Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
1. české vydání
Praha : Grada Publishing, 2016
136 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-271-0215-0 (brožováno)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
001451855
Předmluva/úvod 9 // 1 Plánování ošetřovatelské péče - záležitost plná nedorozumění..11 // 1. tip Zapomeňte vše, co jste doposud o plánování // ošetřovatelské péče věděli 11 // 2. tip Stůjte si za svým plánem ošetřovatelské péče 11 // 3. tip Začněte s plánováním ošetřovatelské péče // zcela nenásilně 15 // 4. tip Plánujte s humorem 16 // 5. tip Dovolte si „stojku“ 17 // 6. tip Dívejte se na chyby jako na přínos 18 // 7. tip Nebuďte příliš perfektní 19 // 8. tip Místo vysvětlování popisujte 20 // 9. tip Omezte „nepřesné výrazy“ 22 // 10. tip Projevte svoje chápání péče 23 // 11. tip Vždy jde o klienta 24 // 2 Plánování ošetřovatelské péče - krok za krokem 26 // 12. tip Existují dobré důvody pro plánování // ošetřovatelské péče 26 // 13. tip Využívejte doporučení MDK 27 // 14. tip Využívejte strukturu ošetřovatelského procesu 27 // 15. tip Využijte získání informací 28 // 16. tip Myslete na zadání // do kartotečního listu/základní karty 29 // 17. tip Využijte ošetřovatelskou anamnézu 30 // 18. tip Pište dále ošetřovatelskou anamnézu 39 // 19. tip Sbírejte informace kompetentně 42 // 20. tip Všímejte si neverbálních informací 43 // 21. tip Shromažďujte informace k biografii 44 // 22. tip Buďte uctiví a odborní 47 // 23. tip Řešte problémy - ale ty správné 50 // 24. tip Zohledněte předpisy MDK 50 // 3 Plánování ošetřovatelské péče - dobrá struktura je polovina úspěchu 52 // 25. tip Nešetřete s listy papíru 52 // 26. tip Rozlišujte jednotlivé situace ošetřovatelské potřeby. 52 // 27. tip Využijte plánování ošetřovatelské péče k analýze procesu 53 // 28. tip Využijte červenou nit 53 // 29. tip Vyzkoušejte princip TUM/NPP 55 // 30. tip Rozhodněte se pro ressourceháro] 56 // 31. tip Každá situační ošetřovatelská potřeba má určitý název 58 //
32. tip Použijte schéma PESR 59 // 33. tip Pojmenujte vždy jednu příčinu 60 // 34. tip Popište znaky 60 // 35. tip Ujasněte si, co má být cílem 60 // 36. tip Cíle formulujte jasné a jednoznačně 62 // 37. tip Popište cíle prověřitelné 63 // 38. tip Při formulaci cílů buďte upřímní 63 // 39. tip Zohledněte tři úrovně cílů 64 // 40. tip Rozlišujte cíle krátkodobé a dlouhodobé 64 // 41. tip Nakládejte s intervencemi jako s „recepty na vaření“. 64 // 42. tip Najděte ty správné intervence 65 // 43. tip Ještě jednou využijte informací 65 // 44. tip Všímejte si sociální situace klientů 66 // 45. tip Formulujte svoje intervence přesně 66 // 46. tip Zohledněte formu poskytnutí pomoci 67 // 47. tip Buďte přesní, pokud jde o pojem „samostatnost“ 68 // 48. tip Zohledněte ztěžující faktory 69 // 49. tip Využívejte ošetřovatelské diagnózy 69 // 50. tip Všímejte si výhod ošetřovatelských diagnóz 70 // 51. tip Začleňte ošetřovatelské diagnózy do ošetřovatelského procesu 70 // 52. tip Používejte originální ošetřovatelské diagnózy 71 // 53. tip Klidně se ptejte 71 // 54. tip Uvažujte o svých čtenářích 71 // 55. tip Spojte ošetřovatelský plán a ošetřovatelskou zprávu/hlášení sester 72 // 56. tip V ošetřovatelské zprávě/hlášení dokumentujte - ale správně 74 // 57. tip Dokumentujte strukturované 75 // 58. tip Vezměte na vědomí požadavky na záznamy/hlášení. 76 // 59. tip Vezměte na vědomí požadavky MDK na ošetřovatelskou zprávu 76 // 60. tip Formulujte uváženě a s rozumem 77 // 4 Ošetřovatelské plánování-základna pro kreativní a láskyplnou péči 79 // 61. tip Ošetřujte kreativně a láskyplně 79 // 62. tip Pečujte tak, jak se cítíte 80 // 63. tip Buďte na sebe nároční - podporujte klienty 80 // 64. tip Buďte připraveni na překvapení 80 // 65. tip Odhalte dobré úmysly 81 //
5 Ošetřovatelský plán - jak jej dostanete na papír 83 // 66. tip Dobré znalosti usnadňují psaní 83 // 67. tip Zapomeňte „odbornou řeč/řeč expertů“ 83 // 68. tip Zvolte si čas na psaní 83 // 69. tip Při přemýšlení se pohybujte 84 // 70. tip Používejte cvičení z Brain Gym 84 // 6 Neexistuje ošetřovatelský plán bez požadavků 86 // 71. tip Respektujte požadavky národních odborných standardů 86 // 72. tip Akceptujte pomoc standardů 88 // 7 Ošetřovatelské plány-příklady 89 // 73. tip Využijte pomocné formulace 89 // 74. tip Plánování při nedostatečné výživě 112 // 75. tip Plánování při riziku vzniku dekubitů 113 // 76. tip Plánování při riziku vzniku pádu 114 // 77. tip Plánování při kolísající glykemii 115 // 78. tip Plánování při omezení pohybu 116 // 79. tip Plánování při omezené verbální komunikaci 117 // 80. tip Plánování při odmítnutí hygienické péče 118 // 81. tip Plánování při provokativním chování 119 // 82. tip Plánování při odmítání tělesné péče 120 // 8 Ošetřovatelský plán a jeho dokumentování 121 // 83. tip Buďte kompetentní 121 // 84. tip Získávejte inspiraci 122 // 85. tip Dbejte na své opravdové stanovisko 123 // 86. tip Testujte rámcové podmínky 124 // 87. tip Utvářejte ošetřovatelský proces blízký klientům 125 // 88. tip Zdokonalte svůj časový plán 125 // 89. tip Uspořádejte složku ošetřovatelské dokumentace 127 //
90. tip Buďte kritičtí při využívání počítače ve své práci 128 // 91. tip Objasněte pojmový aparát 129 // 92. tip Respektujte ošetřovatelský plán 129 // 93. tip Využijte své postavení nadřízeného 130 // 94. tip Připusťte práci týmu 130 // 95. tip Využijte supervize 130 // 96. tip Buďte sebekritičtí 131 // 97. tip Naplánujte školení nápadité 131 // 98. tip Školení vyžadu čas a kompetence 133 // 99. tip Získané poznatky ze školení by měly být trvalé 133 // 100. tip Nechte spolupracovníky, aby se zúčastnili 133 // Literatura 134 // Rejstřík 136
cnb002830933

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC