Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:8x 
BK
Vydání první
Praha : Wolters Kluwer, 2016
254 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7552-323-5 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 238-249, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001452053
Autoři jednotlivých částí 9 // Předmluva 10 // I. Teoretické přístupy a koncepce 13 // 1. Děti a dětství v pojetí jednotlivých věd 17 // 1.1 Dětství v biologickém a psychologickém pojetí 18 // 1.2 Dětství v sociologickém pojetí 21 // 1.3 Dětství v antropologickém pojetí 27 // 1.4 Dětství v pedagogickém pojetí 29 // 1.5 Dětství v pojetí sociální práce a sociální pedagogiky 30 // 1.6 Dětství v lingvistickém pojetí 31 // 2. Periodizace dětství 33 // 3. Multidisciplinámí teorie o dětech a dětství 36 // 4. Zahraniční a česká tradice zkoumání dítěte 37 // II. Kontexty raného a předškolního vzdělávání 45 // 5. Jak se děti učí a vzdělávají v raném a předškolním věku 45 // 6. Faktory působící na pojetí a realizaci raného a předškolního vzdělávání 49 // 6.1 Děti předškolního věku v kontextu rodinné politiky 51 // 6.2 Demografické charakteristiky dětské populace a rodiného prostředí 56 // 6.3 Vliv ekonomických podmínek: zaměstnanost matek a rané vzdělávání dětí 60 // 7. Český přístup k péči o děti raného věku vs. politika EU 62 // 8. Kulturní specifičnosti výchovy a vzdělávání dětí 66 // III. Organizování raného a předškolního vzdělávání dětí v ČR 73 // 9. Legislativa upravující vzdělávání v raném a předškolním věku 73 // 10. Pedagogická a psychologická diagnostika dětí předškolního věku 76 // 11. Školní zralost / školní připravenost a odklady školní docházky 79 // 12. Přípravné třídy 82 // 13. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími // potřebami // 14. Cíle a obsah předškolního vzdělávání // 15. Řízení mateřských škol // 16. Autoevaluace mateřských škol // 17. Hodnocení předškolního vzdělávání Českou školní inspekcí // IV. Praxe raného a předškolního vzdělávání v České republice 108 //
18. Historický vývoj institucí raného a předškolního vzdělávání dětí 108 // 18.1 Participace dětí v institucích rané péče a předškolního vzdělávání - historický vývoj 111 // 18.2 Předškolní vzdělávání dětí se speciálními // vzdělávacími potřebami v minulosti 115 // 19. Současný stav raného a předškolního vzdělávání v České republice 117 // 19.1 Česká zařízení pro předškolní vzdělávání 118 // 19.2 Hlavní proud předškolního vzdělávání: veřejné mateřské školy 122 // 19.3 Soukromé a církevní mateřské školy 124 // 19.4 Alternativní typy předškolních zařízení 127 // 19.5 Děti cizinců v českých mateřských školách 133 // 19.6 Děti romského etnika v předškolním vzdělávání 136 // 20. Studium učitelství pro předškolní vzdělávání v ČR 141 // V. Systémy raného a předškolního vzdělávání v zahraničí 146 // 21. Struktury raného a předškolního vzdělávání 147 // 22. Participace dětí v raném a předškolním vzdělávání 149 // 23. Trendy v předškolním vzdělávání v Evropě 149 // 24. Rané a předškolní vzdělávání v jednotlivých zemích 152 // 25. Přípravné studium učitelství pro předškolní vzdělávání // v zahraničí 171 // VI. Výzkumy raného a předškolního vzdělávání 175 // 26. Český výzkum raného a předškolního vzdělávání 176 // 26.1 Produkce českého výzkumu (2000-2010) 177 // 26.2 Nové významné výzkumy předškolního vzdělávání 179 // 27. Zahraniční výzkumy raného a předškolního vzdělávání 207 // 27.1 Celková charakteristika zahraničního výzkumu 208 // 27.2 Zkoumaná problematika (přehled témat a nálezů) 208 // 27.3 Velkorozměrné zahraniční výzkumy 217 // 27.4 Vyhodnocení dlouhodobých efektů předškolního // vzdělávání (metaanalýza W. S. Barnetta) 219 //
28. Infrastruktura výzkumu raného a předškolního vzdělávání 221 // 28.1 Monografie o výzkumu ECEC 221 // 28.2 Specializované časopisy 222 // 28.3 Specializované encyklopedie 223 // 28.4 Popisy národních systémů ECEC 224 // 28.5 Mezinárodní statistické přehledy ECEC 225 // 28.6 Výzkumná centra 225 // 28.7 Vědecké asociace 227 // 29. České a zahraniční profesní asociace pro předškolní // vzdělávání 228 // Na závěr 232 // Summary 234 // Seznam rámců 236 // Seznam tabulek 237 // Literatura 238 // Věcný rejstřík 250
(OCoLC)960190336
cnb002813785

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC