Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:28x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2013
192 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-3754-6 (brožováno)
ISBN 978-80-247-8610-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8611-7 (online ; epub)
Sestra
Obsahuje bibliografii na stranách 172-175, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001451651
Obsah // Úvod... 9 // 1 Zásady zvláštních režimů na operačních sálech...11 // Renata Pokorná // 1.1 Stavební a provozní uspořádání operačního sálu... II // 1.2 Zajištění kvality ovzduší na operačním sále... 12 // 1.3 Zajištění optimálního osvětlení operačního sálu... 14 // 1.4 Hygienické a protiepidemické požadavky a režimová opatření // ? zajištění provozu operačního sálu... 14 // 1.4.1 Pacient... 14 // 1.4.2 Personál na operačním sále... 16 // 1.4.3 Režimová opatření během provozu operačního sálu... 17 // 1.4.4 Hygiena rukou... 18 // 1.4.5 Zásady pro odběr a zasílání biologického materiálu // ? laboratornímu vyšetření... 20 // 1.4.6 Manipulace s prádlem... 20 // 1.4.7 Odstraňování odpadu... 21 // 1.4.8 Úklid, sanitární dny a malování operačních sálů ... 22 // 1.4.9 Dezinfekce ... 23 // 1.4.10 Sterilizace... 26 // 1.4.11 Provozní řád ... 33 // 2 Organizace a provoz operačních sálů... 35 // Jana Wichsová // 2.1 Srovnání koncepcí organizace operačních sálů... 35 // 2.2 Provoz operačního sálu... 37 // 2.3 Průchod pacienta operačním sálem... 41 // 3 Role perioperační sestry na operačních sálech... 44 // Jana Wichsová // 3.1 Periopcračnísestra-vzdělání, praxe, charakterové předpoklady...44 // 3.1.1 Vzděláváni perioperačních sester dle nařízení vlády // č. 31/2010 Sb... 44 // 3.1.2 Vzdělávání perioperačních sester dle nařízení vlády // č. 463/2004
Sb... 47 // 3.1.3 Praxe... 47 // 3.1.4 Charakterové předpoklady perioperační sestry ...48 // 3.2 Role perioperační sestry v operačním týmu - kompetence... 49 // 3.2.1 Vyhláška 424/2004 Sb... 49 // 3.2.2 Kompetence perioperační sestry... 50 // 3.2.3 Rámcové kompetence perioperační sestry podle HORNA ... 51 // 3.3 Vztah perioperační sestry ? ostatním členům operační skupiny... 56 // 3.3.1 Složení operační skupiny... 56 // 5 // 3.3.2 Kompetence členů operační skupiny... 57 // 3.3.3 Spolupráce jednotlivých složek perioperačního týmu... 59 // 3.3.4 Mimořádné události na operačním sále... 59 // 4 Přístrojové vybavení operačních sálů... 61 // Jana Wichsová // 4.1 Přístroje - rozdělení podle tříd... 61 // 4.2 Pravidelné revize přístrojů... 61 // 4.3 Operační stoly... 62 // 4.4 Operační lampy... 64 // 4.5 Odsávačky... 65 // 4.6 Elektrochirurgické přístroje ... 66 // 4.7 Ultrazvukové přístroje... 68 // 4.8 Lasery... 69 // 4.9 Kryokautery... 69 // 4.10 F.ndoskopické soupravy... 69 // 4.11 Motorové jednotky... 71 // 4.12 Operační robot... 72 // 4.13 Rtg přistroj... 73 // 4.14 Anesteziologický přístroj... 74 // 4.15 Sterilizátory... 74 // 4.16 Myčky... 75 // 5 Zdravotnické prostředky na operačních sálech... 77 // Jana Wichsová // 5.1 Operační nástroje ... 77 // 5.1.1 Rozdělení podle různých hledisek... 77 // 5.1.2 Rozdělení podle funkce... 78 // 5.1.3 Rozděleni podle oborů... 100 // 5.1.4 Endoskopické
nástroje... 100 // 5.1.5 Péče o nástroje...101 // 5.1.6 Staplery...101 // 5.2 Operační pláště a operační roušky...103 // 5.3 Ranný a obvazový materiál... 105 // 5.4 Šicí materiál - druhy šicích materiálů, jehly... 106 // 5.4.1 šicí a podvazové materiály... 106 // 5.4.2 Speciální šití... 109 // 5.4.3 Chirurgické šicí jehly ... 109 // 5.5 Implantáty...14 // 5.6 Dezinfekční prostředky...112 // 5.7 Drény, drenážní systémy, cévky ...114 // 5.8 Nábytek a další vybavení...115 // 6 Léčiva a lokální hemostatika...116 // Jana Wichsová // 6.1 Léky (roztoky, anestetika, kontrastní látky, antibiotika) ...116 // 6.2 Speciální materiály (tkáňová lepidla, hemostatické prostředky)...116 // 6 // 7 Medicinální a další plyny ...118 // Jana Wichsová // 7.1 Druhy plynů na operačních sálech...118 // 7.2 Způsob distribuce medicinálních plynů...118 // 7.3 Zásady bezpečnosti při práci s medicinálními plyny ...119 // 8 Příprava operačního sálu ? operačnímu výkonu...120 // Jana Wichsová // 8.1 Režim práce na operačním sále... 120 // 8.2 Příprava inštrumentária... 120 // 9 Příprava operační skupiny...123 // Jana Wichsová // 9.1 Hygienický filtr... 123 // 9.1.1 Oblečení do čistých prostor... 123 // 9.1.2 Obuv... 124 // 9.1.3 Operační čepice a ústenky... 124 // 9.2 Hygiena rukou na operačním sále... 125 // 9.3 Používání rukavic... 126 // 9.4 Sterilní operační oblečení... 127 // 9.4.1 Oblékání
sterilních plášťů... 127 // 9.4.2 Oblékání sterilních rukavic... 129 // 9.4.3 Zásady asepse při operačním výkonu...131 // 9.5 Další ochranné pomůcky...131 // 10 Perioperační péče...133 // Jana Wichsová // 10.1 Predoperační péče...133 // 10.2 Intraoperační péče...137 // 10.3 Pooperační péče... 138 // 11 Sterilizace, dezinfekce, předsterilizační příprava...140 // Zuzana Bittnerová // 11.1 Centrální sterilizace... 140 // 11.1.1 Služby nabízené CS... 140 // 11.1.2 Personální obsazení nelékařských profesí... 140 // 11.1.3 Stavební uspořádání centrální sterilizace... 140 // 11.1.4 Příjem materiálu...141 // 11.1.5 Personální obsazení a kompetence v části příjmu materiálu CS . . 141 // 11.1.6 Setovacíúsek... 142 // 11.1.7 Personální obsazení a kompetence // v části setování materiálu CS... 142 // 11.1.8 Aseptická část (čistá část) CS, expedice... 142 // 11.1.9 Oasové schéma procesu sterilizace na CS...143 // 11.1.10 Ostatní činnosti CS ...143 // 11.2 Přísálová sterilizace...143 // 11.3 Substerilizace... 144 // 11.4 Sterilizační centrum... 144 // 7 // 12 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicina...145 // Petr Přikryl // 12.1 Anestezie...145 // 12.1.1 Druhy anestezie ...145 // 12.1.2 Lokální anestezie, anesteziologický dohled, sedace...145 // 12.1.3 Regionální (svodná) anestezie, // kontinuální epidurální analgezie, kombinovaná anestezie ... 146 // 12.1.4 Celková anestezie,
analgosedace...147 // 12.1.5 Léky používané v anestezii...147 // 12.1.6 Anestezie podle typu a časové naléhavosti výkonu...149 // 12.1.7 Předanestetické období...149 // 12.1.8 Příprava anesteziologického pracovižté na operačním sále ... 150 // 12.1.9 Průchod pacienta operačním sálem...151 // 12.1.10 Operace - průběh ...152 // 12.1.11 Operace - konec...152 // 12.1.12 Dospávací pokoj...153 // 12.2 Kardiopulmonální resuscitace (KPR)... 154 // 12.2.1 Rozdělení KPR... 154 // 12.2.2 Jednotlivé resuscitační kroky...155 // 12.2.3 Doporučený postup KPR u primárně kardiálni // srdeční zástavy (většinou dospělí) ACB... 157 // 12.2.4 Doporučený postup KPR u zástavy na podkladě hypoxie // (většinou děti) ABC... 157 // 12.2.5 Odstranitelné příčiny zástavy... 158 // 12.2.6 Nezahájení KPR... 158 // 12.2.7 Ukončení KPR... 158 // 13 Zásady bezpečnosti na operačním sále...160 // Jana Wichsová // 13.1 Bezpečnost pacienta v perioperační’péči ... 160 // 13.2 Infekce v místě chirurgického výkonu (IMCH V)...163 // 13.2.1 Rozdělení IMCHV podle rozsahu ... 163 // 13.2.2 Rizikové faktory pro vznik IMCHV... 164 // 13.3 Bezpečnost personálu operačních sálů ... 166 // 14 Etika práce perioperační sestry...169 // Jana Wichsová // 14.1 Ošetřovatelské diagnózy v perioperační péči...169 // 14.2 Etika perioperačního ošetřovatelství ...170 // Použité zdroje...172 // Rejstřík...176 // 8
(OCoLC)855464705
cnb002465136

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC