Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání: 1.
České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2010
90, 100 stran ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7394-214-4 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta ; brožováno)
ISBN 978-3-200-01846-4 (Markus Lehner unter Mitarbeit von der Theologischen Fakultät der Südböhmischen Universität, České Budějovice ; brožováno)
Scientia ; 5. svazek
čeština, němčina
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Souběžný německý text tištěn zvratmo, anglické resumé
001451923
Jak uvažovat o charitativní práci (Michal Opatrný) -- 1. Sociální práce a křesťanství -- 1.1 Buďte chudým útočištěm a nemocným pomocí (Rudolf Svoboda) -- 1.1.1 Uvedení do problematiky -- 1.1.2 Doba mládí a zrání -- 1.1.3 Vnější okolnosti Schaaffgotschova biskupského působení -- 1.1.4 První léta biskupské činnosti -- 1.1.5 Aktivity biskupa Schaaffgotsche po roce 1790 -- 1.1.6 Schaaffgotschovy motivace -- 1.1.7 Stále živý odkaz a inspirace pro současnost -- 1.2 Co dělá sociální práci křesťanskou? (Jakub Doležel) -- 1.2.1 Pokus o vymezení diskusních modelů -- 1.2.2 Vzájemný vztah „humanity" a „christianity" -- 1.2.3 Od „anonymního křesťanství" k „anonymně křesťanské" sociální práci -- 1.2.4 Od „anonymně křesťanské" k explicitně křesťanské sociální práci -- 1.3 Teologie a sociální práce podněty pro dialog (Stephanie Bohlen) -- 1.3.1 Sporný status teologie na církevních vysokých školách se sociálním zaměřením -- 1.3.2 Debata o profesním statutu sociální práce a otázka jejího „předmětu" -- 1.3.3 Předmět sociální práce: řešení „sociálních problémů" -- 1.3.4 Profesní etika sociální práce -- 1.3.5 Termíny lidská důstojnost a sociální spravedlnost a židovsko-křesťanská víra -- 1.3.6 Spravedlnost a solidarita v kontextu víry -- 1.3.7 Víra jako důvod motivace pro sociální práci -- 1.3.8 Teologie v kontextu sociální práce --
2. Sociální práce a praktická teologie -- 2.1 Sociální práce a praktická teologie jako teorie jednání (Markus Lehner) -- 2.1.1 Teorie sociální práce jako teorie jednání -- 2.1.2 Praktická teologie jako teorie jednání -- 2.1.3 Společný základ praktické teologie a teorie jednání -- 2.2 Charitativní práce: interakce sociální práce a diakonie (Michal Opatrný) -- 2.2.1 Pojem diakonie v kontextu praktické teologie -- 2.2.2 Autonomie sociální práce -- 2.2.3 Interakce diakonie a sociální práce -- 2.2.4 Znaky charitativní práce -- 2.2.5 Ne-exkluzivita charitativní práce -- 3. Praxe charitativní práce -- 3.1 Charitativní práce a komplexní řešení obtížných životních situací -- 3.1.1 Charitativní práce se seniory (David Urban) -- 3.1.2 Charitativní práce s menšinami (Markéta Elichová) -- 3.1.3 Charitativní práce s osobami se zdravotním postižením a pečujícími rodinami (Lucie Maliňáková, Michal Opatrný) -- 3.2 Pastorační práce u křesťanských poskytovatelů sociálních služeb mezi interní supervizí a coochingem (Michal Opatrný) -- 3.2.1 Mnohostrannost pojetí supervize -- 3.2.2 Coaching a prostředí sociálních služeb -- 3.2.3 Pastorační práce s pracovníky církevních pomáhajících organizací na příkladu Charity ČR -- 3.2.4 Vzájemné srovnání supervize, coachingu a pastorace -- 3.2.5 Pastorace jako podpora interakce sociální práce a diakonie --
4. Charitativní práce jako místo setkání víry a „nevíry" (Michal Opatrný) -- 4.1 Teologické charakteristiky „ne-víry" v Česku -- 4.1.1 Nevíra -- 4.1.2 Agnosticismus a ostýchavá zbožnost -- 4.1.3 Náboženské hledání -- 4.1.4 Areligiozita -- 4.2 Náboženská situace v Česku očima sociologie náboženství -- 4.3 Stav (ne)víry u pracovníků církevních pomáhajících organizací -- 4.4 Společný zájem víry i „nevíry"
(OCoLC)649802070
cnb002105234

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC