Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016
122 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7080-957-0 (brožováno)
001451680
Předmluva...9 // 1 ÚVOD...11 // 2 MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR POTRAVIN - LEGISLATIVA...12 // 2.1 Nařízení EU č. 178/2002...12 // 2.2 Nařízení EU č. 2073/2005...12 // 2.2.1 Kritéria bezpečnosti potravin...13 // 2.2.2 Kritéria hygieny výrobního procesu...14 // 2.3 Analýza rizik...14 // 2.3.1 Princip HACCP...15 // 2.4 Standardizace metod v potravinářské mikrobiologii...15 // 3 PŮVODCI ALIMENTÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ...17 // 3.1 Bacillus cereus...17 // 3.1.1 Úvod...17 // 3.1.2 izolace a identifikace...17 // 3.1.3 Vazba na potraviny...18 // 3.2 Campylobacter spp...18 // 3.2.1 Úvod... 18 // 3.2.2 Izolace a identifikace...18 // 3.2.3 Vazba na potraviny // 3.3 Clostridium perfringens... // 3.3.1 Úvod...19 // 3.3.2 Izolace a identifikace...19 // 3.3.3 Vazba na potraviny...20 // 3.4 Cronobacter (Enterobacter) sakazakii...20 // 3.4.1 Úvod...20 // 3.4.2 Izolace a identifikace...20 // 3.4.3 Vazba na potraviny...21 // 3.5 Enterobacteriaceae a koliformní bakterie...21 // 3.5.1 Úvod...21 // 3.5.2 Izolace a identifikace...22 // 3.5.3 Vazba na potraviny...22 // 3.6 Escherichia coli...22 // 3.6.1 Úvod...22 // 3.6.2 Izolace a identifikace...23 // 3.6.3 Vazba na potraviny...23 // 3.7 Listeria monocytogenes...23 // 3.7.1 Úvod...23 // 3.7.2 Izolace a identifikace...24 // 3.7.3 Vazba na potraviny...24 // 3.8 Salmonella spp...25 // 3.8.1 Úvod...25 // 3.8.2 Izolace a identifikace...25 // 3.8.3 Vazba na potraviny...25 // 3.9 Shigella spp...26 // 3.9.1 Úvod...26 // 3.9.2 Izolace a identifikace...26 // 3.9.3 Vazba na potraviny...26 // 3.10 Staphylococcus aureus...26 // 3.10.1 Úvod...26 // 3.10.2 Izolace a identifikace...27 // 3.10.3 Vazba na potraviny...27 // 3.11 Yersinia enterocolitica...28 // 3.11.1 Úvod...28 // 3.11.2 Izolace a identifikace...28 // 3.11.3 Vazba na potraviny...28 //
3.12 Viry přenášené potravinami (enterické viry)...28 // 3.12.1 Norwalk-like viry... 29 // 3.12.2 Rotaviry...29 // 3.12.3 Astroviry...29 // 3.12.4 Viry hepatitídy...29 // 3.13 Kvasinky a plísně...30 // 4 ZÁKLADNÍ PRINCIPY MIKROBIOLOGICKÉ ANALÝZY POTRAVIN KULTIVAČNÍMI METODAMI...31 // 4.1 Příprava a odběr vzorku...31 // 4.1.1 Voda...31 // 4.1.2 Potraviny...32 // 4.2 Zpracování vzorků potravin...34 // 4.2.1 Odběr navážky...34 // 4.2.2 Příprava výchozí suspenze...34 // 4.2.3 Příprava řady ředění...34 // 4.3 Kvalitativní analýza...34 // 4.4 Kvantitativní analýza...35 // 4.5 Stanovení nejpravděpodobnějšího počtu mikroorganismů (MPN)...37 // 4.5.1 Princip metody MPN...37 // 4.6 Izolační techniky...38 // 4.6.1 Izolace čárkováním...38 // 4.6.2 Izolace roztěrem...38 // 4.6.3 Izolace přelivem...38 // 4.6.4 Metoda membránové filtrace...39 // 4.7 Kultivační média...40 // 4.7.1 Základní (obecné) kultivační půdy...40 // 4.7.2 Speciální kultivační půdy...40 // 4.7.2.1 Obohacené...41 // 4.7.2.2 Selektivní...41 // 4.7.2.3 Diferenciační ~ diagnostické (selektivně-diagnostické)...41 // 4.7.2.4 Chromogenní média - vysoce diferenciační selektivní média...42 // 4.7.2.5 Půdy k anaerobní kultivaci...42 // 4.7.3 Inkubace...42 // 4.8 Kontrola kvality a kontrolní kmeny...43 // 4.9 Vyjádření výsledků a nejistota...44 // 4.9.1 Výsledky metod průkazu...44 // 4.9.2 Výsledky metod stanovení počtu za použití tuhých půd...44 // 4.9.2.1 Počítání kolonií...44 // 4.9.2.2 Metody výpočtu - obecná pravidla...45 // 4.9.2.3 Metody výpočtu - standardní počty...46 // 4.9.2.4 Metody výpočtu - nízké počty...48 // 4.9.2.5 Metoda výpočtu - vysoké počty...48 // 4.9.3 Výsledky metody stanovení počtu za použití tekutých půd (MPN)...49 // 4.9.4 Stanovení nejistoty měření...51 //
5 TRADIČNÍ METODY IDENTIFIKACE A KONFIRMACE MIKROORGANISMŮ A RYCHLÉ METODY STANOVENÍ...54 // 5.1 Biochemické metody...54 // 5.1.1 Princip biochemické identifikace mikroorganismů...54 // 5.1.2 Postup biochemické identifikace mikroorganismů...56 // 5.2 Imunochemické metody...58 // 5.2.1 ELISA...59 // 5.2.2 LFIA...60 // 5.3 Polymerázová řetězová reakce a její využití v potravinářské mikrobiologii.61 // 5.3.1 Detekce pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR)...61 // 5.3.2 Kvantifikace pomocí polymerázové řetězové reakce (qPCR)...62 // 5.4 Identifikace mikroorganismů metodou MALDI-TOF MS...63 // 5.4.1 Princip metody...63 // 5.4.2 Identifikace mikroorganismů metodou MALDI-TOF MS...64 // 6 MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY...68 // 6.1 Mikrobiologické ukazatele jakosti vody...68 // 6.1.1 Pitná voda...68 // 6.1.2 Balená voda...69 // 6.2 Význam mikroorganismů z hlediska hygieny vody...70 // 6.2.1 Koliformní bakterie...70 // 6.2.2 Enterokoky...70 // 6.2.3 Mikroorganismy kultivovatelné při 22 °C a 36 °C...70 // 6.2.4 Clostridium perfringens...71 // 6.2.5 Legionella spp...71 // 7 LABORATORNÍ METODY...72 // 7.1 Stanovení celkového počtu mikroorganismů...72 // 7.1.1 Norma...72 // 7.1.2 Kultivační média a princip stanovení...72 // 7.1.2.1 Plotnová půda na počítání kolonií (Plate Count Agar, PCA)...72 // 7.1.3 Postup stanovení celkového počtu buněk mikroorganismů...72 // 7.1.4 Vyjádření výsledků...73 // 7.2 Stanovení čeledi Enterobacteriaceae...73 // 7.2.1 Norma...73 // 7.2.2 Kultivační média a princip stanovení...73 // 7.2.2.1 Půda s violetí, methylovou červení, žlučí a glukózou (VČŽG).73 // 7.2.3 Postup kvantitativního stanovení čeledi Enterobacteriaceae...74 // 7.2.4 Konfirmace čeledi Enterobacteriaceae...75 // 7.2.4.1 Potvrzení cytochromoxidázy...75 // 7.2.4.2 Zkvašování glukózy...75 //
7.2.5 Zhodnocení...76 // 7.2.6 Vyjádření výsledků...76 // 7.2.7 Identifikace jednotlivých zástupců čeledi Enterobacteriaceae metodou // MALDI-TOF MS...76 // 7.2.7.1 Postup identifikace...76 // 7.2.7.2 Zhodnocení...77 // 7.2.7.3 Vyjádření výsledků...77 // 7.3 Stanovení počtu ß-glukuronidazopozitivnich Escherichia coli technikou počítání // kolonií...11 // 7.3.1 Norma...77 // 7.3.2 Kultivační média a princip stanovení...78 // 7.3.2.1 Agar s tryptoneni, žlučovými solemi a glukuronidem (Tryptone Bile // X-glucuronide Agar, TBX)...78 // 7.3.3 Postup stanovení počtu ß-glukuronidäzopozitivnich E. coli...78 // 7.3.4 Zhodnocení...;...79 // 7.3.5 Vyjádření výsledků...79 // 7.4 Stanovení počtu ß-glukuronidazopozitivnich Escherichia coli technikou nejvýše // pravděpodobného počtu (MPN)...79 // 7.4.1 Norma...79 // 7.4.2 Kultivační média a princip stanovení...80 // 7.4.2.1 Modifikovaná glutamanová půda s minerální složkou (selektivní // pomnožovací půda)...80 // 7.4.3 Postup stanovení počtu ß-glukuronidäzopozitivnich E. coli metodou MPN .. 80 // 7.4.4 Zhodnocení...81 // 7.4.5 Vyjádření výsledků...81 // 7.5 Stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků...85 // 7.5.1 Norma...85 // 7.5.2 Kultivační média a princip stanovení...85 // 7.5.2.1 Agarová půda podle Baird-Parkera (BP)...85 // 7.5.3 Postup stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků...86 // 7.5.4 Konfirmace koagulázovým testem...87 // 7.5.5 Zhodnocení...87 // 7.5.6 Vyjádření výsledků...87 // 7.6 Stanovení počtu presumptivních Bacillus cereus...88 // 7.6.1 Norma...88 // 1.6.2 Kultivační média a princip stanovení...88 // 7.6.2.1 Komplexní MYP agar (Mannitol Egg Yolk Polymyxin Agar, MYP)...88 // 7.6.3 Postup kvantitativního stanovení Bacillus cereus...89 // 7.6.4 Konfirmace průkazem ß-hemotyzy...89 // 7.6.5 Zhodnocení...90 // // 7.6.6 Vyjádření výsledků //
7.7 Průkaz Listeria monocytogenes...90 // 7.7.1 Norma...90 // 7.7.2 Kultivační média a princip stanovení...90 // 7.7.2.1 Bujón podle Frasera (Fraser)...91 // 1.1.2.2 Agar pro listerie podle Ottavianiho a Agostiho (ALOA médium)...91 // 7.7.3 Postup průkazu Listeria monocytogenes...92 // 7.7.4 Biochemická konfirmace L. monocytogenes...93 // 7.7.4.1 API Listeria test...93 // 1.1 Al RAPID’I.moHo agar...93 // 1.1 A3 Potvrzení L. monocytogenes CAMP testem...93 // 7.7.5 Zhodnocení...94 // 7.7.6 Vyjádření výsledků...95 // 7.8 Stanovení počtu Listeria monocytogenes...95 // 7.8.1 Norma...95 // 7.8.2 Kultivační média a princip stanovení...95 // 7.8.3 Postup kvantitativního stanovení Listeria monocytogenes...96 // 7.8.4 Vyjádření výsledků...97 // 7.9 Průkaz bakterií rodu Salmonella...98 // 7.9.1 Norma...98 // 7.9.2 Kultivační média a princip stanovení...98 // 7.9.2.1 Půda podle Rappaporta a Vassiliadise se sójou (RVS)...98 // 1.9.2.2 Muller-Kauffmannův bujón s tetrathionátem a novobiocinem (MKTTn).98 // 1.9.23 Agar s xylózou, lyzinem a deoxycholanem (XLD)...99 // 7.9.2.4 Agar s brilantovou zelení (Brilliant-green agar, BGA)...100 // 7.9.3 Postup průkazu bakterií rodu Salmonella...100 // 7.9.4 Biochemické potvrzení průkazu Salmonella spp...101 // 7.9.5 Imunochemický test Singlepath Salmonella...101 // 7.9.6 Zhodnocení...101 // 7.9.7 Vyjádření výsledků...102 // 7.10 Průkaz Enterobacter sakazakii (nyní Cronobacter spp.)...102 // 7.10.1 Norma...102 // 7.10.2 Kultivační média a princip stanovení...102 // 7.10.2.1 Modifikovaná laurylsulfát tryptózová půda (mLST) s vankomyčinem.102 // 7.10.2.2 Enterobacter sakazakii izolační agar (ESIA)...103 // 7.10.2.3 Sójový agar s tryptonem (TSA)...103 // 7.10.2.4 Média pro průkaz utilizace aminokyselin...103 // 7.10.2.5 Půdy pro fermentaci cukrů...104 // 7.10.2.6 Simmons citrátová půda...104 //
7.10.3 Postup průkazu Cronobacter spp...104 // 7.10.4 Potvrzení průkazu Cronobacter spp...105 // 7.10.4.1 Konfirmace průkazem oxidázy...105 // 7.10.4.2 Konfirmace utilizaci aminokyselin...106 // 7.10.4.3 Konfirmace fermentaci cukrů...106 // 7.10.4.4 Konfirmace využitím citrátu... 106 // 7.10.5 Zhodnocení... 106 // 7.10.6 Vyjádření výsledků...107 // 7.11 Metoda průkazu Campylobacter spp...107 // 7.11.1 Norma...107 // 7.11.2 Kultivační média a princip stanovení...107 // 7.11.2.1 Bujón podle Boltona (Bolton)...107 // 7.11.2.2 Modifikovaný dezoxycholátový agar s aktivním uhlím a cefoperazonem // (mCCD agar)...108 // 7.11.2.3 Krevní agar Columbia...108 // 7.11.2.4 Bujón pro bručely...109 // 7.11.2.5 Krevní agar podle Muellera a Hintona (krevní Mueller-Hinton)...109 // 7.11.3 Postup průkazu a technika počítání kolonií u Campylobacter spp...109 // 7.11.4 Potvrzení průkazu Campylobacter spp...Ill // 7.11.4.1 Konfirmace pomocí morfologie a pohyblivosti...111 // 7.11.4.2 Konfirmace pomocí růstových charakteristik...111 // 7.11.4.3 Konfirmace průkazem oxidázy...112 // 7.11.5 Zhodnocení...! 12 // 7.11.6 Identifikace druhů rodu Campylobacter...112 // 7.11.6.1 Průkaz katalázy...112 // 7.11.6.2 Průkaz hydrolýzy hippurátu...113 // 7.11.6.3 Průkaz hydrolýzy indoxyl acetátu...113 // 7.11.6.4 Zjišťování citlivosti ke kyselině nalidixové a cephalothinu...114 // 7.12 Stanovení počtu plísní a kvasinek...114 // 7.12.1 Norma...114 // 7.12.2 Kultivační média a princip stanovení...115 // 7.12.2.1 Chloramfenikolový agar s dichloranem a bengálskou červení (DRBC agar) 115 // 7.12.2.2 Dichloran glycerolový agar (DG 18)...115 // 7.12.3 Postup stanovení počtu kvasinek a plísní...115 // 7.12.4 Zhodnocení...116 // 7.12.5 Vyjádření výsledků...116 //
7.13 Mikrobiologický rozbor pitné vody...117 // 7.13.1 Princip analýzy kontaminantů pitné vody...117 // 7.13.1.1 Typy rozborů...117 // 7.13.1.2 Inokulace...117 // 7.13.2 Stanovení koliformních bakterií a E. coli...118 // 7.13.2.1 Postup stanovení...119 // 7.13.2.2 Vyjádření výsledků...119 // 7.13.3 Stanovení intestinálních enterokoků...119 // 7.13.3.1 Postup stanovení...120 // 7.13.3.2 Vyjádření výsledků...120 // 7.13.4 Stanovení Clostridium perfringens...121 // 7.13.4.1 Postup stanovení...121 // 7.13.4.2 Vyjádření výsledků...121 // 7.13.5 Stanovení kultivovatelných mikroorganismů...122 // 7.13.5.1 Postup stanovení...122 // 7.13.5.2 Vyjádření výsledků...122
(OCoLC)958229063
cnb002813189

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC