Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vydání první
Praha : Filosofia, 2010
376 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7007-348-3 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 325-348, bibliografické odkazy a rejstříky
Částečně slovenský text, anglické resumé
Vydavatel: Filosofický ústav AV ČR
001451675
HISTORICKÉ KOŘENY ČESKÉ ETIKY VĚDY -- 1. T. G. Masaryk a „zakladatelské" rysy české etiky vědy: mezi pozitivismem a náboženstvím -- 1.1 Klíčový význam T. G. Masaryka pro konstituování tradice v české etice vědy -- 1.2 Bernard Bolzano jako důležitý mezník pro pojetí vědy a etiky v 19. století -- 1.3 Česká encyklopedie a boj o Rukopisy -- 1.4 Mezi pozitivismem a náboženstvím -- 2. Český pozitivismus a etika vědy -- 2.1 T. G. Masaryk a charakter českého pozitivismu -- 2.2 F. Krejčí a J. Tvrdý -- 2.3 Novopozitivismus -- 2.4 T. G. Masaryk a problém hodnot v české sociologii -- 3. Etika vědy v díle Emanuela Rádla -- 3.1 Rádiová kritika pozitivizmu -- 3.2 Rádlovo pojetí vztahu filosofie a vědy -- 3.3 Rádiová kritika pozitivistické sociologie -- 3.4 Problém smyslu a morálky ve vědě -- 4. Fenomenologická reflexe etiky vědy -- 4.1 Husserlova kritika vědy -- 4.2 Patočkovy úvahy o vědě a technice -- 4.3 Role vědecko-technické inteligence -- 4.4 Principy vědecké morálky podle J. Patočky -- 5. Etika vědy v éře marxismu-leninismu -- 5.1 Historický kontext -- 5.2 Marxismus-leninismus a genetika -- 5.3 Marxismus-leninismus ve sporu s pozitivismem -- 5.4 Marxismus a etický základ vědy -- 6. Etika (vědo)techniky v českém myšlení 20. století -- 6.1 Technika a technokracie v meziválečném českém myšlení -- 6.2 Etika (vědo)techniky v Československu po druhé světové válce do roku 1989 -- 6.3 Evropský rozměr etického diskurzu ve vědě a technice --
PROBLÉMY BIOETIKY OČIMA ČESKÝCH VĚDCŮ -- 7. Současný výzkum a problémy bioetiky -- 7.1 Bioetika v evropském kontextu -- 7.2 Nové směry výzkumu a neuroetika -- 8. Institucionalizace etiky lékařského výzkumu v České republice -- 8.1 Evropský a světový vývoj v době předmoderní a moderní -- 8.2 Vývoj po roce 1945: respekt k lidským právům -- 8.3 Vývoj v České republice -- 8.4 Současný stav a jeho problémy -- 9. Paradoxy v etice lékařského výzkumu -- 9.1 Prolínání zájmů ve výzkumu a léčení -- 9.2 Paradox testování léků -- 9.3 Paradox placeba -- 10. Etické otázky transplantací -- 10.1 Otázka práva na náhradní orgány -- 10.2 Otázka definice okamžiku smrti -- 10.3 Otázka získávání náhradních orgánů -- 10.4 Máme právo na náhradní orgány? -- 11. Etické otázky genových manipulací -- 11.1 Geneticky modifikované organismy (GMO) -- 11.2 Geneticky modifikované mikroorganismy 11.3. Geneticky modifikované rostliny -- 11.4 Geneticky modifikovaná zvířata -- 11.5 Genetické manipulace u lidí -- 11.6 Etika genových manipulací -- 12. Etika a zelená biotechnologie -- 12.1 Zemědělství a jeho úkoly v současném světě -- 12.2 Cesty zvyšování zemědělské produkce -- 12.3 Odmítání transgenních organismů Evropskou unií -- 12.4 Etika, ideologie, ekonomika a politika: nadnárodní společnosti a Greenpeace --
BIOETIKA V NÁBOŽENSKÉM DISKURZU -- 13. Přístup judaismu k etice vědy a příklad výzkumu kmenových buněk -- 13.1 Tradice judaismu a vědění -- 13.2 Výzkum kmenových buněk v pohledu židovství -- 14. Katolická církev a bioetika -- 14.1 Teologická východiska biomedicíny -- 14.2 Etika vědy po druhém vatikánském koncilu -- 14.3 Počátek a konec lidského života -- 14.4 Postoj katolické církve k aktuálním otázkám bioetiky -- 15. Evangelická teologie, lidská přirozenost a bioetika -- 15.1 Moderní evangelická teologie a věda -- 15.2 Co je člověk a lidská přirozenost? -- 15.3 Principy evangelické bioetiky? -- 15.4 Evangelická etika svoboda a odpovědnost -- FINANCOVÁNÍ VĚDY -- 16. Financování vědy jako hodnotová volba -- 16.1 Soudobá produkce vědění -- 16.2 Role základního výzkumu -- 16.3 Etické aspekty ve vědě -- 16.4 Evropský kontext -- 16.5 Současné výzvy pro Evropu -- 16.6 Evropský výzkumný prostor a vědní politika v Evropské unii -- 16.7 Vybrané rysy vývoje vědy a výzkumu v České republice -- 16.8 Závěrečné poznámky -- DODATEK -- Vasil Gluchman: Etika bioetiky -- (otázka ľudskej dóstojnosti v súčasnej bioetike)
(OCoLC)730409395
cnb002184064

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC