Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Brno : Ústav geoniky Akademie věd České republiky, v. v. i. Ostrava, oddělení environmentální geografie Brno ; V Olomouci : Univerzita Palackého, 2008
127 stran : ilustrace, mapy ; 30 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-86407-33-3 (Ústav geoniky AV ČR ; brožováno)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Částečně slovenský text, anglická resumé
001451699
Předmluva -- Říční krajina a geomorfologické extrémy -- Gravitační svahové procesy jako geomorfologický extrém na příkladě Vnějších Západních Karpat (Kirchner, Roštínský) -- Vody kontaktného krasu ako činiteľ prírodných hrozieb (Jakál) -- Geomorfologický výskům nivy Dunaja (Bratislava Petržalka) (Novotný, Lehotský, Grešková, Szmańda) -- Ke geomorfologickému poznání údolí řeky Svratky severozápadně od Brna (Kirchner, Peterková, Nehyba) -- Transformace údolní nivy za zimní povodně v dubnu 2006 na řece Jihlavě u Ivančic* (Hrádek) -- Historické povodně v České republice na příkladech z řeky Dyje* (Kallabová, Munzar) -- Vývoj a změny kulturní krajiny -- Modelování změn 1 and-use a land-cover v krajině postižené těžbou a úpravou uranové rudy -- (Cetkovský) -- Krajinná spojitost’ ako předpoklad zlepšenia siete chráněných území v regióne Tatier* (Hanušin, Beták, Cebecauerová, Grešková, Huba, Ira, Lacika, Lehotský, Podolák) -- Konvergence kulturní krajiny výhoda nebo hrozba?* (Kolejka, Marek) -- Ekotony jako dynamická součást nivní krajiny (Lacina, Halas) -- Využitie krajiny: hodnotenie zmien a závislostí na příklade pohraničných obcí Legnava a Litmanová (Pazúr) -- Vybrané procesy v regionálních strukturách ČR a SR -- Sociálně-geografické a behaviorálně geografické výzkumy urbánních struktur -- Přeměny mladého industriálneho města a ich dopady na kvalitu života na příklade města Partizánske (Ira, Suška) --
Hlavné komponenty spokojnosti s kvalitou životných podmienok v městských štvrtiach Bratislavy* (Andráško) -- Kvalita života v regiónoch Slovenska z aspektu vybavenosti bytov základnou energetickou infrastrukturou* (Szöllös) -- Proměny obyvatelstva, sídel a dopravní obslužnosti -- Vývoj struktury osídlení v pohraničních regionech ČR* (Dvořák) -- Aktuální demografický vývoj v českém pohraničí* (Vaishar) -- Regióny Slovenska a ich změny z aspektu vývoja kriminality (Michálek) -- Priestorové rozmiestnenie priamych dopravných přepojení medzi Slovenskom a Českou (Michniak) -- Aktuální otázky průmyslu -- Těžba štěrkopísků v České republice (Smolová) -- Brownfields v České republice regionálně geografická dimenze problematiky (Smolová, Szczyrba) -- Geografické souvislosti a trendy vybraných jevů -- Mikroregion Orlicko a rozvoj cestovního ruchu (Zapletalová) -- Prostředí malých obcí z hlediska jejich kompetencí* (Klusáček) -- Kolektiv autorů
(OCoLC)316673683
cnb001788417

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC