Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Fortuna, 1999
157 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7168-681-6 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 155-157
001451551
Úvod 9 // POJEM, VÝVOJ A VÝZNAM DUŠEVNÍ HYGIENY 13 // 1.1 Co je duševní hygiena 13 // 1.1.1 Duševní hygiena v širším a užším slova smyslu 13 // 1.1.2 Širší pojetí duševní hygieny a limity socializace 14 // 1.1.3 Historické kořeny a současné přístupy 15 // 1.1.4 Ne recepty, ale programy 17 // 1.2 Vývoj duševní hygieny 19 // 1.2.1 Starověk a antika 19 // 1.2.2 Křesťanství a novověk 21 // 2 ČLOVĚK VE SVĚTĚ PODNĚTŮ 23 // 2.1 Obecné zákonitosti působení podnětů na člověka 23 // 2.1.1 Hledisko kvantity 23 // 2.1.2 Specifika kvality 25 // 2.1.3 Problémy přijímání podnětů a jejich interpretace 25 // 2.2 Podmínky a možnosti pozitivní akceptace působících podnětů 28 // 2.2.1 Myšlenky a představy jako determinanty chování 28 // 2.2.2 Základy pozitivního myšlení 29 // 2.3 Zákonitosti působení sociálních podnětů 31 // 2.3.1 Kritické momenty socializace 31 // 2.3.2 Determinace sociálními pozicemi a rolemi 32 // 2.3.3 Interakce a komunikační styl 33 // 3 PODMÍNKY A ZÁSADY EFEKTIVNÍ A ZDRAVÉ ŽIVOTOSPRÁVY 35 // 3.1 Výchozí předpoklady 35 // 3.2 Rytmus spánku a bdění 36 // 3.2.1 Bdění 37 // 3.2.2 Spánek 37 // 3.2.3 Poruchy spánku a možnosti jejich zvládání 38 // 3.3 Sny a snění 40 // 3.3.1 Sny 40 // 3.3.2 Denní snění 41 // 3.4 Zásady optimalizace výživy 42 // 3.5 Režim práce a odpočinku 44 // 3.5.1 Východiska a limity tvorby režimu práce a odpočinku 44 // 3.5.2 Práce a volný čas 45 // 3.5.3 Zásady kvalitního odpočinku 47 // 3.6 Hospodaření s časem 48 // 3.6.1 Ověřte si, jak trávíte svůj čas 48 // 3.6.2 Time management a životní cíle 50 // 5 // 3.6.3 // 3.7 // Plánování (programováni-) vlastního času 53 Základní přístupy к optimalizaci duševní práce 54 //
4 PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ A JAK SE S NÍ VYROVNÁVAT 57 // 4.1 Charakteristika psychické zátěže 57 // 4.1.1 Intenzita zátěže 57 // 4.1.2 Připravenost subjektů zvládat zvýšenou zátěž 58 // 4.2 Zdroje zátěže a její příčiny 61 // 4.2.1 Nepřiměřené úkoly, problémové situace a překážky 61 // 4.2.2 Vnitřní a vnější konflikty 62 // 4.2.3 Stres 63 // 4.2.4 Příčiny zátěže 64 // 4.3 Způsoby vyrovnávání se se zátěží 68 // 4.3.1 Jednotlivé fáze vyrovnávání se se zátěží 68 // 4.3.2 Reakce na prožitou zátěž 69 // 4.3.3 Optimalizace řešení zátěže 70 // 4.4 Psychická zátěž hromadné povahy 71 // 5 MOŽNOSTI PŘEDCHÁZENÍ STRESU A JEHO ZVLÁDÁNÍ (RELAXACE, KONCENTRACE, AUTOREGULACE) 73 // 5.1 První pomoc v situaci aktuálního stresu 73 // 5.2 Relaxační a autoregulační techniky 78 // 5.3 Autogenní trénink (AT) 79 // 5.3.1 Mechanismy AT 80 // 5.3.2 Zásady uplatňování mechanismů AT 81 // 5.4 Co je důležité při praktikování AT 83 // 5.4.1 Doplňující poznámky a význam autosugesce 83 // 5.4.2 Oblasti uplatnění a využití autogenního tréninku 85 // 5.5 Některé další relaxační a autoregulační přístupy 86 // 6 PSYCHICKÉ PORUCHY 88 // 6.1 Duševní zdraví a psychické poruchy 88 // 6.1.1 Co je duševní zdraví 88 // 6.1.2 Klíče к systemizaci a třídění duševních poruch 89 // 6.2 Psychické poruchy jako poruchy osobnosti 90 // 6.3 Poruchy psychických funkcí 91 // 6.4 Endogenní a exogenní psychická onemocnění 93 // 6.4.1 Endogenní psychické poruchy 93 // 6.4.2 Exogenní (psychogenní) psychické poruchy 94 // 6.4.3 Psychické poruchy se smíšenou etiologií 95 // 6.5 Léčení duševních poruch a jejich prevence 100 //
7 CESTY K EFEKTIVNÍMU SOCIÁLNÍMU ZAKOTVENÍ 103 // 7.1 Klíče k sociálnímu okolí 103 // 7.1.1 Neznámí lidé 104 // 7.1.2 Lidé známí 105 // 7.1.3 Naši nejbližší 108 // 7.2 Člověk v předivu sociálních vztahů 110 // 7.2.1 Člověk jako „produkt" sociálních vztahů 110 // 7.2.7 Člověk jako tvůrce sociálních vztahů 111 // 7.2.3 Specifika komunikace v sociálních vztazích 113 // 7.2.4 Zásady formování a rozvíjení partnerských vztahů 116 // 7.3 Optimalizace sociálně - komunikačních a kooperačních životních strategií 117 // 7.3.1 Interakce jako kooperace a kompetice 117 // 7.3.2 Význam komunikačních dovedností pro spolupráci a rozvoj mezilidských vztahů 118 // 7.3.3 Zásady optimalizace komunikačních strategií 123 // 7.3.4 Principy podporující komunikace 124 // 8 HLEDÁNÍ PROGRAMU A SMYSLU ZDRAVÉHO (BOHATÉHO) ŽIVOTA 127 // 8.1 Od výchovy к sebeřízení 128 // 8.1.1 Vývoj sebepojetí (JÁ) 128 // 8.1.2 Posun к sebeřízení 131 // 8.1.3 Výstavba vnitřních mechanismů sebeřízení 132 // 8.1.4 Svědomí 133 // 8.2 Život jako cesta 134 // 8.2.1 Základní charakteristika 134 // 8.2.2 Výchozí etapy - dětství a mládí 135 // 8.2.3 Nejdůležitější období - dospělost 137 // 8.2.4 Závěrečné etapy - stárnutí a stáří 139 // 8.3 Životní program a jeho naplňování 139 // 8.3.1 Cíle 139 // 8.3.2 Programy 140 // 8.3.3 Principy 141 // 8.3.4 Návyky paradigmatu 142 // 8.4 Základní otázky smyslu života 144 // 8.4.1 Které otázky nás hlavně zajímají 144 // 8.4.2 Otázka JAK (MÍT nebo BÝT)? 147 // 8.5 Buď fit aneb praktické rady pro zdraví 150 // Literatura 155
(OCoLC)45371648
cnb000969530

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC