Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vydání první
Praha : OIKOYMENH, 2016
367 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7298-199-1 (vázáno)
Dějiny filosofie ; svazek 10/2
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografii na stranách 343-355, bibliografické odkazy a rejstříky
001451526
Obsah // Úvodní poznámka...9 // PRVNÍ ČÁST // POKANTOVSKÝ VÝVOJ TRANSCENDENTÁLNÍ FILOSOFIE // L Výchozí situace a proudy...11 // II. Transcendentálni filosofie jako vědosloví...15 // 1. Od „kritiky rozumu“ ? „systému rozumu“...15 // 2. O pojmu vědosloví...21 // ?. Základ všeho vědosloví...26 // III. Schellingova recepce vědosloví...32 // 1. Forma filosofie...32 // 2. Já jako hen kai pan ...36 // 3. Dogmatismus a kriticismus...41 // IV Další vývoj Fichtova vědosloví...44 // V Praktická filosofie dle principů vědosloví...49 // 1. Přirozené právo a politika před vědoslovím...49 // 2. Základ přirozeného práva...52 // 3. Systém mravouky ...57 // VI. Od morálního náboženství ke sporu o atheismus...61 // 1. Kritika všeho zjevení...61 // 2. Sebedestrukce morálního pojmu náboženství...64 // 3. Náboženství mezi smyslovostí a morálkou... . 65 // 4. Spor o atheismus...69 // 5. Dozvuky sporu o atheismus...79 // VIL Filosofie přírody a transcendentálni filosofie...86 // 1. Filosofie přírody...86 // 2. Systém transcendentálního idealismu...94 // DRUHÁ ČÁST // RANĚ ROMANTICKÁ SYMFILOSOFIE A JEJÍ TRANSFORMACE // L Friedrich von Hardenberg (Novalis)...109 // 1. Život, dílo, badatelské úlohy...109 // 2. Cit, reflexe a založení filosofie: Fichte-Studien...Ill // 3. Představivost, poezie a „ucelení“...114 // 4. Encyklopedistika a „magický idealismus“...116 // 5. Romantizování...118 // II. Friedrich
Schlegel...121 // 1. Život, dílo, badatelské cíle...121 // 2. Počátky: „kantovská forma filosofie“ a myšlení dějinnosti ... 124 // 3. Rozvinutí kritické filosofie: dialektika, hermeneutika a kritika . . 127 // 4. Přednáška o transcendentálni filosofii (Jena 1800-1801)... 131 // 5. Přechody a konverze...135 // 6. Život, dějiny, jazyk: pozdní přednášky...137 // III. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher...139 // 1. Život a dílo...139 // 2. Osvícenství, Kant a Spinoza: Schleiermacherova vlastní cesta // ? rané romantice...140 // 3. Symfilosofie a proměna rané romantiky...142 // 4. Náčrt filosofického systému v přednáškách z Halle a Berlína. . . 145 // 5. Dialektika...147 // 6. Etika...149 // 7. Jednotlivé disciplíny (estetika, nauka o státu, // pedagogika, hermeneutika, psychologie)...151 // TŘETÍ ČÁST IDENTITNÍ FILOSOFIE // I. Od transcendentálni filosofie ? systému identity...156 // 1. Filosofie a život...157 // 2. Vědění a pravdivost...158 // 3. Racionální realismus proti transcendentálnímu idealismu...160 // 4. Transcendentálni idealismus proti vědosloví...162 // 5. Diference Fichtova a Schellingova systému filosofie...165 // II. Schellingova identitní filosofie a související spory...178 // 1. Počátek identitní filosofie...178 // 2. Spor o identitní filosofii...185 // III. Proměny identitní filosofie...203 // 1. Bruno ...203 // 2. Absolutno a vědy - identitní filosofie jako reformní program . . . 207
// 3. Přednášky o filosofii umění...222 // 4. Výtvarná umění a příroda...228 // IV. Systematická forma absolutna a absolutního vědění...230 // 1. Další podání ze systému filosofie...230 // 2. Systematické pozadí...238 // 3. Autentické aforismy o absolutnu...244 // Intermezzo...249 // Pozdní vývoj...249 // 1. Od transcendentálni filosofie ? filosofické theologii: // Fichtova pozdní filosofie...250 // 2. Od identitní filosofie ? „dějinné filosofii“: // Schellingova pozdní filosofie...252 // ČTVRTÁ ČÁST // HEGELŮV FILOSOFICKÝ SYSTÉM // I. Systém in statu nascendi...256 // 1. Absolutno a jeho systém...257 // 2. Logika a metafýzika...260 // 3. Filosofie přírody...267 // 4. Filosofie ducha...272 // II. „Zkušenost vědomí“ a Fenomenologie ducha...280 // 1. Cesta přirozeného vědění ? vědě...281 // 2. Stanoviska jevícího se ducha...288 // III. Logika jako věda...298 // 1. O vzniku koncepce...298 // 2. „Systém čistého rozumu“...300 // 3. Učení o bytí...309 // 4. Učení o podstatě...311 // 5. Učení o pojmu...312 // IV. Reálná filosofie: příroda a duch...324 // 1. Vznik a vývoj encyklopedického základu...324 // 2. Přírodní filosofie...325 // 3. Filosofie ducha...332 // Seznam zkratek...341 // Bibliografie...343 // Jmenný rejstřík...356 // Věcný rejstřík...359 // Ediční poznámka...367
cnb002805472

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC