Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2015
255 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-210-7923-6 (brožováno)
Nad názvem: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav experimentální biologie
Obsahuje bibliografii na straně 254
001451571
OBSAH // Významné etapy v historii mikrobiologie 10 // 1. Mikrobiální buňka 13 // 1.1. Základní charakteristika struktury mikrobiální buňky 13 // 1.2. Taxonomie a názvosloví mikroorganizmů 14 // 2. Bakterie 16 // 2.1. Tvar a uspořádání bakteriálních buněk 16 // 2.2. Chemické složení bakteriální buňky 17 // 2.3. Struktura bakteriální buňky 20 // 3. Cyanobakterie (sinice. Cyanobacteria) 28 // 3.1. Struktura buňky cyanobakterií 28 // 3.2. Rozmnožování cyanobakterií 31 // 4. Archaea 32 // 5. Kvasinky 35 // 5.1. Charakteristika buňky kvasinek 35 // 5.2. Chemické složení buňky kvasinek 35 // 5.3. Cytologie kvasinek 36 // 5.4. Rozmnožování kvasinek 41 // 5.5. Životní cyklus u kvasinek 44 // 6. Mikromycety . 46 // 6.1. Buňka mikromycet 46 // 6.2. Rozmnožování mikromycet 48 // 6.2.1. Nepohlavní rozmnožování 49 // 6.2.2. Pohlavní rozmnožování 51 // 6.3. Životní cyklus mikromycet 53 // 6.3.1. Životní cyklus Zygomycetes 54 // 6.3.2. Životní cyklus Ascomycota 55 // 6.3.3. Životní cyklus Basidiomycota 56 // 6.3.4. Životní cyklus Chytridiomycota 58 // 7. Vnější prostředí a mikroorganizmy 60 // 7.1. Fyzikální faktory 61 // 7.1.1. Teplo 61 // 7.1.2. Sucho 62 // 7.1.3. Tlak 63 // 7.1.4. Ultrazvuk 63 // 7.1.5. Záření 64 // 7.2. Chemické faktory 65 // 7.2.1. pH prostředí 66 // 7.2.2. Oxidoredukční potenciál 67 // 7.2.3. Povrchově aktivní látky 67 // 7.2.4. Dezinfekční látky 69 // 7.2.5. Chemoterapeutika 72 // 7.2.6. Antibiotika 73 // 7.2.6.1. Antibiotika zasahující syntézu buněčné stěny 73 // 1.2.62. Antibiotika působící na funkci cytoplazmatické membrány 75 // 7.2.6.3. Antibiotika zasahující syntézu proteinů 76 // 7.2.6.4. Antibiotika inhibující syntézu a funkci nukleových kyselin 77 // 7.3. Účelové chování buňky 78 // 7.4. Biofilm 80 // 8. Buněčný cyklus u mikroorganizmů 84 // 8.1. Buněčný cyklus prokaryot 85 //
8.2. Buněčný cyklus u kvasinek 87 // 8.2.1. Buněčný cyklus Saccharomyces cerevisiae 87 // 8.2.2. Genová kontrola buněčného cyklu Saccharomyces cerevisiae 88 // 9. Růst a množení mikroorganizmů 90 // 9.1. Růst a množení mikroorganizmů v podmínkách statické kultivace 91 // 9.2. Charakteristika růstu a množení v podmínkách statické kultivace 92 // 9.3. Odchylky od normální růstové křivky 94 // 9.4. Synchronizace dělení 95 // 9.5. Růst a množení mikroorganizmů v podmínkách kontinuální kultivace 97 // 10. Výživa mikroorganizmů a transport látek 99 // 10.1. Zdroje uhlíku 99 // 10.2. Zdroje dusíku 100 // 10.3. Zdroje energie 100 // 10.4. Zdroje minerálních látek 101 // 10.5. Růstové faktory 101 ’ // 10.6. Transport látek 102 // 10.6.1. Pasivní transport 103 // 10.6.2. Aktivní transport 105 // 10.6.2.1. Primární aktivní transport 105 // 10.6.2.2. Sekundární aktivní transport 106 // 10.6.2.3. Fosfotransferázový systém 107 // 10.6.2.4. Transport makromolekulámích látek 107 // 10.6.3. Exkrece látek z buňky 108 // 11. Metabolizmus 109 // 11.1. Metabolizmus mikroorganizmů 109 // 11.1.1. Enzymy (pro zopakování) 110 // 11.2. Tvorba a využívání energie mikroorganizmy 113 // 11.3. Katabolické procesy 115 // 11.3.1. Energetický metabolizmus chemoorganotrofů 116 // 11.3.1.1. Kvašení 117 // 11.3.1.2. Aerobní respirace 123 // 11.3.1.2.1. Úplná oxidace substrátu 123 // 11.3.1.2.2. Neúplná oxidace substrátu 126 // 11.3.1.3. Anaerobní respirace 127 // 11.3.2. Energetický metabolizmus chemolitotrofhích bakterií 130 // 11.3.3. Energetický metabolizmus fototrofhích bakterií 134 // 11.4. Asimilace biogenních prvků 137 // 11.5. Anabolické procesy 144 // 11.5.1. Biosyntéza malých molekul 144 // 11.5.1.1. Biosyntéza monosacharidů 144 // 11.5.1.2. Biosyntéza aminokyselin 146 // 11.5.1.3. Biosyntéza mastných kyselin 147 //
11.5.1.4. Biosyntéza nukleotidů 147 // 11.5.2. Biosyntéza biopolymerů 149 // 11.5.2.1. Biosyntéza polysacharidů 149 // 11.5.2.2. Biosyntéza nukleových kyselin 150 // 11.5.2.3. Biosyntéza bílkovin 151 // 11.5.2.4. Biosyntéza lipidů 153 // 12. Dědičnost, proměnlivost u mikroorganizmů 154 // 12.1. Základní pojmy - repetitorium 154 // 12.2. Plazmidy bakterií 157 // 12.3. Plazmidy u kvasinek 159 // 12.4. Smrtící faktor u kvasinek 159 // 12.5. Bakteriální viry 160 // 12.5.1. Životní cyklus virulentního fága 161 // 12.5.2. Životní cyklus temperovaného fága 162 // 12.6. Změny v genetické informaci 163 // 12.6.1. Mutace u mikroorganizmů 163 // 12.6.1.1. Genové mutace 164 // 12.6.1.2. Chromozomové mutace 165 // 12.6.1.3. Genomové mutace . 166 // 12.6.2. Mutageny 166 // 12.6.2.1. Chemické mutageny 167 // 12.6.2.2. Fyzikální mutageny 167 // 12.6.3. Izolace mutant a mutační rychlost 168 // 12.6.4. Mutace mitochondriální DNA kvasinek 169 // 12.6.5. Fenotypový projev mutací 170 // 12.6.5.1. Auxotrofní mutanti 170 // 12.6.5.2. Mutanti rezistentní ? antibiotikům 171 // 12.6.6. Oprava mutace 172 // 12.6.7. Změna genetické informace 173 // 12.6.7.1. Rekombinace u kvasinek 173 // 12.6.7.2. Rekombinace u hub bez pohlavního rozmnožování 174 // 12.6.7.3. Rekombinace u prokaryot 175 // 12.6.7.3.1. Transformace 175 // 12.6.7.3.2. Transdukce 176 // 12.6.7.3.3. Konjugace 179 // 13. Ekologie mikroorganizmů 183 // 13.1. Kolonizace prostředí 185 // 13.2. Podíl mikroorganizmů na geochemických přeměnách biosféry 186 // 13.2.1. Koloběh uhlíku 188 // 13.2.2. Koloběh dusíku 189 // 13.2.3. Koloběh síry 190 // 13.2.4. Koloběh fosforu 191 // 13.3. Šíření mikroorganizmů 192 // 13.4. Půda jako stanoviště mikroorganizmů 194 // 13.5. Voda jako stanoviště mikroorganizmů 195 // 13.5.1. Geochemické přeměny uskutečňované mikroorganizmy ve vodním prostředí 196 //
13.5.1.1 Koloběh uhlíku 196 // 13.5.1.2. Koloběh dusíku 197 // 13.5.1.3. Koloběh síry 198 // 13.6. Mikroorganizmy jako symbiotický partner 199 // 13.6.1. Asociace mezi mikroorganizmy 199 // 13.6.2. Mikroorganizmy a rostliny 203 // 13.6.3. Mikroorganizmy a živočichové 205 // 14. Přehled klasifikace mikroorganizmů 209 // 14.1. Přehled klasifikace domény Archaea 209 // 14.2. Přehled klasifikace domény Bacteria 211 // 14.3. Přehled taxonomie kvasinek 234 // 14.4. Přehled taxonomie mikroskopických vláknitých hub 243 // 15. Použitá a doporučená literatura 254
(OCoLC)932001338
cnb002752331

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC