 // 4.5 Ocena wyników ksztalcenia, wychowania i opieki nad dziećmi w czeskim przedszkolu 93 // 5 Przygotowanie dziecka do rozpoczęcia obowiązkowego ksztalcenia 97 // 5.1 Gotowośc dziecka do podjęcia obowiązkowego ksztalcenia 97 // 5.2 Ocena gotowości dzieci do szkoly przez nauczycielki w trakcie zapisywania dzieci do I klasy 107 // 5.3 Formy obowiązkowego ksztalcenia w Czechach I I I // 5.4 Odroczenie obowiązku szkolnego 113 // 5.5 Aktualne zagadnienia związane z ksztalceniem przedszkolnym i ksztalceniem na I stopniu szkoły podstawowej 117 // 5.6 Tworzenie warunków do udanego startu dziecka w I klasie szkoły podstawowej 120 // 5.7 Klasy przygotowujące jako pomoc dla dzieci w edukacji 124 // 5.8 Wybrane charakterystyki ksztalcenia w klasie przygotowawczej 132 // 5.9 Wyksztalcenie nauczyciela klasy przygotowawczej 137 // 6 Współpraca z rodziną 140 // 6.1 Współpraca przedszkoła z rodzicami przed listopadem 1989 r. 140 // 6.2 Współpraca przedszkola z rodzicami wspólcześnie 140 // 7 Podobienstwa i różnice w procesaeh wychowania, ksztalcenia, opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym w Polsce i Czechach 144 // 8 Wnioski 150 // Summary 151 // Literatura 153 // Indeks 158

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC