Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.7) Půjčeno:54x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2016
xxxix, 712 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-4343-1 (vázáno)
ISBN 978-80-271-9328-8 (online ; pdf)
Sestra
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001451471
Seznam obrázků XVII // Seznam tabulek XXI // Seznam zkratek a symbolů XXIII // Předmluva XXXIX // OBECNÁ ČÁST // 1 Vymezení a koncepce oboru 3 // 1.1 Z historie intenzivní péče 3 // 1.2 Organizace akutní péče 6 // 1.2.1 Kategorizace akutních stavů 6 // 1.2.2 Skórovací systémy 7 // 1.3 Medicína katastrof 10 // 1.4 Vzdělávání a kompetence sester specialistek v intenzivní péči 21 // 1.5 Řízení kvality 27 // 1.5.1 Systémy řízení kvality na klinických zdravotnických // pracovištích v podmínkách České republiky 28 // 1.5.2 Evidence-based practice v ošetřovatelství 30 // 1.5.3 Mimořádné události 31 // 1.5.4 Zdravotnická dokumentace 32 // 1.5.5 Hygienicko-epidemiologický režim 33 // 1.5.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 34 // 1.5.7 Zdravotnické přístroje 34 // 1.6 Etické aspekty intenzivní péče 58 // 1.6.1 Etické souvislosti intenzivní péče 58 // 1.6.2 Intenzivní péče o příslušníky menšin - etické aspekty 65 // 1.6.3 Syndrom vyhoření 73 // 2 Diagnostické metody v intenzivní péči 79 // 2.1 Klinické vyšetření pacienta 79 // 2.2 Monitorování 81 // 2.2.1 Monitorování dýchacího systému 81 // 2.2.2 Monitorace kardiovaskulárního systému 85 // 2.2.3 Monitorování nervového systému 106 // 2.3 Vyšetřovací metody 120 // 2.3.1 Laboratorní vyšetřovací metody 120 // 2.3.2 Zobrazovací metody 136 // 2.3.3 Endoskopické metody 150 // 2.3.4 Funkční vyšetření 154 // 2.3.5 Ostatní 157 // 3 Zajištění invazivních vstupů v intenzivní péči 161 // 3.1 Vstupy do krevního oběhu 161 // 3.2 Vstupy do dýchacích cest 165 // XI // 3.3 Vstupy do epidurálního prostoru 177 // 3.4 Vstupy do gastrointestinálního traktu 178 // 3.5 Vstupy do močového systému 180 // 4 Výživa v intenzivní péči 183 // 4.1 Posouzení stavu výživy a nutriční riziko 183 // 4.2 Enterální výživa 186 // 4.3 Parenterální výživa 189 //
5 Aplikace léků v podmínkách intenzivní péče 193 // 5.1 Infuzní terapie 193 // 5.2 Transfuze a krevní deriváty 200 // 5.3 Léčba bolesti 207 // 6 Oxygenoterapie a umělá plieni ventilace 217 // 6.1 Oxygenoterapie 217 // 6.1.1 Hyperbarická oxygenoterapie 218 // 6.2 Umělá plieni ventilace 227 // 7 Eliminační metody 243 // 7.1 Základní principy eliminačních metod 243 // 7.1.1 Kontinuální hemoeliminační metody 243 // 7.1.2 Intermitentní hemoeliminační metody 245 // 7.2 Cévní přístupy pro eliminační metody 247 // 7.3 Komplikace eliminačních metod 248 // 7.4 Peritoneální dialýza 249 // 7.5 Další metody 250 // 7.5.1 Hemoperfuze 250 // 7.5.2 Plazmaferéza 251 // 8 Kardiopulmonální resuscitace a podpora oběhu 253 // 8.1 Kardiopulmonální resuscitace 253 // 8.2 Defibrilace 263 // 8.3 Kardioverze 264 // 8.4 Kardiostimulace 265 // 8.5 Mechanické srdeční podpory 271 // 9 Funkce a drenáž 273 // 9.1 Lumbální punkce 274 // 9.2 Abdominální punkce 276 // 9.3 Perikardiální punkce 277 // 9.4 Hrudní punkce a drenáž 279 // 9.5 Komorová drenáž 282 // 10 Predoperační příprava a pooperační péče 287 // 10.1 Predoperační příprava 287 // 10.2 Pooperační péče 291 // 11 Komplexní péče o pacienta v intenzivní a resuscitační péči 293 // 11.1 Ošetřovatelský proces v intenzivní péči 293 // 11.2 Ošetřovatelská péče 293 // XII // 11.2.1 Péče o dýchací cesty 293 // 11.2.2 Péče o rány v intenzivní péči 303 // 11.2.3 Péčeostomie 308 // 11.2.4 Bazálni stimulace a komunikace s pacientem v intenzivní péči . 310 // 11.2.5 Péče o pacienta s nozokomiální nákazou 315 // 11.2.6 Hygienická péče o kolonizovaného pacienta 323 // 11.3 Specifika péče o dárce orgánu 324 // 11.4 Specifika péče o pacienta po transplantaci 329 // 11.5 Specifika péče o pacienta po bariatrickém chirurgickém výkonu .. 332 //
11.6 Specifika péče o geriatrického pacienta 335 // 11.7 Specifika péče o pacienta během transportu 339 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 12 Poruchy a onemocnění kardiovaskulárního systému 345 // 12.1 Srdeční selhání 347 // 12.2 Akutní koronární syndrom 354 // 12.2.1 Infarkt myokardu 355 // 12.3 Poruchy rytmu 368 // 12.4 Srdeční tamponáda 372 // 12.5 Hypertenzní krize 376 // 12.6 Disekce aorty 379 // 12.7 Tromboembolická nemoc 382 // 12.8 Končetinová ischemie 388 // 13 Poruchy a onemocnění dýchacího systému 395 // 13.1 Respirační selhání 398 // 13.2 Syndrom akutní respirační tísně (ARDS) 401 // 13.3 Status asthmaticus 405 // 13.4 Plieni embolie 406 // 13.5 Hemoptýza 412 // 13.6 Epiglotitis acuta 416 // 13.7 Subglotická laryngitida 418 // 14 Poruchy a onemocnění nervového systému 425 // 14.1 Poruchy vědomí 427 // 14.2 Cévní mozková příhoda 431 // 14.3 Epilepsie 443 // 14.4 Zánětlivé afekce nervového systému 447 // 14.5 Mozkový absces 449 // 14.6 Akutní stavy nervosvalových onemocnění 452 // 15 Poruchy a onemocnění renálního systému 457 // 15.1 Renální selhání 458 // 15.1.1 Akutní renální selhání 458 // 16 Poruchy homeostázy 467 // 16.1 Vodní hospodářství 467 // 16.2 Elektrolytové hospodářství 475 // 16.3 Acidobazická rovnováha 486 // XIII // 17 Poruchy a onemocnění gastrointestinálního traktu 493 // 17.1 Krvácení do gastrointestinálního traktu 499 // 17.2 Náhlé příhody břišní 502 // 17.3 Toxické megakolon 506 // 17.4 Akutní pankreatitida 509 // 17.5 Jaterní selhání 515 // 17.6 Hepatorenální syndrom 518 // 17.7 Infekční průjmová onemocnění 520 // 18 Poruchy a onemocnění endokrinního systému 525 // 18.1 Diabetes mellitus 527 // 18.2 Tyreotoxická krize 532 // 18.3 Myxedémové kóma 533 // 18.4 Feochromocytom 536 // 18.5 Selhání funkce kůry nadledvin 538 // 18.6 Tetanie 539 //
19 Poruchy a onemocnění krevního a imunitního systému 543 // 19.1 Diseminovaná intravaskulární koagulopatie 545 // 19.2 Antifosfolipidový syndrom 548 // 20 Poruchy a onemocnění více systémů 553 // 20.1 Šokové stavy 553 // 20.2 Intoxikace 569 // 20.3 Nozokomiální infekce 592 // 21 Polytrauma 599 // 21.1 Kraniotrauma 601 // 21.2 Poranění páteře 610 // 21.3 Spinální poranění 614 // 21.4 Náhlé příhody hrudní chirurgické 616 // 21.5 Popáleninová traumata 620 // 22 Akutní stavy v gynekologii a porodnictví 637 // 22.1 Peripartální život ohrožující krvácení 643 // 22.2 Mimoděložní těhotenství 647 // 22.3 Hypertenze v graviditě 650 // 22.4 Preeklampsie a eklampsie 655 // 23 Akutní stavy v urologii 659 // 23.1 Urosepse 663 // 24 Akutní stavy v maxilofacilární chirurgii 669 // 25 Akutní stavy v pediatrii 677 // 25.1 Závažné stavy vyžadující intenzivní péči 679 // 26 Akutní stavy v infekčním lékařství 695 // 26.1 Infekční průjmová onemocnění 695 // 26.2 Neuroinfekce 695 // XIV // 26.3 Urgentní stavy u pacientů s infekcí lidským virem imunodeficience // (HIV) 697 // 26.4 Invazivní meningokoková onemocnění 698 // 26.5 Sepse a septický šok 699 // Rejstřík 707 // Souhrn/Summary
cnb002830675

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC