Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání: první
Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016
238 stran : barevné ilustrace, mapy ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-843-4 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 209-229 a rejstřík
České a anglické resumé
001451645
8 Úvod // 12 Terminologická poznámka. zásady zápisu toponym 14 před kým, (s) kým, pro koho? dilemata v ochraně zeměpisných jmen jako kulturního dědictví - Přemysl Mácha // 32 Kulturní hodnota a kulturní dědictví jako příznaky propriální sféry jazyka - Rudolf Šrámek // 44 Vzťah pojmu jazyková krajina voči toponymickej scéne a toponymickému priestranstvu - Jaromír Krško // 58 Toponyma jako kulturní hodnota a zdroj inspirace - Jana Pleskalová // 70 Toponymické pověsti jako zdroj kulturního povědomí - Marta Šrámková // 78 Přesouvání paměti místa prostřednictvím toponymie - na příkladu města Most - Jaroslav David // 88 Paměť zaniklého místa v zeměpisných jménech (na příkladu staré Karviné) - Kristýna Bílková // 100 Pomístní jména a paměť - Pavel Štěpán // 116 Německé stopy v současné toponymii Jizerských hor - Václav Lábus // 134 Toponymie pohraničí jako kulturní dědictví a názvy viničních tratí jako nástroj reklamy a marketingu - Michaela Boháčová // 144 Co je to Šumava? proměny jejího vymezení a recepce - Michal L. Hořejší // 158 Novodobá choronyma v současném regionálním systému - Michal Semian // 170 Ohniště vyhaslá i nová - svědectví trampských toponym v Čechách - Jan Pohanek // 180 Česká toponyma ve Spojených státech amerických se zvláštním zřetelem k „českému" Chicagu - Lenka Procházková 192 // Abstrakty - abstracts 208 // Prameny a literatura 230 // Tematický a věcný rejstřík 234 Autorský kolektiv

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC