Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.2) Půjčeno:110x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2016
327 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-5014-9 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9365-3 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-9364-6 (online ; pdf)
Sestra
Obsahuje rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001451475
1 Úvod do pediatrie (Jiří Klíma) 17 // 1.1 Historie dětského lékařství a ošetřovatelství 17 // 1.2 Pediatrie a její podíl na celospolečenské péči o dítě 18 // 1.2.1 Péče o zdraví 18 // 1.2.2 Zdraví a nemoc 18 // 1.2.3 Zdravý vývoj jedince 18 // 1.3 Současný systém péče o dítě 21 // 1.3.1 Ambulantní primární péče 21 // 1.3.2 Lůžková péče 22 // 1.3.3 Vývoj preventivního zaměření pediatrie 23 // 1.4 Základní demografické údaje 24 // 2 Rodina (Jiří Klíma) 27 // 2.1 Rodina a její funkce 27 // 2.2 Poruchy rodiny 28 // 2.3 Náhradní rodinná péče 29 // 3 Růst a vývoj zdravého dítěte (Jiří Klíma) 31 // 3.1 Rozdělení dětského věku 31 // 3.2 Charakteristika jednotlivých období 31 // 3.2.1 Prenatální období 31 // 3.2.2 Novorozenecké období 32 // 3.2.3 Kojenecké období 32 // 3.2.4 Batolecí období 35 // 3.2.5 Předškolní věk 36 // 3.2.6 Školní věk 37 // 3.2.7 Adolescence 40 // 3.3 Denní režim dítěte 41 // 3.3.1 Spánek 41 // 3.3.2 Jídlo 42 // 3.3.3 Aktivita a pobyt na čerstvém vzduchu 42 // 3.4 Hygiena dítěte 42 // 3.4.1 Vlastní hygienické návyky 42 // 3.4.2 Hygienické předpoklady správné péče o dítě 43 // 3.5 Úrazy a otravy v dětském věku 43 // 3.5.1 Úrazy 44 // 3.5.2 Otravy 45 // 4 Výživa zdravého dítěte (Jiří Klíma) 47 // 4.1 Základní složky výživy 47 // 4.1.1 Bílkoviny 47 // 4.1.2 Cukry 47 // 5 // Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory // 4.1.3 Tuky 48 // 4.1.4 Voda 48 // 4.2 Další složky výživy 49 // 4.2.1 Minerály a stopové prvky 49 // 4.2.2 Vitaminy 31 // 4.3 Výživa novorozence a kojence 36 // 4.3.1 Přirozená výživa - kojení 56 // 4.3.2 Umělá výživa 58 // 4.4 Strava batolat a předškolních dětí 61 // 4.5 Strava školních dětí a dospívajících 62 // 4.6 Alternativní výživa 62 //
5 Vývoj imunity u dětí (Jiří Klíma) 65 // 5.1 Imunitní systém člověka 65 // 5.2 Imunita plodu a novorozence 66 // 5.2.1 Aktivní tvorba protilátek plodem 66 // 5.2.2 Pasivní přenos protilátek od matky 66 // 5.2.3 Tvorba protilátek po narození 66 // 5.3 Očkování 67 // 5.3.1 Zásady očkování 67 // 5.3.2 Základní očkování 68 // 5.3.3 Nepovinná očkování 69 // 5.4 Prevence 21 // 5.4.1 Primární prevence 71 // 5.4.2 Sekundární prevence 71 // 5.4.3 Terciární prevence 71 // 6 Základy klinické genetiky (Jiří Klíma) 73 // 6.1 Vývoj genetiky 73 // 6.2 Genetická výbava člověka 73 // 6.3 Typy dědičnosti 74 // 6.3.1 Autozomální typ dědičnosti 75 // 6.3.2 Heterozomální (gonozomální) typ dědičnosti 75 // 6.3.3 Polygenní dědičnost 75 // 6.3.4 Vrozené poruchy chromozomů 75 // 6.4 Genetické riziko faktorů zevního prostředí 77 // 6.5 Prenatální diagnostika a genetické poradenství 77 // 6.5.1 Prekoncepční prevence 77 // 6.5.2 Prenatální vyšetření 77 // 7 Vyšetření dítěte (Jiří Klíma) 79 // 7.1 Anamnéza dětského pacienta 80 // 7.1.1 Rodinná anamnéza 80 // 7.1.2 Osobní anamnéza 80 // 7.1.3 Nynější onemocnění 82 // 6 // 72 Objektivní vyšetření dítěte 83 // 7.2.1 Hodnocení celkového chování dítěte 83 // 7.2.2 Vlastní fyzikální vyšetření dítěte 85 // 7.2.3 Stanovení pracovní diagnózy 86 // 7.3 Poznámky k vyšetřování dětských pacientů 86 // 8 Farmakologie dětského věku (Jiří Klíma) 87 // 8.1 Podávání léků u dětí 87 // 8.2 Dávky léků v dětském věku 88 // 8.3 Farmakokinetika dětského věku 88 // 8.4 Podávání léků v těhotenství 89 // 9 Neonatologie (Jan Pajerek) 91 // 9.1 Základní definice a statistické pojmy 91 // 9.2 Zralý fyziologický novorozenec 91 // 9.2.1 Známky zralosti 92 // 9.2.2 Adaptace novorozence 92 // 9.2.3 Zásady ošetřování novorozence na porodním sále 93 //
9.2.4 Péče o dítě v prvních dnech po porodu 95 // 9.3 Rizikový novorozenec 96 // 9.4 Vrozené vývojové vady 96 // 9.5 Porodní poranění 97 // 9.6 Časný asfyktický syndrom (ČAS) 98 // 9.7 Žloutenky novorozeneckého věku 100 // 9.7.1 Patofyziologie 100 // 9.7.2 Diagnostika 101 // 9.7.3 Terapie 101 // 9.8 Krvácivá nemoc novorozence 102 // 9.9 Infekce novorozence 102 // 9.9.1 Intrauterinní infekce 103 // 9.9.2 Intranatální infekce 103 // 9.9.3 Postnatální infekce 103 // 9.9.4 Některé vybrané perinatální infekce 103 // 10 Novorozenec s nízkou porodní hmotností (Jan Pajerek) 107 // 10.1 Nedonošené dítě 107 // 10.1.1 Příčiny nedonošenosti 107 // 10.1.2 Známky nezralosti 107 // 10.2 Péče o nezralé dítě 108 // 10.2.1 Předporodní péče 108 // 10.2.2 Poporodní péče 108 // 10.3 Pozdní asfýktický syndrom 109 // 10.4 Hypotrofický plod 110 // 11 Nemoci dýchací soustavy (Jaroslava Němečková) 111 // Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory // 11.1 Anatomie 111 // 11.1.1 Horní dýchací cesty 111 // 11.1.2 Dolní dýchací cesty 111 // 11.1.3 Cévní zásobení 111 // 11.2 Fyziologie 113 // 11.3 Anatomické a fýziologické odlišnosti v dětském věku 113 // 11.3.1 Anatomické odlišnosti 113 // 11.3.2 Fyziologické odlišnosti 114 // 11.4 Příznaky nemocí dýchací soustavy 114 // 11.4.1 Kašel 114 // 11.4.2 Dušnost 114 // 11.4.3 Hemoptýza 114 // 11.4.4 Stridor 114 // 11.4.5 Cyanóza 115 // 11.4.6 Paličkovité prsty 115 // 11.5 Vyšetřovací metody 115 // 11.5.1 Anamnéza 115 // 11.5.2 Fyzikální vyšetření 115 // 11.5.3 Zobrazovací metody 116 // 11.5.4 Endoskopická vyšetření 116 // 11.5.5 Funkční vyšetření plic 117 // 11.6 Vrozené vývojové vady 119 // 11.6.1 Vrozené vady dýchacích cest 119 // 11.6.2 Vrozené vady plic 120 // 11.6.3 Vrozené vady plicních cév 120 // 11.6.4 Vrozené vady bránice 121 //
11.7 Zánětlivá onemocnění dýchacího systému 121 // 11.7.1 Zánětlivá onemocnění dýchacích cest 121 // 11.7.2 Zánětlivá onemocnění plic (pneumonie) 123 // 11.8 Asthma bronchiale 126 // 11.9 Tuberkulóza 128 // 11.9.1 Primární tuberkulóza 128 // 11.9.2 Postprimární tuberkulóza 129 // 11.10 Geneticky podmíněné nemoci dýchacího systému 130 // 11.10.1 Cystická fibróza (mukoviscidóza) 130 // 11.10.2 Kartagenerův syndrom 130 // 12 Nemoci trávicího ústrojí u dětí (Jiří Klíma) 133 // 12.1 Anatomie a fýziologie trávicího ústrojí 134 // 12.2 Odlišnosti trávicího ústrojí v dětském věku 135 // 12.3 Příznaky poruch trávicího ústrojí 135 // 12.3.1 Zvracení 135 // 12.3.2 Nechutenství 135 // 12.3.3 Poruchy pasáže - průjem a zácpa 136 // 12.3.4 Bolesti břicha 136 // 12.3.5 Prospívání 137 // 12.4 Vyšetřovací metody 137 // 12.4.1 Anamnéza 137 // 12.4.2 Fyzikální vyšetření 137 // 12.4.3 Vyšetření stolice 138 // 12.4.4 Zobrazovací metody 138 // 12.5 Vrozené vývojové vady 138 // 12.5.1 Rozštěpové vady 138 // 12.5.2 Atrézie a stenózy 139 // 12.5.3 Meckelův divertikl 139 // 12.5.4 Pylorostenóza 140 // 12.5.5 Vrozené megakolon (Hirschprungova choroba) 140 // 12.5.6 Cystická fibróza (mukoviscidóza) 140 // 12.6 Onemocnění trávicího ústrojí 141 // 12.6.1 Dutina ústní 141 // 12.6.2 Jícen 142 // 12.6.3 Žaludek 143 // 12.6.4 Střevo 143 // 12.6.5 Kojenecké průjmy 144 // 12.6.6 Malabsorpční syndrom (MAS) 146 // 12.6.7 Náhlé příhody břišní v dětském věku 147 // 12.7 Onemocnění jater, žlučníku a pankreatu 150 // 12.7.1 Nemoci jater a žlučníku 150 // 12.7.2 Onemocnění pankreatu 151 // 13 Nemoci srdce a cév (Filip Kašák, Jiří Mrázek) 153 // 13.1 Anatomie 153 // 13.2 Vyšetřovací metody 155 // 13.2.1 Fyzikální vyšetření 155 // 13.2.2 Krevní tlak a jeho měření 157 // 13.2.3 EKG (elektrokardiograf) 158 //
13.2.4 Zátěžová ergometrie 160 // 13.2.5 Echokardiografie (ECFIO) 160 // 13.2.6 Rtg srdce a plic 161 // 13.2.7 Magnetická rezonance (MR) 161 // 13.2.8 Srdeční katetrizace 161 // 13.3 Srdeční vady (vrozené vývojové vady srdce) 162 // 13.3.1 Defekt komorového septa (VSD) 162 // 13.3.2 Defekt síňového septa (ASD) 163 // 13.3.3 Aortální stenóza (AS) 163 // 13.3.4 Pulmonální stenóza (PS) 164 // 13.3.5 Transpozice velkých tepen (TGA) 164 // 13.3.6 Koarktace aorty (CoA) 165 // 13.3.7 Fallotova tetralogie 165 // 13.4 Poruchy srdečního rytmu - arytmie 166 // 13.4.1 Bradykardie 166 // 13.4.2 Tachykardie 167 // 13.4.3 Hereditární arytmické syndromy 167 // 13.4.4 Nepravidelný srdeční rytmus 168 // 13.5 Onemocnění srdce 168 // 13.5.1 Onemocnění endokardu 168 // 13.5.2 Onemocnění myokardu 169 // 13.5.3 Onemocnění perikardu 170 // 13.5.4 Nádory srdce 171 // 13.6 Hypertenze 171 // 13.7 Synkopa v dětském věku 173 // 13.8 Bolest na hrudi v dětském věku 173 // 13.9 Srdeční selhání (klinický obraz srdečního selhání) 174 // 14 Nemoci krve v dětském věku (Jiří Klíma) 175 // 14.1 Anatomie a fyziologie 175 // 14.1.1 Červené krvinky - erytrocyty 175 // 14.1.2 Bílé krvinky - leukocyty 175 // 14.1.3 Krevní destičky - trombocyty 176 // 14.1.4 Plazma 176 // 14.2 Vyšetřovací metody 176 // 14.2.1 Základní vyšetření krve 176 // 14.2.2 Hemokoagulační vyšetření 177 // 14.3 Choroby krve 177 // 14.3.1 Choroby červené krevní řady 177 // 14.3.2 Choroby bílé krevní řady 180 // 14.3.3 Krvácivé choroby 181 // 15 Dětská onkologie (Jiří Klíma) 185 // 15.1 Výskyt nádorů u dětí 185 // 15.2 Nej častější nádory dětského věku 185 // 15.2.1 Nádory CNS 185 // 15.2.2 Maligní lymfomy 186 // 15.2.3 Neuroblastom 186 // 15.2.4 Nádory měkkých tkání 187 // 15.2.5 Nádory ledvin 187 // 15.2.6 Další nádory dětského věku 187 //
15.3 Odlišnosti přístupu k dětským nádorům 187 // 16 Nemoci ledvin a močových cest u děti (Vladislav Smrčka) 189 // 16.1 Anatomie 189 // 16.1.1 Ledviny 189 // 16.1.2 Močové cesty 189 // 16.2 Fyziologie 190 // 10 // Obsah // 16.3 Příznaky a projevy onemocnění ledvin a močových cest 192 // 16.4 Vyšetřovací metody 192 // 16.4.1 Anamnéza 193 // 16.4.2 Fyzikální vyšetření 193 // 16.4.3 Vyšetření moči 193 // 16.4.4 Zobrazovací metody 194 // 16.4.5 Urologické vyšetření 195 // 16.4.6 Ledvinná biopsie 195 // 16.4.7 Funkční techniky 196 // 16.4.8 Cystoskopie 196 // 16.5 Vrozené vývojové vady ledvin a močových cest 196 // 16.5.1 Anomálie počtu ledvin 196 // 16.5.2 Anomálie velikosti ledvin 197 // 16.5.3 Anomálie tvaru a umístění ledvin 197 // 16.5.4 Cystické anomálie (cystická onemocnění) ledvin 197 // 16.5.5 Cévní anomálie 198 // 16.5.6 Anomálie pánvičky a močovodů 198 // 16.5.7 Anomálie močového měchýře 199 // 16.5.8 Anomálie uretry a zevního genitálu 199 // 16.5.9 Dědičné poruchy funkce a struktury ledvin // (hereditární nefropatie) 199 // 16.6 Nemoci močového ústrojí 200 // 16.6.1 Infekce ledvin a močových cest 200 // 16.6.2 Nemoci ledvinných glomerulů (glomerulonefritidy) 202 // 16.6.3 Nefrotický syndrom 203 // 16.6.4 Nádory ledvin 204 // 16.6.5 Močové kameny (urolitiáza) 204 // 16.6.6 Hemolyticko-uremický syndrom (HUS) 204 // 16.6.7 Vysoký krevní tlak (sekundární arteriální hypertenze) 204 // 16.6.8 Akutní selhání ledvin 205 // 16.6.9 Chronické selhání ledvin 206 // 17 Nemoci žláz s vnitřní sekrecí v dětském věku (endokrinológie) (Jaroslav Škvor) 209 // 17.1 Poruchy růstu 209 // 17.1.1 Diagnostika poruchy růstu 209 // 17.1.2 Malý vzrůst (nanismus) 209 // 17.1.3 Velký vzrůst (gigantismus) 211 //
17.2 Poruchy puberty 211 // 17.2.1 Předčasná puberta (pubertas praecox) 211 // 17.2.2 Opožděná puberta (pubertas tarda) 212 // 17.3 Podvěsek mozkový (hypofýza) 212 // 17.3.1 Přední lalok (adenohypofýza) 212 // 17.3.2 Zadní lalok (neurohypofýza) 213 // 17.4 Štítná zláza (glandula thyreoidea) 214 // Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory // 17.4.1 Hypotyreóza 214 // 17.4.2 Hypertyreóza (tyreotoxikóza, Gravesova-Basedowova nemoc) 216 // 17.4.3 Struma 216 // 17.4.4 Nedostatek jódu 216 // 17.5 Nadledviny (glandulae suprarenales) 217 // 17.5.1 Porucha kůry nadledvin, nedostatek glukokortikoidů a mineralokortikoidů 217 // 17.5.2 Nadbytek glukokortikoidů a mineralokortikoidů 218 // 17.6 Pohlavní žlázy (gonády) 220 // 17.6.1 Hypofunkce gonád (hypogonadismus) 220 // 17.6.2 Hyperfunkce gonád 221 // 17.7 Diabetes mellitus 222 // 17.7.1 Léčba 223 // 17.7.2 Komplikace diabetů 224 // 17.7.3 Průběh a prognóza diabetů 226 // 17.8 Obezita 227 // 18 Iimmoalterační choroby v dětském věku (Jaroslav Škvor) 231 // 18.1 Složky imunitního systému a fyziologické imunitní reakce 231 // 18.1.1 Nespecifická imunitní reakce, akutní zánět 231 // 18.1.2 Specifická imunitní reakce 231 // 18.2 Patologické imunitní reakce 232 // 18.3 Imunodeficientní stavy 234 // 18.3.1 Klinické projevy imunodeficience 234 // 18.3.2 Infekce 234 // 18.3.3 Diagnostika 234 // 18.3.4 Terapie imunodeficientních stavů (IDS) 235 // 18.3.5 Rozdělení a příklady imunodeficiencí 235 // 18.4 Alergická onemocnění (choroby z přecitlivělosti) 236 // 18.4.1 Příčiny alergických chorob 236 // 18.4.2 Výskyt alergóz 238 // 18.4.3 Diagnostika v alergologii 239 // 18.4.4 Léčba alergií 240 // 18.4.5 Přehled běžných alergických nemocí 242 // 18.5 Autoimunitní choroby 245 // 18.5.1 Autoimunitní reakce a choroby 245 // 18.5.2 Výskyt, etiologie a patogeneze 245 // 18.5.3 Diagnostika 245 //
18.5.4 Průběh a prognóza 246 // 18.5.5 Terapie 246 // 18.5.6 Přehled systémových imunopatologických chorob 246 // 19 Nemoci centrálního nervového systému v dětském věku (Jiří Klíma) 249 // 19.1 Centrální nervový systém dítěte (CNS) 249 // 19.2 Vyšetřovací metody 249 // 19.2.1 Neurologické vyšetření dítěte 249 // 19.2.2 Zobrazovací metody 250 // 19.2.3 Elektroencefalogram (EEG) 250 // 19.2.4 Elektromyogram (EMC) 250 // 19.3 Příznaky nemocí CNS 250 // 19.3.1 Bolest hlavy 251 // 19.3.2 Vědomí a jeho poruchy 251 // 19.3.3 Poruchy rovnováhy a závratě // 19.3.4 Obrny 252 // 19.3.5 Zvracení 252 // 19.4 Vrozené vývojové vady CNS 253 // 19.5 Onemocnění CNS 255 // 19.5.1 Zánětlivá onemocnění CNS 255 // 19.5.2 Záchvatová onemocnění 257 // 19.5.3 Dětská mozková obrna 261 // 19.5.4 Syndrom ADHD = poruchy koncentrace pozornosti s hyperaktivitou 261 // 19.6 Nádory CNS 262 // 19.7 Úrazy CNS 263 // 20 Infekční nemoci dětského věku (Jiří Klíma) 265 // 20.1 Infekční nemoci 265 // 20.2 Virové hepatitídy 266 // 20.2.1 Hepatitída typu A 267 // 20.2.2 Hepatitída typu B 267 // 20.2.3 Hepatitída typu C 268 // 20.2.4 Hepatitída typu D 268 // 20.2.5 Hepatitída typu E 268 // 20.3 Infekční mononukleóza 269 // 20.4 Cytomegalovirová infekce 269 // 20.5 Syndrom získané imunodeficience - AIDS 270 // 20.6 Exantémové choroby v dětském věku 271 // 20.6.1 Spalničky (morbilli) 271 // 20.6.2 Zarděnky (rubeola) 271 // 20.6.3 Spála (scarlatina) 272 // 20.6.4 Plané neštovice (varicella) 272 // 20.6.5 Megalerythema infectiosum (pátá exantémová nemoc) 273 // 20.6.6 Exanthema subitum (šestá exantémová nemoc) 273 // 20.7 Borelióza (Lymeská nemoc) 274 //
20.8 Parazitární onemocnění 275 // 20.8.1 Roup dětský (Enterobius = Oxyuris vermicularis) 275 // 20.8.2 Škrkavka dětská (askarióza) 275 // 20.8.3 Tasemnice (teniázy) 276 // 21 Oční nemoci v dětském věku (Jiří Klíma) 277 // 21.1 Vývoj zraku u dětí 277 // 21.2 Vyšetření očí a zraku 277 // 21.2.1 Vyšetření zraku 277 // 21.2.2 Vyšetření očí 277 // 21.3 Vrozené vývojové vady očí 278 // 21.4 Oční nemoci 278 // 21.4.1 Zánětlivá onemocnění 278 // 21.5 Úrazy oka 279 // 21.6 Oční vady 280 // 22 Nemoci ušní, nosní, krční v dětském věku (Jiří Klíma) 283 // 22.1 Vyšetřovací metody 283 // 22.1.1 Zobrazovací metody 284 // 22.1.2 Optické metody 284 // 22.1.3 Funkční vyšetření 284 // 22.2 Vady a nemoci uší u dětí 284 // 22.3 Dětská ušní onemocnění 285 // 22.3.1 Záněty 285 // 22.4 Poranění ucha 286 // 22.5 Cizí tělesa v uchu 287 // 22.6 Nemoci vestibulárního ústrojí 287 // 23 Kožní nemoci v dětském věku (Jiří Klíma) 289 // 23.1 Vyšetření kůže 289 // 23.2 Dětské kožní choroby 290 // 23.2.1 Dětské ekzémy (atopický ekzém) 290 // 23.2.2 Seboroická dermatitída 291 // 23.2.3 Kopřivka (urticaria) 291 // 23.2.4 Lupénka (psoriasis vulgaris) 292 // 23.2.5 Erytémy 292 // 23.2.6 Akné (acne vulgaris) 292 // 23.3 Kožní infekce 292 // 23.3.1 Hnisavá kožní onemocnění 292 // 23.3.2 Virová kožní onemocnění 293 // 23.3.3 Parazitární onemocnění kůže 294 // 23.4 Nemoci vlasů 294 // 23.5 Obecná pravidla ošetřování dětské kůže 295 // 24 Poruchy vnitřního prostředí (Jan Pajerek) 297 // 24.1 Vodní hospodářství 297 // 24.1.1 Úloha a rozdělení vody v organismu 297 // 24.1.2 Příjem a vydej vody 297 // 24.1.3 Poruchy hospodaření s vodou 298 // 24.2 Minerálové hospodářství 299 // 24.2.1 Minerály a jejich rozdělení 299 //
24.3 Acidobazická rovnováha a nárazníkový systém 300 // 24.3.1 Úloha plic a ledvin při řízení acidobazické rovnováhy 300 // 24.3.2 Nárazníkový systém v tělních tekutinách 301 // 25 Stavy ohrožující život a kardiopulmonální resuscitace (Jan Pajerek) 303 // 25.1 Akutní stavy dusnosti 303 // 25.1.1 Aspirace (vdechnutí) 303 // 25.1.2 Zánět v oblasti hrtanu (laryngitis acuta - pseudokrup, epiglottitis acuta) 304 // 25.1.3 Záněty dolních cest dýchacích 305 // 25.1.4 Akutní astmatický záchvat 306 // 25.2 Život ohrožující úrazy a otravy v dětském věku 306 // 25.2.1 Polytrauma 306 // 25.2.2 Úrazy hlavy 307 // 25.2.3 Poranění hrudníku a břicha 307 // 25.2.4 Závažná krvácení 307 // 25.2.5 Tepelný úraz 307 // 25.2.6 Otravy u dětí 308 // 25.3 Závažné alergické reakce 309 // 25.4 Křeče v dětském věku 309 // 25.5 Neodkladná kardiopulmonální resuscitace 310 // 25.5.1 Přednemocniční neodkladná kardiopulmonální resuscitace 310 // 25.5.2 Rozšířená resuscitace 314 // Seznam použitých zkratek 317 // Rejstřík 321 // Souhrn 325 // Summary 327
(OCoLC)960190898
cnb002830866

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC