Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Togga, 2015
455 stran ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7476-094-5 (Togga ; vázáno)
ISBN 978-80-7308-642-8 (v knize neuvedeno ; Univerzita Karlova v Praze ; vázáno) ISBN !978-80-7308-462-8 (chyb.)
Noema ; 1. svazek
angličtina
Vydáno ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze
Obsahuje bibliografii na stranách 387-393, bibliografické odkazy a rejstřík
001451892
11 předmluva překladatele: Nástin vzniku a obsahu Pojednání o lidské přirozenosti / 55 Poznámka k českému vydání Pojednání // Pojednání o lidské přirozenosti Kniha 1. Rozum // 59 Oznámení k první a druhé knize // 61 Úvod // 67 Část 1. Ideje, jejich původ, složení, spojení, abstrakce atd. // 67 Oddíl 1. Původ našich idejí // 73 Oddíl 2. Rozdělení předmětu úvahy // 74 Oddíl 3. Ideje paměti a obraznosti // 76 Oddi 14. Spoj ení čili asociace idej í // 79 Oddíl 5. Vztahy // 81 Oddíle. Mody a substance // 83 Oddíl 7. Abstraktní ideje // 93 Část 2. Ideje prostoru a času // 93 Oddíl 1. Nekonečná dělitelnost našich idejí // prostoru a času // 96 Oddíl 2. Nekonečná dělitelnost prostoru a času // 100 Oddíl 3. Další vlastnosti našich idej í prostoru a času // 107 Oddíl 4. Zodpovězení námitek 122 Oddíl 5. Pokračování téhož tématu 136 Oddíle. Idea existence a vnější existence // 139 Část3. Vědění a pravděpodobnost 139 Oddíl 1. Vědění // 143 Oddíl 2. Pravděpodobnost a idea příčiny a účinku 149 Oddíl 3. Proč je příčina vždy nutná 153 Oddíl 4. Složky našeho usuzování o příčinách a účincích // 155 Oddíl 5. Smyslové imprese a imprese paměti // 158 Oddíl 6. Úsudek z imprese na ideu // 165 Oddíl/. Povaha ideje a víry // 171 Oddíl 8. Příčiny víry // 180 Oddíl 9. Účinky ostatních vztahů a zvyků // 191 Oddíl 10. Působení víry // 198 Oddíl 11. Pravděpodobnost náhod //
205 Oddíl 12. Pravděpodobnost příčin // 217 Oddíl 13. Nefilosofická pravděpodobnost // 229 Oddi 114. Idea nutného spoj ení // 249 Oddíl 15. Pravidla posuzování příčin a účinků // 252 Oddíl 16. Rozum zvířat // 256 Část 4. Skeptická filosofie a ostatní systémy filosofie // 256 Oddíl 1. Skepticismus ve vztahu k rozumu // 263 Oddíl 2. Skepticismus ve vztahu ke smyslům // 295 Oddíl 3. Stará filosofie // 301 Oddíl 4. Nová filosofie // 308 Oddíl 5. Nehmotnost duše // 328 Oddíl6. Osobní identita // 340 Oddíl 7. Závěr této knihy // 353 Dodatek // Výtah z nedávno vydané knihy nazvané Pojednání o lidské přirozenosti atd., v němž je dále ilustrován a vysvětlen hlavní argument této knihy // 365 Předmluva // 367 Výtah z nedávno vydané knihy nazvané Pojednání o lidské přirozenosti atd., který dále ilustruje a vykládá hlavní argument této knihy // 385 Jmenný rejstřík Humem zmiňovaných autorů // 387 Seznam literatury // 395 Věcný rejstřík // 427 Poznámky k překladu
cnb002798205

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC