Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015
167 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-224-1431-9 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 153-162
001451447
1. ÚVOD, HISTÓRIA OCHORENÍ AORTY...11 // 1.1 Anatómia aorty...12 // 1.2 Embryológia a histológia aorty...21 // 1.3 Patofyziologické stavy aorty a etiológia...25 // 2. ZOBRAZOVACIE METÓDY...31 // 2.1 Ultrasonografia (TTE, TEE)...31 // 2.2 „Klasická“ aortografia s kontrastom (AG)...32 // 2.3 Počítačová tomografia (СТА)...33 // 2.4 Intravaskulárny ultrazvuk (1VUS)...34 // 2.5 Magnetická rezonancia (MRI)...34 // 3. ANEURYZMA AORTY...37 // 3.1 Definícia a rozdelenie aortálnvch aneuryziem...37 // 3.2 Patoíyziológia aneuryzmy aorty...41 // 3.3 Etiológia aneuryzmy aorty...57 // 3.3.1 Aneuryzmy genetickej etiológie (genetické)...57 // 3.3.2 Aneuryzmy s pozitívnou rodinnou anamnézou (dedičné) 60 // 3.3.2.1 Marfanov syndróm (MFS) ...62 // 3.3.2.2 Loeysov-Dietzov syndróm (LDS) ...67 // 3.3.2.3 Turnerov syndróm (TS)...70 // 3.3.2.4 Alagilleho syndóm (AGS) ...72 // 3.3.2.5 Bikuspidálna aortálna chlopňa...74 // 3.3.2.6 Ehlersov-Danlosov syndróm (EDS) ...79 // 3.3.2.7 Sphrin’tzenov-Goldergov syndróm (SGS)...80 // 3.3.2.8 Osteogenesis imperfecta (Ol) ...82 // 3.3.2.9 Bealsov syndróm - CCA (Congenital Contractural Arachnodactyly) ...83 // 3.3.2.10 Polycystická choroba obličiek (Autosomal // Dominant Polycystic Kidney Disease - PKD) ...84 // 3.3.2.11 Noonanov syndrom (NS)...84 // 3.3.2.12 Syndróm Klippelov-Feilov (KFS)...85 // 3.3.2.13 Pseudoxanthoma elasticum (PXE)...87 // 3.3.2.14 Klinefelterov syndróm (KS) ... 88 // 3.3.3 Aneuryzmy s neinfekčnou zápalovou etiológiou... 88 // 3.3.3.1 Obrovskobunková arteritída (Giant Cell Arteritis, Hortonova choroba) ... 89 // 3.3.3.2 Takayasuova arteritída (syndróm oblúka aorty) 96 // 3.3.3.3 Behcetova choroba (BS)... 99 // 3.3.3.4 Wiskottov-Aldrichov syndróm (WAS)...101 // 3.3.3.5 Zápalové choroby kolagénu - systémový lupus erythematosus (SLF,) a ankylozujúca spondylitída (SA, morbus Bechtérev)...102 //
3.3.3.6 Zápalové ochorenie čriev (Inflammatory Bowel Disease) - uleerózna kolitída... 104 // 3.3.3.7 Coganov syndróm (CS)...104 // 3.3.3.8 Recidivujúca polychondritída (RP) ...106 // 3.3.3.9 Reaktívna arteritída - Reiterov syndróm (ReA) ...107 // 3.3.3.10 Alergická granulomatóza (Churgov-Straussovej syndróm) ...108 // 3.3.3.11 Sarkoidóza... 110 // 3.3.3.12 Idiopatická izolovaná aortitída...110 // 3.3.3.13 Ormondova choroba (idiopatická retroperitoneálna fibróza)...111 // 3.3.4 Aneuryzma pri arteriálnej hypertenzii a ateroskleróze...111 // 3.3.5 Aneuryzmy s infekčnou etiológiou... 112 // 3.3.5.1 Tuberkulóza...113 // 3.3.5.2 Salmonelóza ...115 // 3.3.5.3 Syfilis...116 // 3.3.5.4 Stafylokoková infekcia...117 // 3.3.5.5 Klostrídiová infekcia...118 // 3.3.5.6 Streptokoková infekcia...118 // 3.3.5.7 Chagasova choroba - „megaorgány“...118 // 3.3.5.8 Syndróm získaného zlyhania imunity (AIDS)...119 // 3.3.5.9 Ďalšie infekčné činitele spôsobujúce aneuryzmu aorty...121 // 3.4 Klinické symptómy pri aneuryzme aorty...122 // 3.5 Diagnostika aneuryzmy aorty ...123 // 3.6 Liečba aneuryzmy aorty...124 // 3.6.1 Chirurgická liečba aneuryzmy aorty...124 // 3.6.2 Endovaskulárna liečba aneuryzmy aorty ...128 // 3.6.3 Farmakologická liečba aneuryzmy aorty...130 // 3.7 Záver ...130 // 4. DISEKCIA A TRANSSEKCIA AORTY ...131 // 4.1 Definícia a klasifikácia disekcie aorty...131 // 4.2 Patofyziologie disekcie aorty ...132 // 4.3 Etiológia disekcie aorty...134 // 4.4 Klinická symptomatológia aortálnej disekcie...135 // 4.5 Diagnostika aortálnej disekcie...136 // 4.6 Liečba disekcie aorty...139 // 4.7 Záver ...143 // 4.8 Transsekcia aorty...144 // 4.8.1 Definícia transsekcie aorty a klinická symptomatológia 144 // 4.8.2 Diagnostika transsekcie aorty...145 // 4.8.3 Liečba transsekcie aorty...146 // 4.8.4 Záver... 148 // 5. ZOZNAM SKRATIEK... 149 // 6. LITERATÚRA ...153

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC