Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:9x 
BK
1. vydání
Plzeň : Fraus, 2016
158 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7489-326-1 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 153-158
001451770
Didaktika matematiky, její význam, základní úkoly a metody 5 // 1.1 Úvod 5 // 1.2 Předmět (charakteristika) didaktiky matematiky 6 // 1.3 Úkoly, cíle a metody didaktiky matematiky 6 // Matematika jako věda a jako školní předmět 7 // 2.1 Matematika jako věda 7 // 2.2 Matematika jako učební předmět 8 // Historický vývoj vyučování matematice 9 // 3.1 Vývoj vyučování matematice ve světě a v českých zemích 9 // 3.2 Celosvětová hnutí za reformu a modernizaci vyučování matematice 19 // Didaktické zásady a poznávací procesy ve výuce matematiky 21 // 4.1 Základní didaktické zásady ve výuce matematiky 21 // 4.2 Motivace žáků ? učení a zájmu o matematiku 24 // 4.3 Procesy poznávání a učení ve školské matematice 27 // 4.4 Problematika porozumění a dokonalého porozumění matematice . 33 // Metody vyučování a styly učení, tradiční a konstruktivistické pojetí vyučování matematice 43 // 5.1 Výukové metody v matematice 43 // 5.2 Styly učení žáků při výuce matematiky 47 // 5.3 Transmisivní pojetí vyučování a konstruktivistické pojetí, jejich uplatnění v současné matematice 49 // Organizační formy vyučování matematice 53 // 6.1 Pojem organizační forma vyučování, klasifikace organizačních forem // vyučování 53 // 6.2 Vyučovací hodiny jako základní organizační forma vyučování, jejich // druhy a struktura 55 // 6.3 Učení z učebnice a vyhledávání informací 56 // 6.4 Další organizační formy vyučování a jejich význam 58 // Hodnocení znalostí, dovedností a návyků žáků v matematice 59 // 7.1 Hodnocení žáků ve vyučovacím procesu, druhy a formy // hodnocení 59 // 7.2 Práce s chybou a její význam v procesu učení 66 // 7.3 Hodnocení, zkoušení a práce s chybou ve vyučování matematice 67 // 7.4 Maturitní zkouška jako sociální a pedagogický problém 69 //
Komunikace ve vyučování matematice, jazyk matematiky a jeho uplatnění ve školské praxi 73 // 8.1 Komunikace, sociální komunikace, její druhy, pedagogická komunikace 73 // 8.2 Komunikace ve vyučování matematice, vizualizace v matematice // a její didaktický význam 75 // 8.3 Uplatnění dialogických (diskusních) metod ve vyučování matematiky 80 // 8.4 Jazyk matematiky a jazyk učitele matematiky 80 // 9 Učivo ve školním vzdělávání, psychodidaktický přístup k učivu, didaktický systém učiva matematiky 83 // 9.1 Pojem učiva, jeho místo ve školním vzdělávání, psychodidaktický přístup k učivu 83 // 9.2 Problematika učiva ve vyučování matematice 84 // 10 Matematické problémy a úlohy ve školské matematice 87 // 10.1 Pojmy matematický problém a matematická úloha, didaktická struktura procesu řešení matematických úloh 87 // 10.2 Druhy matematických úloh 90 // 10.3 Metody řešení matematických úloh a heuristické strategie 91 // 10.4 Gradované řetězce matematických úloh 104 // 11 Aplikace matematiky, aplikační matematické úlohy 109 // 11.1 Aplikace matematiky ve vědě a ve vyučování 109 // 11.2 Aplikační úlohy ve výuce matematiky 113 // 12 Environmentální výchova ve výuce matematiky 115 // 12.1 Pojem environmentální výchovy, její význam a uplatnění ve školské // praxi 115 // 12.2 Realizace environmentální výchovy v matematice na ZŠ a SŠ 116 // 13 Netradiční (inovativní) metody a formy výuky matematiky, práce s talentovanými žáky v matematice 127 // 13.1 Aktivizující výukové metody, problémové vyučování 127 // 13.2 Rekreační (zábavná) matematika a didaktické hry ve výuce matematiky 129 // 13.3 Projekty a další komplexní výukové metody v matematice 130 // 13.4 Práce s talenty v matematice, matematické soutěže 132 //
14 Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce matematiky 135 // 14.1 Význam a současný stav využívání ICT ve školské matematice 135 // 14.2 Interaktivní a multimediální prostředky výuky matematiky 142 // 15 Kurikulum a kurikulární reforma, základní kurikulární dokumenty a klíčové kompetence v matematice 145 // 15.1 Vymezení pojmů kurikulum, kurikulární reforma a žákovské kompetence 145 // 15.2 Matematika a její aplikace v rámcových vzdělávacích programech pro základní a střední vzdělávání 146 // 15.3 Matematika a její aplikace ve školních vzdělávacích programech pro // základní a střední vzdělávání 149 // 15.4 Vývoj kurikulární reformy, rozvíjení matematické gramotnosti, matematika jako součást lidské kultury 150 // Literatura 153
(OCoLC)962340841
cnb002837085

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC