Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015
182 stran : ilustrace ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-7308-570-4 (brožováno)
Trivium ; 8. svazek
Obsahuje bibliografii na stranách 169-177, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001451673
1. Složená participia přítomná jako jazyková kategorie 9 // 1.1. Od synchronní variabilnosti k diachrónni změně 9 // 1.1.1. Polyfunkčnost staročeského složeného participia přítomného 9 // 1.1.2. Teoretický význam 13 // 1.2. Jazykový materiál 14 // 1.3. Analytický rámec a teoretická východiska 16 // 1.4. Organizace knihy 20 // 2. Transpoziční morfologie a kategorialita 21 // 2.1. Transpoziční morfologie v české tradici 21 // 2.2. Gramatikalizační teorie 25 // 2.3. Konstrukční gramatika v diachrónni analýze 33 // 2.4. Konstrukcionalizace 38 // 2.5. Vývoj staročeského participiálního adjektiva v adnominálních kontextech 41 // 3. Distribuce adnominálního participiálního adjektiva 45 // 3.1. Morfologická stavba staročeského participiálního adjektiva 46 // 3.2. Základní kritéria pro analýzu kategoriálních posunů 49 // 3.2.1. Vymezení základního kontrastu mezi predikativní a atributivní platností 49 // 3.2.2 Slovesný potenciál staročeského participiálního adjektiva v adnominální pozici 52 // 3.3. Ústup slovesných rysů staročeského participiálního adjektiva 57 // 3.3.1. Interní rysy 60 // 3.3.2. Vliv jazykových faktorů mimo strukturu participiálního adjektiva 66 // 3.4. Shrnutí // 4. Krystalizace atributivní funkce // 4.1. Profilování děje vs profilování jeho participantů 79 // 4.1.1. Participiální adjektivum jako prostředek k profilování celistvé události 79 // 4.1.2. Funkčně nevyhraněné případy 82 // 4.1.3. Participiální adjektivum jako prostředek k profilování participantů 85 // 4.2. Od atributivních participií k lexikálním adjektivům 95 // 4.2.1. Souhra sémantiky a syntaxe 95 // 4.2.2. Adjektivní významy 96 // 4.2.3. Distribuce v textech 99 // 4.3. Konstrukční reprezentace 101 // 4.4. Shrnutí 105 //
5. Pseudo-participia 107 // 5.1. Podstata nepravidelné morfologické stavby staročeského participiálního adjektiva 109 // 5.1.1. Pseudo-participia a konjugační paradigma 109 // 5.1.2. Pseudo-participia jako gramatická konstrukce 113 // 5.2. Syntaktická distribuce pseudo-participií 117 // 5.2.1. Funkční platnost staročeských pseudo-participií 118 // 5.2.2. Kvantitativní strovnání participiálních adjektiv a pseudo-participií 120 // 5.3. Adjektivní významy 126 // 5.4. Konstrukční analýza 131 // 5.5. Shrnutí 135 // 6. Gramatikalizace funkčně-formálních preferencí 137 // 6.1. Gramatikalizace, lexikalizace, konstrukcionalizace 137 // 6.2. Proměnlivá kategorialita v konstrukčně-gramatickém přístupu 142 // 6.2.1. Konstrukční reprezentace gramatické reorganizace 142 // 6.2.2. Vyrovnávání nekongruentních konstrukčních podmínek 146 // 6.2.3. Chronologické shrnutí 150 // Závěr 156 // Použité zkratky 159 // Zdrojové texty 161 // Slovesa v použité databázi 167 // Bibliografie 169 // Rejstřík 178 // Resumé/Summary 181
(OCoLC)946294342
cnb002775505

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC