Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
[Ostrava] : Moravskoslezský kraj, [2015?]
77 stran : barevné ilustrace, mapy ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-87503-69-0 (brožováno)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografické odkazy
001451897
1. Úvod // // 2.1 Legislativa 8 // 2.2 Vývoj procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 8 // 2.3 Analýzy zdrojů a potřeb 10 // // 3.1 Zásady pro proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb // v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020 11 // 3.2 Pracovní skupiny v procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 11 // 3.2.1 Pracovní skupina pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje // sociálních služeb v Moravskoslezském kraji („Řídicí skupina") 13 // 3.2.2 Pracovní skupina pro plánování sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem // („Pracovní skupina obcí") 13 // 3.2.3 Pracovní skupina pro kvalitu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji // („Pracovní skupina pro kvalitu") 13 // 3.2.4 Pracovní skupina pro tvorbu systému financování sociálních služeb // v Moravskoslezském kraji („Pracovní skupina pro financování") 13 // 3.2.5 Pracovní skupina pro transformaci v Moravskoslezském kraji // („Pracovní skupina pro transformaci") a podskupiny 14 // 3.2.6 Pracovní skupina protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji // („Pracovní skupina protidrogové prevence") 14 // 3.2.7 Pracovní skupina pro naplňování Strategie integrace příslušníků romských // komunit v Moravskoslezském kraji („Pracovní skupina pro strategii integrace") 15 // 3.3 Plánování rozvoje sociálních služeb v obcích 15 // 3.4 Strategické dokumenty v procesu
plánování rozvoje sociálních služeb 17 // 3.5 Monitorování plnění, koordinace procesu plánování a změny v plánu 18 // // 4.1 Zásady poskytování sociálních služeb 20 // 4.2 Stanovení sítě sociálních služeb 20 // 4.3 Principy financování sociálních služeb 23 // 4.4 Vyjednávání veřejného závazku ve spolupráci s obcemi // a poskytovateli sociálních služeb 24 // // 5.1 Analýza financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 26 // 5.1.1 Podíl zdrojů na financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 26 // 5.1.2 Analýza nákladů sociálních služeb 28 // 5.2 Systém financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 30 // 5.2.1 Rámcové podmínky pro získání finančních prostředků // ze státního rozpočtu v letech 2015-2020 30 // 5.2.2 Podmínky financování stávající sítě sociálních služeb v letech 2015-2020 30 // 5.2.3 Podmínky financování sociálních služeb v letech 2015-2020 při vstupu // do stanovené sítě 31 // 5.2.4 Kvantitativní ukazatele v sociálních službách 32 // Є // 6. Vize a priority rozvoje sociálních služeb // 33 // // 7.1 Kvalita sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 35 // 7.2 Deinstitucionalizace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 37 // 7.3 Sociální práce na obcích 39 // // 8.1 Obyvatelstvo 41 // 8.2 Další demografická data a jevy, které ovlivňují plánování // a rozvoj sociálních služeb 43 // 8.2.1 Stárnutí populace
a úbytek obyvatel 43 // 8.2.2 Nezaměstnanost 45 // 8.2.3 Lidé se zdravotním postižením, duševním onemocněním a jejich situace 48 // 8.2.4 Bytový fond 50 // 8.2.5 Nepříznivá sociální situace osob a návaznost na státní sociální podporu // a nepojistné dávkové systémy 51 // // 10. Přílohy // Příloha č. 1 - Analýza současného stavu zdrojů sociálních služeb 54 // Příloha č. 2- Přehled individuálních projektů kraje realizovaných // v rámci procesu plánování 57 // Příloha č. 3 - Výstupy z jednání Pracovní skupiny pro plánování sociálních služeb obcí // s pověřeným obecním úřadem 60 // Příloha č. 4 - Podrobný rozpis výnosů v Kč dle území a typologie sociálních služeb 62 // Příloha č. 5 - Přehled dotací MPSV 2012-2014 (v Kč) 63 // 11. Slovník pojmů // 12. Seznam zkratek // 13. Seznam tabulek // 14. Seznam obrázků // 15. Seznam grafů // 65
(OCoLC)910988642
cnb002692542

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC