Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
EB
2., přepracované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2016
168 stran : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-5597-7 (vázáno)
ISBN 978-80-271-9327-1 (online ; epub)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001451469
Seznam zkratek 11 // Předmluva 13 // 1 Ultrazvuk ve flebologii (Dalibor Musil Ivo Hofírek) 15 // 1.1 Technické principy vyšetření 15 // 1.1.1 Co je ultrazvuk 15 // 1.1.2 Tvorba ultrazvukového obrazu 17 // 1.1.3 Zpracování ultrazvukového signálu . . 18 // 1.1.4 Dopplerův efekt 19 // 1.1.4.1 Reologie - zákonitosti proudění krve cévami 20 // 1.1.4.2 Kontinuální doppler 20 // 1.1.4.3 Pulzní doppler 21 // 1.1.4.4 Barevné mapování krevního toku, barevný doppler // (CFM - Color Flow Mapping, Color Doppler) 21 // 1.1.4.5 Duplexní a triplexní ultrazvukové vyšetření 23 // 1.1.4.6 Power Doppler 24 // 1.2 Klinické použití ultrazvukových vyšetřovacích metod ve flebologii 25 // 1.2.1 Nastavení ultrazvukového přístroje 25 // 1.2.2 Vyšetření hlubokého žilního systému 26 // 1.2.2.1 Dolní dutá žíla a ilické žíly 26 // 1.2.2.2 Společná stehenní žíla a podkolenní žíla 27 // 1.2.2.3 Distální stehno (Hunterův kanál) 27 // 1.2.3 Vyšetření povrchového žilního systému 28 // 1.3 Jednotlivé ultrazvukové módy ve flebologii 28 // 1.3.1 B-mód (2D zobrazení) 28 // 1.3.2 Barevné mapování krevního toku (Color Flow Mapping, CFM) 30 // 1.3.3 Zvukový signál a grafický spektrální záznam krevního toku (pulzní doppler, PW doppler) 30 // Literatura 35 // 2 Anatomické poznámky k žilnímu systému dolních končetin (Dalibor Musil, David Kachlík) 37 // 2.1 Ontogeneze žilního systému dolní končetiny 37 // 2.2 Rozdělení žilního systému dolní končetiny 38 // 2.2.1 Hluboký (svalový) oddíl 39 // 2.2.2 Povrchový (podkožní) oddíl 39 // 2.3 Povrchové žíly (venae superficiales) 41 // 2.3.1 Safény (venae saphenae, skryté žíly) 41 // 2.3.1.1 Velká saféna 41 // 2.3.1.2 Malá saféna 45 // 2.3.2 Přídatné (akcesorní) safény (venae saphenae accessoriae) 47 // 2.3.2.1 Přídatné safény v oblasti třísla, přední a boční strany stehna 48 //
2.3.2.2 Přídatné safény v oblasti zákolení (podkolení) a zadní strany // stehna 49 // 2.3.3 Další povrchové žíly 50 // 2.4 Hluboké žíly (venae profundae) 50 // 2.4.1 Stehno 50 // 2.4.2 Bérec 53 // 2.4.3 Noha 54 // 2.5 Perforátory (venae perforantes, prorážející žíly) 55 // 2.5.1 Rozdělení perforátorů 56 // 2.5.1.1 Perforátory hlezna, (venae perforantes tarsales) 58 // 2.5.1.2 Perforátory bérce (venae perforantes cruris) 58 // 2.5.1.3 Perforátory stehna (venae perforantes femoris): 58 // 2.6 Žilní chlopně (valvulae venosae) 59 // 2.7 Žilní malformace a variace 61 // 2.7.1 Ageneze 61 // 2.7.2 Aplazie 61 // 2.7.3 Hypoplazie 61 // 2.7.4 Dysplazie 62 // 2.7.5 Atrofie 62 // 2.7.6 Žilní aneuryzma 63 // 2.7.7 Venomegalie 63 // 2.7.8 Zdvojení žíly (duplikace) 63 // Literatura 65 // 3 Chronické žilní onemocnění (Dalibor Musil) 67 // 3.1 Stručná patogeneze 67 // 3.1.1 Žilně-svalová pumpa 68 // 3.1.2 Změny v makrocirkulaci 68 // 3.1.3 Změny v mikrocirkulaci 68 // 3.2 Diagnostika chronického žilního onemocnění 68 // 3.3 Ultrazvuk v diagnostice chronického žilního onemocnění 70 // 3.3.1 Přínos ultrazvuku pro klinickou praxi 71 // 3.3.2 Proč provádět ultrazvuk před operací varixů? 72 // 3.3.2.1 Je chirurgická léčba vhodná? 73 // 3.3.2.2 Bude chirurgická léčba úspěšná? 73 // 3.4 Kontinuální doppler (CW doppler, kapesní nebo tužkový doppler, // Hand-Held Doppler) 73 // 3.4.1 Safenofemorální junkce 74 // 3.4.2 Safenopopliteální junkce 74 // 3.5 Duplexní a triplexní ultrazvukové zobrazení 75 // 3.5.1 B-mód a barevné mapování krevního toku (CFM) 76 // 3.5.1.1 Tříslo a stehno 76 // 3.5.1.2 Podkolenní jamka 80 // 3.5.1.3 Stanovení proximálního a distálního insuficientního bodu 81 // 3.5.2 Pulzní doppler (PW doppler) 83 // 3.5.2.1 Přítomnost, rychlost a fázicita žilního toku 83 //
3.5.2.2 Refluxní čas (doba trvání žilního refluxu) 85 // 3.5.2.3 Závažnost (kvantifikace) refluxu 88 // 3.6 Perforátory 89 // 3.7 Praktický návod k vyšetření chronického žilního onemocnění dolních končetin 93 // 3.7.1 Tříslo a stehno 94 // 3.7.2 Podkolenní jamka 95 // 3.7.3 Perforátory 96 // Literatura 97 // 4 Povrchová žilní trombóza (tromboflebitida) (Dalibor Musil) 101 // 4.1 Rozdělení tromboflebitid 101 // 4.1.1 Tromboflebitis vulgaris superficialis (primární tromboflebitida / flebitida, tromboflebitida nevarikózních žil) 101 // 4.1.2 Varikoflebitida (tromboflebitida varikózních žil) 102 // 4.1.3 Tromboflebitis migrans (saltans) 103 // 4.2 Komplikace tromboflebitidy 103 // 4.2.1 Hluboká žilní trombóza (flebotrombóza) 103 // 4.2.2 Plicní embolie // 4.2.3 Ostatní 105 // 4.3 Diagnostika tromboflebitidy 105 // 4.4 Ultrazvuková diagnostika tromboflebitidy 107 // 4.4.1 Nastavení ultrazvukového přístroje 107 // 4.4.2 Hlavní přínos ultrazvukového vyšetření tromboflebitidy 108 // Literatura 109 // 5 Hluboká žilní trombóza (flebotrombóza) (Dalibor Musil) 111 // 5.1 Klinická diagnostika flebotrombózy 112 // 5.2 Ultrazvuk v diagnostice flebotrombózy 113 // 5.3 Vývoj ultrazvukového obrazu flebotrombózy v čase 114 // 5.3.1 Čerstvý žilní trombus 114 // 5.3.2 Organizace žilního trombu 115 // 5.3.3 Rekanalizace 115 // 5.4 Ultrazvuková diagnostická kritéria flebotrombózy 119 // 5.4.1 B-mód (2D-mód), kompresní ultrazvuková metoda - přímý průkaz žilní trombózy a potrombotických změn 119 // 5.4.2 Barevné mapování krevního toku (CFM, barevný doppler) - průkaz vlajícího trombu, zbytkového krevního toku, kolaterál, potrombotické reziduálni obstrukce 120 // 5.4.3 Pulzní doppler (PW doppler) - průkaz zbytkového krevního toku, nepřímý průkaz žilní trombózy, průkaz chlopenní insuficience 121 //
// 5.4.4 Shrnutí ultrazvukových známek flebotrombózy 122 // 5.5 Diferenciální diagnostika flebotrombózy 122 // 5.6 Flebotrombóza v různých lokalizacích na dolní končetině 123 // 5.6.1 Proximální flebotrombóza 123 // 5.6.2 Distální flebotrombóza 124 // 5.6.3 Flebotrombóza plantárních žil 124 // 5.6.4 Trombóza v neobvyklých místech žilního systému dolní končetiny 125 // 5.7 Potrombotický syndrom 125 // 5.7.1 Diagnostika potrombotického syndromu 126 // 5.7.2 Postupná rekanalizace trombózy 127 // 5.7.3 Poškození žilní stěny (pachyskleróza - ztluštění, zhrubění a ztvrdnutí žilní stěny) 128 // 5.7.4 Poškození žilních chlopní (potrombotický reflux) 128 // 5.7.5 Žilní atrofie (syndrom trvalé obstrukce) 129 // 5.7.6 Totální trombolýza 129 // 5.8 Praktický návod ? vyšetření flebotrombózy dolních končetin 130 // 5.8.1 Tříslo a stehno 130 // 5.8.2 Podkolenní jamka a lýtko 131 // Literatura 132 // 6 Vrozené žilní malformace (Dalibor Musil) 135 // 6.1 Klasifikace 135 // 6.2 Klinický obraz 138 // 6.3 Diagnostika 139 // 6.4 Komplexní vrozené žilní malformace 140 // 6.5 Perzistující embryonální žíly 141 // 6.6 Valveless syndrom (avalvulie) 141 // 6.7 Klinické syndromy spojené s vrozenými žilními malformacemi // na dolních končetinách 141 // 6.7.1 Syndrom Klippelův-Trénaunayův (haemangiectasia hypertrophica) 142 // 6.7.2 Syndrom Klippelův-Trénaunayův-Weberův 142 //
6.7.3 Syndrom Sturgeův-Weberův (neuroangiomatosis encephalofacialis) 142 // 6.7.4 Syndrom Maffucciho (chondrodystrophia cum angiomatosi) 142 // 6.7.5 Syndrom Beánův (Blue Rubber Blebs Nevus/Syndrome) 142 // 6.8 Žilní aneuryzmata 144 // 6.8.1 Definice žilního aneuryzmatu 145 // 6.8.2 Diagnostika 145 // 6.8.3 Aneuryzmata hlubokých žil 145 // 6.8.4 Aneuryzmata povrchových žil 146 // 6.8.5 Ultrazvuk v diagnostice žilních aneuryzmat 146 // Literatura 148 // 7 Kázuistiky (Dalibor Musil) 149 // 7.1 Akutní flebotrombóza svalových žil na levém lýtku 149 // 7.2 Recidiva varixů na pravé dolní končetině 149 // 7.3 Bakerova cysta v pravém podkolení 151 // 7.4 Insuficience malé safény na pravé dolní končetině 155 // 8 Duplexní sonografie při lokální trombolýze pod ultrazvukovou kontrolou (Ivo Hofírek) 157 // Literatura 159 // 9 Význam ultrazvukového vyšetření pro chirurgii povrchového žilního systému (Jiří Herman) 161 // Literatura 162 // Rejstřík 165 // Souhrn/Summary 168
cnb002830672

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC