Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Maxdorf, [2016]
222 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7345-500-2 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 193-194 a rejstřík
001451570
Předmluva 6 // Úvod 10 // 1. ČÁST - RODIČKA VČERA // 1 Výchozí stav v zajišťování péče a její úroveň v roce 1945 15 // 1.1 Způsob zajišťování péče o těhotnou a rodičku 15 // 1.2 Úroveň péče o matku a dítě 15 // 1.3 Hlavní příčiny špatného výchozího stavu perinatální péče v r. 1945 16 // 2 Období od poloviny r. 1945 do začátku r. 1948 18 // 2.1 Legislativní a organizační zajištění zdravotní péče 18 // 2.2 Organizační zajištění péče o matku a dítě 19 // 2.3 Zlepšení ukazatelů úrovně péče o matku a dítě 22 // 3 Období 1948-1962 23 // 3.1 Nová legislativa a řízení perinatální péče po změně // politického systému 23 // 3.2 „Sovětský svaz - náš vzor“ 24 // 3.3 „Bezbolestný porod“ 25 // 3.4 Analgezie za porodu 26 // 3.5 Provedená organizační opatření zajišťující péči o matku a dítě..26 // 3.6 Změny v rozsahu a zajišťování porodnické péče 27 // 3.7 Vývoj ukazatelů úrovně péče o matku a dítě 28 // 3.8 Styk se zahraničím 29 // 4 Období 1963-1974 30 // 4.1 Začátek poklesu politického vlivu SSSR na zdravotnictví v CSR 30 // 4.2 Důsledky uvolňování styku se zahraničím koncem 60. let // na perinatální péči 31 // 4.3 Uspořádání mezinárodního sympozia v Praze 33 // 4.4 Vývoj zdravotnické techniky pro perinatální péči v západních // zemích 34 // 4.5 Další poznatky a zisk z pražského mezinárodního sympozia 37 // 4.6 Vliv okupace ČSSR sovětskou armádou a začátku „normalizace“ na zdravotnictví 38 // 4.7 Kongres Evropské asociace perinatální medicíny v Praze v r. 1974 41 // 5 Období 1975-1989 44 // 5.1 Etapa 1975-1979 44 // 5.2 Etapa 1980-1984 50 // 5.3 Etapa 1985-1989 55 //
II. ČÁST - RODIČKA DNES // 1 První roky po „listopadové demokratické revoluci46 v roce 1989 67 // 1.1 První změny v organizaci a řízení zdravotnictví 67 // 1.2 Vliv těchto změn na organizaci a řízení péče o matku a dítě.69 // 1.3 Důsledky těchto změn v odborné péči o matku a dítě 73 // 1.4 Humanizace a etika v perinatální péči 78 // 1.5 Výskyt handicapovaných dětí v české populaci 81 // 1.6 Neuvážené personální změny 82 // 1.7 Snížení perinatální úmrtnosti a její mezinárodní srovnání 83 // 2 Poslední roky 20. století 84 // 2.1 Účast CSR a CR na mezinárodních projektech 84 // 2.2 Spolupráce CSR a čr s WHO 85 // 2.3 Nová diagnostika hypoxie plodu za porodu 87 // 2.4 Vliv zvyšování frekvence císařského řezu na snižování // perinatální úmrtnosti 88 // 2.5 Péče o novorozence velmi nízké porodní hmotnosti 89 // 2.6 Podíl vrozených vad na perinatální mortalitě a morbiditě 89 // 2.7 Další snížení perinatální a mateřské úmrtnosti 90 // 3 Prvních 14 let 21. století 92 // 3.1 Demografický vývoj v ČSR a ČR 92 // 3.2 Ekonomie v perinatální péči v ČR 95 // 3.3 Mezinárodní srovnání úrovně perinatální péče 96 // 3.4 Vliv podmínek, v nichž se péče o matku a dítě v ČR vyvíjela na tak vysokou úroveň 99 // 3.5 Ukazatele perinatální, kojenecké a mateřské úmrtnosti 107 // 3.6 Perinatální morbidita 108 // 3.7 Různé pohledy na porod v domácnosti 115 // III. ČÁST - RODIČKA ZÍTRA // 1 Základní požadavky na tvorbu prognózy ve zdravotnictví před jejím zahájením 133 // 1.1 Údaje o předcházejících prognózách vývoje péče o matku a dítě 133 // 1.2 Prognózy, které vycházely ze stavu péče o matku a dítě v ČR před r. 2015 136 // 1.3 Současný stav vyplývající z českého Návrhu pro plnění prognózy WHO HFA 21 137 //
1.4 Prognóza vývoje podmínek, v nichž perinatální péče probíhala do r. 2014 142 // 1.5 Mezinárodní srovnání prognózy vývoje zdravotnictví 151 // 2 Stav zdravotnictví v ČR před zahájením tvorby prognózy // v roce 2014 154 // 2.1 Nová legislativa 154 // 2.2 Navržená opatření na omezení nákladů ve zdravotnictví 155 // 2.3 Porodní péče poskytovaná porodní asistentkou bez přítomnosti porodníka 160 // 2.4 Stav úrovně perinatální péče v ČR v letech 2011-2014 161 // 3 Prognóza vývoje péče o matku a dítě v ČR po roce 2014 163 // 3.1 Prognózy, které již byly vypracovány 163 // 3.2 Prognózy podmínek v péči o matku a dítě 164 // 4 Prognóza kompromisních řešení 169 // 5 Prognóza vztahu lékaře a pacienta 171 // 5.1 Od modelu paternalistického k partnerskému 171 // 5.2 Spokojenost ženy s poskytnutou péčí 171 // 5.3 Hledisko právní 175 // 6 Prognóza vývoje vztahu matka-dítě 176 // 7 Prognóza vlivu genetiky na péči o matku a dítě 177 // 8 Prognóza dlouhodobé perinatální morbidity dítěte 179 // 9 Prognóza vývoje perinatální péče 181 // 10 Mohla by k zastavení zvyšující se perinatální úmrtnosti přispět sama rodička? 183 // 11 Svítá ve zdravotnictví v ČR na lepší časy? 185 // 12 Stav zdravotnictví v ČR v roce 2015 188 // Slovo na závěr 195 // Přehled použitých zkratek 198 // PŘÍLOHY // Tabulky a grafy 201 // Medailonek autora 218 // Rejstřík 219

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC