Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
1. vydání
Praha : Triton, 2016
xxiii, 529 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7553-009-7 (vázáno)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001452063
Předmluva - Memorix XI // Předmluva - Memorix histologie XII // Memorix vzdělávací systém XIV // Využití histologie v patologii a význam histologie pro klinické obory XV // Poděkování všem, kteří pomohli vytvořit Memorix anatomie XVIII // Poděkování studentským organizacím XX // Memorix tým - medailonky XXII // I. ÚVOD DO HISTOLOGIE - Ivon Varga, Zbyněk Tonar, Jan Bolko, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Definice 2 // 2 Terminy, zkratky a česko-slovenský anatomicko-histologický slovník 3 // 3 Světová historie histologie 4 // 4 Česká historie histologie 6 // 5 Slovenská historie histologie 7 // 6 15+ milníků histologie 8 // 7 Eponyma - termíny dle osobností 10 // 8 Poděkování recenzentům a použitá literatura 12 // II. CYTOLOGIE 13 - Ivon Varga, Zbyněk Tonar, Jon Bolko, David Kachlík, Radovan Hudák // // 1 Úvod 14 // 2 Objev buněk а buněčná teorie 17 // 3 Funkční charakteristika živočišných buněk 18 // 4 Morfologie buněk člověka 19 // 5 Základní stavba buněk 21 // 5.1 Plasmalemma - Buněčná membrána a biomembrány 22 // 5.2 Nucleus - Buněčné jádro 24 // 5.3 Cytoplasma - Cytoplazma 29 // 5.4 Mitochondrie 30 // 5.5 Ribozomy 32 // 5.6 Reticulum endoplasmicum- Endoplazmatícké retíkulum 33 // 5.7 Apparatus/complexus golgiensis // -Golgiho aparát/komplex 34 // 5.8 Lysosoma et peroxysoma - Lyzozom a peroxizom 35 // 5.9 Inclusiones cytoplasmicae - Buněčné inkluze 36 // Hudák // 5.10 Cytoskeleton - Cytoskelet 38 // 5.11 Centrosoma/cytocentrum et centriolum // - Centrozom a centriol 40 // 6 Morfologie specializovaných buněk 40 // 7 Životní projevy buňky 42 // 7.1 Přenos látek přes membránu, endocytóza a exocytóza 42 // 7.2 Buněčný cyklus (mitóza a meióza) 46 // 7.3 Buněčná smrt (apoptóza a nekróza) 48 // 7.4 Regenerace buněk a tkání (kmenové buňky) 50 // 8 Tabulky 51 // 9 Popis buněk 52 // 10 Elektronogramy 54 // 11 Otázky a obrázky k opakování 60 //
III. OBECNÁ HISTOLOGIE 63 - Zbyněk Tonar, Jon Bolko, Ivan Varga, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Obecná histologie 64 // 2 Čtyři typy tkání // III.1 EPITELOVÁ TKÁŇ 67 - Martin Gavač, Alžběta Blanková, Jan Bolko, Zbyněk Tonar, Ivan Varga, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Úvod 68 // 2 Charakteristika a původ epiteiů 70 // 2.1 Bazální membrána - Membrana basalis 71 // Polarita epitelových buněk, diferenciace // buněčné membrány a buněčné spoje 71 // Dělení epiteiů 74 // Plošné epitely 76 // 3 Žlázy 78 // 3.1 Stavba exokrinních žláz 83 // 4 Rozhodovací algoritmy 84 // 4.1 Rozhodovací algoritmus epiteiů 84 // 4.2 Rozhodovací algoritmus pro krycí epitely 84 // 5 Mikrofotografie 86 // 6 Otázky a obrázky k opakování 90 // 7 Poděkování recenzentům a použitá literatura 92 // III.2 POJIVOVÁ TKÁŇ 93 - Zbyněk Tonar, Jan Bolko, Ivan Varga, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Úvod 94 // 2 Buňky pojivové tkáné 96 // 3 Vlákna mezibuněíné hmoty 100 // 4 Základní mezibuněčná hmota 102 // 5 Základní dělení pojivové tkáně 104 // 5.1 Textus connectivus proprius - Vazivo 104 // 5.2 Textus cartílagineus - Chrupavka 107 // 5.2.1 Struktury kloubu, synoviální membrána // a kloubní chrupavka 109 // 5.3 Textus osseus - Kost 110 // 5.3.1 Osifikace (osteogeneze) - Kostnatění 114 // 5.3.2 Přestavba a hojení kostí 116 // 6 Mechanické vlastnosti pojivových tkání 116 // 7 Metastazování a epitelo-mezenchymová přeměna 118 // 8 Tabulky a schémata 118 // 8.1 Tabulka - Přehled glykosaminoglykanů (GA6) // v mezibuněíné hmotě pojivových tkání 118 // 8.2 Schéma - Druhy pojivá 119 // 8.3 Tabulka-Výskyt buněk monocyto-makrofágověho systému 119 // 9 Mikrofotografie 120 // 10 Otázky a obrázky k opakování 126 // 11 Poděkování recenzentům a použitá literatura 128 //
III.3 SVALOVÁ TKÁŇ 129 - Richard Adamčík, Jan Bolko, Zbyněk Tonar, Ivan Varga, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Úvod 130 // 2 Obecná část 132 // 3 Kosterní svalovina 133 // 4 Srdeční svalovina 139 // 5 Hladká svalovina 141 // 6 Tabulky 144 // 6.1 Tabulka -Typy svaloviny 144 // 6.2 Tabulka - Typy vláken kosterní svaloviny 144 // 7 Algoritmus - Typy svaloviny 145 // 8 Elektronogram myokardu 145 // 9 Mikrofotografie 146 // 10 Otázky a obrázky k opakování 148 // 11 Poděkování recenzentům a použitá literatura 150 // III.4 NERVOVÁ TKÁŇ 151 - Zbyněk Tonar, Jan Bolko, Ivan Varga, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Úvod 152 // 2 Výskyt nervové tkáně 153 // 3 Periferní nerv 153 // 4 Neuron - Nervová buňka 154 // 5 Vzruchová aktivita 156 // 6 Synapsis - Synapse 157 // 7 Neuroglie 158 // 8 Obaly neuronů a myelinizace 159 // 9 Neuronální plasticita a regenerace 160 // 10 Tabulky 161 // 10.1 Tabulka - Umístění a charakteristika buněk neuroglie 161 // 10.2 Tabulka - Neurotransmitery 161 // 11 Mikrofotografie 162 // 12 Schéma - Neurony a neuroglie 164 // 13 Otázky a obrázky k opakování 165 // 14 Poděkování recenzentům a použitá literatura 166 // III.5 KREV A KRVETVORBA 167 - Jan Bolko, Zbyněk Tonar, Ivan Varga, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Úvod 168 // 2 Sanguls (haema) - Krev 170 // 2.1 Erytrocyty - Červené krvinky 171 // 2.2 Leukocyty - Bílé krvinky 172 // 2.2.1 Bílé krvinky -granulocyty/polymorfonukleáry 172 // 2.2.2 Bílé krvinky-agranulocyty/mononukleáry 174 // 2.3 Trombocyty - Krevní destičky 175 // 3 Hematopoéza - Krvetvorba 176 // 3.1 Krvetvorba - krevní řady 177 // 3.2 Krvetvorba - erytropoéza 178 // 3.3 Krvetvorba - granulopoéza/myelopoéza 180 // 3.4 Krvetvorba - monopoéza 181 // 3.5 Krvetvorba - lymfopoéza 182 // 3.6 Krvetvorba - trombopoéza 183 // 4 Tabulky a schémata 184 // 4.1 Tabulka - Krevní obraz 184 //
4.2 Schéma - Arnethovy třídy 184 // 4.3 Schéma - Krvetvorba 185 // 5 Mikrofotografie 186 // 6 Otázky a obrázky k opakování 188 // 7 Poděkování recenzentům a použitá literatura 190 // IV SPECIÁLNÍ HISTOLOGIE 191 // IV. 1 SRDCE A KREVNÍ CÉVY 193 - Jan Bolko, David Kachlík, Zbyněk Tonar, Ivan Varga, Radovan Hudák // 1 Úvod 194 // 2 Obecná část 196 // 3 Cor - Srdce // 4 Obecná stavba cévy 198 // 5 Arteriae - Tepny 202 11 Otázky a obrázky k opakování // 6 Vasa capillaria - Vlásečnice/kapiláry 204 // 7 Venae - Žíly 206 // 8 Mikrofotografie 208 // 9 Rozhodovací algoritmus pro krevní cévy 10 Tabulka — funkce endotelu 210 // 12 Poděkování recenzentům a použitá literatura 212 // IV.2 LYMFATICKÝ A IMUNITNÍ SYSTÉM 213 - Jan Bolko, Ivan Varga, Zbyněk Tonar, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Úvod 214 // 2 Obecná část // 2.1 Orgány imunitního systému // 2.2 Noduli lymphoidei - Mízní uzlíky / lymfatické folikuly 218 // 2.3 Zrání B-lymfocytů 219 // 2.4 Buňky specifické imunity 220 // 3 Thymus — Brzlík 222 11 Rozhodovací algoritmus imunitních orgánů 233 // 3.1 Zrání T-lymfocytů // 3.2 Dělení zralých T-lymfocytů 225 13 Otázky a obrázky k opakování 237 // 4 Medulla ossium - Kostní dřeň 226 // 5 Nodi lymphoidei/lymphatici (lymphonodi) - Mízní/lymfatické uzliny 226 // 6 Splen/lien - Slezina // 7 Tonsillae - Mandle/tonzily 14 // 8 MALT (Mucosa-associated lymphoid tissue) -Slizniční lymfoidní tkáň 231 // 9 Vasa lymphatica - Mízní cévy 231 // 10 Schéma imunitních buněk 233 // 12 Mikrofotografie // Poděkování recenzentům a použitá literatura 238 // IV. 3 TRÁVÍCÍ SYSTÉM 239 - Martin Gavač, Jan Bolko, Zbyněk Tonar, Ivan Varga, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Úvod 240 // 2. Obecná stavba stěny trávící trubice 242 // 3 cavitas oris - ústní dutina 245 // 3.1 Labia oris - rty 246 // 3.2 Bucca - tvář 247 //
3.3 Palatum - patro 247 // 3.4 Dentes - zuby 248 // 3.4.1 Zuby - sklovina (enamelum) 249 // 3.4.2 Zuby - zubovina / dentin (dentinum) 251 // 3.4.3 Zuby - Cement / tmel (cementum) 253 / 3.4.4 Zuby - zubní dřeň (pulpa dentis) 254 // 3.4.5 Dentoalveroální spojení - fixace zubu v čelisti 255 // 3.5 Glivia - Ďáseň 255 // 3.6 Lingua - jazyk 256 // 3.7 Glandulae salivariae - slinné žlázy 258 // 4 Pharynx - Hltan 260 // 5 Oesophagus - Jícen 261 // 6 Gaster-Žaludek 262 // 7 Intestinum tenue - Tenké střevo 265 // 8 Intestinum crassum-Tlustéstřevo 268 // 9 Hepar-Játra 272 // 10 Vesica biliaris/fellea - Žlučník 276 // 11 Žlučové cesty 277 // 12 Pancreas - Slinivka 278 // 13 Mikrofotografie 280 // 14 Tabulky - Buňky a struktury střeva 288 // 15 Otázky a obrázky k opakování 289 // 16 Poděkování recenzentům 292 // 17 Použitá literatura 292 /// IV. 4 DÝCHACÍ SYSTÉM 293 - David Kachlík, Jan Bolko, Zbyněk Tonar, Ivan Varga, Radovan Hudák // 1 Úvod 294 // // 2 Obecná část 296 // 2.1 Obecná stavba dýchacích cest 297 // 2.2 Buňky epitelu dýchacích cest 298 // 3 Cavitas nasi - Nosní dutina 299 // 4 Pharynx - Hltan 11 // 5 Larynx - Hrtan 300 // 6 Trachea - průdušnice 302 // 7 Pulmones - Plíce 303 // 8 Pleura - Pohrudnice // 9 Schémata 308 // 9.1 Schéma-průduškový a sklípkový strom 308 // 9.2 Schéma - epitel v dýchacím systému 308 // Rozhodovací algoritmus 312 // 12 Otázky a obrázky k opakování 312 // 13 Poděkování recenzentům a použitá literatura 314 //
IV.5 MOČOVÝ SYSTÉM 315 - Jan Bolko, Zbyněk Tonar, Ivan Varga, david kachlík, Radovan Husák // 1 Úvod 316 // 2 Obecná část 318 // 3 Ren-Ledvina 319 // 4 Ureter - Močovod 326 // 5 Vesica urinaria - Močový měchýř 327 // 6 Urethra - Močová trubice 328 // 7 Mikrofotografie 330 // 9 Schémata - nefron a ledvinné tělísko 333 // 10 Otázky a obrázky k opakování 334 // 11 Poděkování recenzentům a použitá literatura 336 // IV. 6 MUŽSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM 337 - Alžbžta Blanková, Jan Bolko, Zbyněk Tonar, Ivan Varga, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Úvod 338 // 2 Obecná stavba 340 // 3 Testis-Varle 341 // 3.1 Spermatogeneze 343 // 4 Intratestikulární vývodní pohlavní cesty 346 // 5 Epididymis - Nadvarle 346 // 6 Ductus deferens - Chámovod 348 // 7 Funiculus spermaticus - Semenný provazec 348 // 8 Glandula vesiculosa - Měchýřková žláza 349 // 9 Ductus ejaculatorius - Vstřikovací vývod 349 // 10 Prostata - Předstojná žláza 350 // 11 Glandula bulbourethralis Cowperi - Bulbouretrální žláza 352 // 12 Penis-Pyj 352 // 13 Ejakulát 354 // 14 Schémata 355 // 14.1 Schéma-spermatocytogeneze 355 // 14.2 Schéma -epitel v mužských pohlavních cestách 35S // 15 Mikrofotografie 356 // 16 Algoritmus na tubulózní struktury 360 // 17 Otázky a obrázky k opakování 361 // 18 Poděkování recenzentům a použitá literatura 362 // IV. 7 ŽENSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM 363 - Alžběta Blonková, Ivan Varga, Jan Bolko, Zbyněk Tonar, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Úvod 2 Organa genitalia feminina - Ženské pohlavní orgány 7 Organa genitalia feminina externa - Vnější ženské pohlavní orgány 382 // 3 Ovarium - Vaječník 366 8 Raný vývoj zárodku a plodové obaly 384 // 3.1 Oogeneze - Vývoj a zrání vajíček 368 9 Placenta - Plodové lůžko 386 // 3.2 Vývoj folikulů 370 10 Funiculus umbilicalis - Pupečník 388 //
3.3 Hematofolikulární bariéra a atrézie folikulů 372 11 Schémata 388 // 3.4 Luteogeneze - Vývoj žlutého tělíska 372 11.1 Schéma — Oogeneze a fertilizace 388 // 3.5 Ovariální (vaječníkový) cyklus 374 11.2 Schéma - Ovariální a menstruační cyklus 389 // 4 Tuba uterina - Vejcovod 375 11.3 Schéma - Děložní žlázky 389 // 5 Uterus - Děloha 376 12 Mikrofotografie 390 // 5.1 Menstruační (endometriální) cyklus 380 13 Otázky a obrázky k opakování 394 // 6 Vagína - Pochva 381 14 Poděkování recenzentům a použitá literatura 396 // IV.8 NERVOVÝ SYSTÉM 397 - Zbyněk Tonar, Jan Bolko, Ivan Varga, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Úvod 398 // 2 Vývoj nervového systému 400 // 3 Periferní nerv 401 // 4 Ganglia -Zauzliny 402 // 5 Medulla spinalis-Mícha 403 // 6 Cerebellum - Mozeček 404 // 7 Telencephalon - Koncový mozek 406 // 8 Liquor cerebrospinalis - MozkomíŠní mok 408 // 9 Meninges - Pleny 409 // 10 Claustrum haematoencephalicum - Hematoencefalická bariéra 409 // 11 Mikrofotografie 410 // 12 Rozhodovací algoritmus pro buňky CNS 413 // 13 Otázky a obrázky k opakování 413 // 14 Poděkování recenzentům a použitá literatura 414 // IV. 9 SMYSLY A KŮŽE 415 - David Kachlík, Jan Bolko, Zbyněk Tonar, Ivan Varga, Radovan Hudák // 1 Smysly - úvod 416 // 1.1 Receptory 418 // 1.1.1 Mechanoceptory, nociceptory a termoceptory // - Kožní tělíska 419 // 1.1.2 Interoceptory-Receptory vnitřního prostředí 420 // 1.1.3 Proprioceptory - Receptory pohybového systému 421 // 1.2 Organum gustatorium - Chuťové ústrojí 422 // 1.3 Organum olfactorium - Čichové ústrojí 423 // 1.4 Organum visus - Zrakové ústrojí 424 // 1.4.1 Tunica fibrosa bulbi - Vazivová vnější vrstva 425 // 1.4.2 Tunica vasculosa bulbi / uvea - Cévnatá střední vrstva / živnatka 426 // 1.4.3 Lens-Čočka 428 //
1.4.4 Tunica interna bulbi / retina - Nervová vnitřní vrstva / sítnice 429 // 1.4.5 Camerae bulbi et corpus vitreum - Oční komory a sklivec 432 //1.4.6 Structurae accessoriae oculi - Přídatná ústrojí oka 433 // 1.5 Auris - Ucho 436 // 1.5.1 Auris externa - Vnější ucho 437 // 1.5.2 Auris media-Střední ucho 437 // 1.5.3 Auris interna / organum vestibulocochleare -Vnitřní ucho 438 // 2 Kůle-úvod 441 // 2.1 Epidermis-Pokožka 442 // 2.2 Dermis/corium - Škára 444 // 2.3 Tela subcutanea / subcutis / hypodermis- Podkoží 445 // 2.4 Typy kůže 445 // 2.5 Adnexa cub’s - Přídatné kožní orgány / // kožní adnexa/deriváty 446 // 2.6 Mamma et glandula mammaria - Prs a mléčná žláza 450 // 3 Mikrofotografie 452 // 4 Otázky a obrázky k opakování 458 // 5 Poděkování recenzentům a použitá literatura 460 // IV. 10 ENDOKRINNÉ SYSTÉM - Alžběto Blanková, David Kachlík, Jan Bolko, Zbyněk Tonar, Ivan Varga, Radovan Hudák // 1 Úvod 462 // 2 Obecná část 463 // 3 Hypophysis / glandula pituitaria - Hypofýza/podvěsek 463 // 3.1 Adenohypophysis / lobus anterior - Adenohypofýza / přední lalok 464 // 3.2 Neurohypophysis / lobus posterior // - Neurohypofýza / zadní lalok ,466 // 4 Glandula thyroidea - Šfitná žláza 467 // 5 Glandula parathyroidea - Příšbtná žláza 468 // 6 Glandula suprarenalis-Nadledvina 470 // 7 Insula pancreadca - Slinivkový (Langerhansův) ostrůvek 473 // 8 Glandula pinealis-Šišinka 474 // 9 Difúzní endokrinní systém (DES) 475 // 10 Paraganglia 475 // 11 Mikrofotografie 476 // 12 Otázky a obrázky k opakování 479 // 13 Poděkování recenzentům a použitá literatura 480 // V. MIKROSKOPOVACÍ TECHNIKY - Zbynek Tonar, Ivan Varga, Jan Bolko, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Světelný mikroskop 482 // 1.1 Vznik obrazu v mikroskopu 483 // 1.2 Pozorovací techniky ve světelné mikroskopii 484 //
2 Elektronová mikroskopie 485 // 2.1 Srovnání světelného a elektronového mikroskopu 486 // 3 Zpracování vzorků pro histologii 486 // 3.1 Technika zmrazených řezů 488 // 3.2 Slovníček pojmů používaných pro barvení 488 // 3.3 Barvení histologických preparátů 489 // 4 Speciální metody v histologii a příbuzných oborech 490 // 5 Slovníček pojmů pro imunohistochemii 491 // 6 Zpracování zubu a kosb 492 // 7 Zpracování krevního nátěru (roztěru) 492 // 8 Průkaz vybraných látek na histologické úrovni 493 // 9 Příklady anbgenů prokazovaných v imunohistochemii 493 // 10 Popis čásb mikroskopu 494 // 11 Algoritmus zpracování preparátů 494 // 12 Zajímavosb z mikroskopovaď techniky 495 // 13 Přehled barvení 496 // 14 Artefakty ve světelné mikroskopii 498 // 15 Praktické tipy k mikroskopování 500 // 16 Otázky a obrázky k opakování 506 // 17 Použitá literatura 507 // 18 Poděkování recenzentům 508 // Apendixy 509 // 1 Apendix 1: Okénko do histologie savců 509 // 2 Apendix 2: Cytologický slovník 516
(OCoLC)951554619
cnb002795632

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC