Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vydání
Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016
254 stran : ilustrace, portréty ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-87500-80-4 (brožováno)
1000 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 231-247 a rejstřík
Anglické resumé
001451868
ÚVOD 9 // 1 SOCIÁLNÍ MARKETING A SOCIÁLNÍ REKLAMA 13 // 1.1 Sociálni a komerční marketing 15 // 1.1.1 Vývojové fáze marketingu 17 // 1.1.2 Marketing v neziskových organizacích 19 // 1.1.3 Marketingový mix 22 // 1.2 Zadavatelé sociálních marketingových kampaní 31 // 1.3 Financování sociálních marketingových kampaní 34 // 1.4 Cílové skupiny sociálních marketingových kampaní 36 // 1.5 Cíle sociálního marketingu 37 // 1.5.1 Bariéry sociálni marketingové komunikace 39 // 1.5.2 Další prostředky změny 40 // 1.6 Definice sociálního marketingu a sociální reklamy 43 // 2 OBLASTI A TÉMATA SOCIÁLNÍHO MARKETINGU 46 // 2.1 Členění oblastí a témat sociálního marketingu 46 // 2.2 Hraniční oblasti sociálního marketingu 50 // 2.2.1 Ideologie a mesiášství 50 // 2.2.2 Prosazování zájmů 55 // 2.2.3 Komunikace veřejných institucí 61 // 3 ETICKÉ ASPEKTY SOCIÁLNÍHO MARKETINGU 63 // 3.1 Konflikt osobních a společenských zájmů 63 // 3.1.1 Pluralita společenských zájmů a individuálních práv 65 // 3.1.2 Hranice sociální marketingové komunikace 67 // 3.2 Zákonná regulace marketingové komunikace 68 // 3.3 Samoregulace v marketingové komunikaci 69 // 3.3.1 Rada pro reklamu 72 // 3.3.2 Kauzy Rady pro reklamu týkající se sociální reklamy 73 // 3.4 Kontroverze v sociálním marketingu 83 // 4 HISTORIE SOCIÁLNÍHO MARKETINGU A REKLAMY 84 // 4.1 Historie sociální reklamy v USA 87 // 4.2 Sociální reklama na území Československa do roku 1990 94 // Radim Bačuvčík, Lenka Harantová: Sociální marketing // 5 KREATIVITA A EFEKTIVITA V SOCIÁLNÍM MARKETINGU.104 // 5.1 Kreativita v sociální reklamě 104 // 5.2 Reklamní apely v sociální reklamě 107 // 5.2.1 Racionální apely 109 // 5.2.2 Emocionální apely 111 // 5.2.2 Morální apely 114 // 5.3 Efektivita v sociální reklamě 115 // 5.4 Sociální reklama na soutěžích kreativity a efektivity 118 //
5.4.1 Mezinárodní festivaly a soutěže 119 // 5.4.2 Tuzemské festivaly a soutěže 120 // 5.5 Sociální marketing a změna společenských postojů 122 // 6 PROSTŘEDKY SOCIÁLNÍHO MARKETINGU 132 // 6.1 Celebrity v sociálním marketingu 132 // 6.2 Smích a slzy v sociální reklamě 142 // 6.3 Event marketing 153 // 6.3.1 Sbírkové akce 154 // 6.3.2 Prezentační akce 156 // 6.3.3 Sportovní akce 158 // 6.3.4 Kulturní akce 160 // 6.3.5 Performance, obsazení prostoru 162 // 6.3.6 Demonstrační a protestní akce 165 // 6.3.7 Mediální a veřejné eventy 168 // 6.4 Výzkum a experiment 169 // 6.5 Internetový marketing 171 // 6.6 Nové trendy marketingové komunikace 175 // 6.6.1 Guerilla marketing 176 // 6.6.2 Ambientní média 183 // 6.6.3 Virální marketing 185 // 7 SOCIÁLNÍ MARKETING V KOMERČNÍ KOMUNIKACI 188 // 7.1 Sociální reklama jako dominantní způsob komunikace 189 // 7.2 Dlouhodobá komunikace společenského tématu 195 // 7.3 Dlouhodobé angažmá v nekomerčních projektech 199 // 7.4 Nekomerční projekt se zapojením komerčních firem 203 // 7.5 Reakce na aktuální problémy 206 // 7.6 Komerční podnikání v „sociální“ oblasti 209 // 7.7 Komerční komunikace s prvky sociální reklamy 213 // Obsah // i 7 // 8 PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH MARKETINGOVÝCH KAMPANÍ 217 // 8.1 Proces sociálního marketingu 217 // 8.2 Klíčové principy sociálního marketingu 218 // 8.3 Zásady úspešnosti sociálních marketingových kampaní.220 // 8.4 Dlouhodobá udržitelnost změny 224 // ZÁVĚR 227 // SUMMARY 230 // LITERATURA 231 // REJSTŘÍK 248

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC