Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Togga, 2015
179 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7476-093-8 (Togga ; brožováno)
ISBN 978-80-87398-88-3 (FHS UK ; brožováno)
Vydáno ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Fakultou humanitních studií
Obsahuje bibliografii na straně 103-108 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001451672
Obsah // Anotace 17 Předmluva | 9 Poděkování 111 // 1. Znalost písmen a fonematické povědomí jako klíčové předpoklady rozvoje počátečního čtení a psaní 113 // 2. Teoretické modely vývojového vztahu fonematického povědomí a znalosti písmen 117 // 2.1 Výuka čtení a psaní jako kauzální předpoklad vývoje fonematického povědomí 119 // 2.2 Hypotéza kauzálního vztahu znalosti písmen a fonematického povědomí 122 // 2.3 Hypotéza komplementárního vztahu fonematického povědomí a znalosti písmen 124 // 3. Význam praxe podložené výzkumy - potřebnost intervenčních studií na poli gramotnosti 127 // 4. Metodologické otázky realizace intervenčních studií v oblasti předpokladů rozvoje gramotnosti | 29 // 4.1 Klíčové poznatky zahraničních intervenčních studií | 30 // 4.2 Design intervenčních studií | 33 // 4.3 Realizační fáze intervenčních studií pregramotnostních dovedností 135 // 4.3.1 Přípravná fáze | 36 // 4.3.2 Fáze vstupní a výstupní diagnostiky | 38 // 4.3.3 Fáze realizace intervenčního plánu | 40 // 5. Studie tréninku fonematického povědomí a znalosti písmen s českými dětmi předškolního věku | 43 // 5.1 Hypotézy] 44 // 5.2 Design výzkumu | 44 // 5.3 Participanti a spolupracující instituce 145 // 5.4 Testové materiály 148 // 5.5 Reliabilita použitých měřítek 156 // 5.6 Tréninkové materiály | 57 // 5.7 Procedury pro zpracování datového materiálu a deskriptívni statistika
161 // 5.7.1 Popis výkonů v testech obecných poznávacích a gramotnostních předpokladů na počátku studie 161 // 5.7.2 Popis výkonů v testech fonematického povědomí, znalosti písmen a počátečního čtení na počátku studie 165 // 5.7.3 Testy shody rozptylů sledovaných skupin na počátku studie 174 // 5.7.4 Popis výkonů v testech zvolené testové baterie v průběhu studie v jednotlivých sledovaných skupinách 174 // 5.7.4.1 Skupina s tréninkem fonematického povědomí 175 // 5.7.4.2 Skupina s tréninkem písmen 181 // 5.7.4.3 Skupina bez tréninku | 86 // 5.8 Analýza přínosů a efektivity tréninkových programů v experimentálních skupinách v porovnání se skupinou kontrolní 191 // 6. Vyhodnocení výsledků a diskuse 199 // Summary 1101 Literatura 1103 // Seznam obrázků, grafů a tabulek 1109 Seznam příloh 1113 Přílohy 1115
(OCoLC)949217147
cnb002787142

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC