Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.09.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2014
304 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-5322-5 (brožováno)
Expert
Obsahuje bibliografii na stranách 303-304 a rejstřík
Anglické resumé
001451489
Předmluva... 9 // 1 Lineární algebra... 11 // 1.1 Systémy lineárních rovnic a matice... 11 // 1.2 Hodnost matice... 16 // 1.3 Gaussova eliminační metoda... 21 // 1.4 Determinant matice ... 25 // 1.5 Vlastní čísla a vlastní vektory... 28 // Cvičení ... 29 // 2 Funkce jedné proměnné... 31 // 2.1 Pojem funkce... 31 // 2.2 Polynomy... 37 // 2.3 Racionální lomené funkce ... 41 // 2.4 Goniometrické a cyklometrické funkce ... 47 // Cvičení ... 51 // 3 Limita, derivace a průběh funkce ... 53 // 3.1 Limita funkce... 54 // 3.2 Spojitost funkce... 59 // 3.3 Derivace funkce... 60 // 3.4 Extrémy funkce... 66 // 3.5 ĽHospitalovo pravidlo... 75 // 3.6 Konvexnost a konkávnost funkce ... 78 // 3.7 Asymptoty funkce ... 79 // 3.8 Průběh funkce... 81 // Cvičení ... 92 // 4 Neurčitý integrál... 97 // 4.1 Primitivní funkce... 97 // 4.2 Základní integrační metody...102 // 4.3 Integrace racionální lomené funkce...106 // 5 // 6 // Matematika pro nematematické obory // 4.4 Speciální integrační metody...110 // Cvičení ...115 // 5 Určitý integrál...117 // 5.1 Definice a základní vlastnosti určitého integrálu...117 // 5.2 Metoda per partes a substituce pro určité integrály...122 // 5.3 Geometrické aplikace určitého integrálu ...123 // 5.4 Nevlastní integrály...128 // Cvičení ...134 // 6 Aproximace a interpolace...135 // 6.1 Diferenciál funkce...135 // 6.2 Lagrangeův polynom...138 // 6.3 Metoda nejmenších čtverců...141 // Cvičení ...142 // 7 Nekonečné řady...143 // 7.1 Posloupnosti...143 // 7.2 Číselné řady...144 // 7.3 Kritéria konvergence...147 // 7.4 Pravidla pro počítání s číselnými řadami...151 // 7.5 Mocninné řady...153 // 7.6 Fourierovy řady...159 // 7.7 Některé aplikace nekonečných řad...164 // Cvičení ...166 //
8 Diferenciální rovnice prvního řádu...167 // 8.1 Co jsou diferenciální rovnice...167 // 8.2 Rovnice se separovanými proměnnými...170 // 8.3 Lineární diferenciální rovnice...173 // 8.4 Numerické řešení počáteční úlohy...179 // 8.5 Aplikace diferenciálních rovnic prvního řádu...181 // Cvičení ...187 // 9 Diferenciální rovnice druhého řádu...189 // 9.1 Homogenní rovnice...190 // 9.2 Nehomogenní rovnice...195 // 9.3 Okrajová úloha...201 // Cvičení ...201 // 10 Funkce více proměnných...203 // 10.1 Funkce a její definiční obor a graf...203 // 10.2 Limita funkce...209 // Obsah // 7 // 10.3 Spojitost funkce...210 // 10.4 Vektorové funkce...212 // Cvičení ...214 // 11 Parciální derivace a extrémy...215 // 11.1 Parciální derivace...215 // 11.2 Gradient, divergence a rotace...219 // 11.3 Diferenciál funkce...223 // 11.4 Kmenová funkce ...225 // 11.5 Lokální extrémy...226 // 11.6 Absolutní extrémy...231 // Cvičení ...235 // 12 Dvojný a trojný integrál...239 // 12.1 Co je dvojný integrál...239 // 12.2 Fubiniho věta pro dvojný integrál...242 // 12.3 Transformace dvojného integrálu...247 // 12.4 Aplikace dvojného integrálu...251 // 12.5 Fubiniho věta pro trojný integrál...255 // 12.6 Transformace trojného integrálu...259 // Cvičení ...265 // 13 Křivkový integrál...267 // 13.1 Parametrické rovnice křivek...267 // 13.2 Křivkový integrál prvního druhu ...270 // 13.3 Křivkový integrál druhého druhu...272 // 13.4 Nezávislost integrálu na integrační cestě...275 // 13.5 Greenova věta...278 // Cvičení ...279 // 14 Autonomní systémy v rovině...281 // 14.1 Základní pojmy...281 // 14.2 Lineární autonomní systémy v rovině...283 // Cvičení ...290 // Výsledky...291 // Rejstřík...299 // Literatura...303 // Summary 304
(OCoLC)918005558
cnb002623925

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC