Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
EB
Příručka
3., přepracované vydání
Praha : Grada, 2015
338 stran : ilustrace ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-4221-2 (brožováno)
ISBN 978-80-247-9835-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9836-3 (online ; epub)
Manažer
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001452139
Obsah // Předmluva ke třetímu vydání... 9 // Abstract... 11 // Informační schéma manažerské psychologie... 13 // 1. Základní pojmy psychologie managementu... 15 // 1.1 Psychologické obory... 24 // 1.2 Současné psychologické směry... 26 // Doporučená literatura ... 28 // 2. Self-management (sebepoznání, sebepojetí a seberozvoj)... 29 // 2.1 Sebepoznání... 31 // 2.1.1 Cesty sebepoznání... 32 // 2.1.2 JÁ, sebevědomí, sebeocenění, sebepojetí a sebekoncepce ... 34 // 2.2 Relaxace, její formy a nácvik... 38 // 2.3 Sebevýchova a seberozvoj ... 41 // 2.3.1 Koncentrace pozornosti... 42 // 2.3.2 Rozvoj paměti a zvýšení efektivity učení... 44 // 2.3.3 Autoregulace myšlení, pozitivní myšlení... 47 // 2.3.4 Rozvoj představivosti, fantazie a tvořivosti... 50 // 2.3.5 Autoregulace emocí a pozitivní naladění... 51 // 2.3.6 Organizace práce a time management... 52 // 2.3.7 Sbírání informací a vytváření osobního informačního // systému... 57 // 2.3.8 Myšlenkové mapy... 57 // 2.3.9 Racionální čtení... 60 // 2.3.10 Životospráva... 62 // 2.4 Zvládání stresu... 65 // 2.4.1 Workoholismus... 75 // 2.5 Frustrace... 77 // 2.6 Řešení konfliktů... 79 // Doporučená literatura ... 93 // 3. Osobnost, osobnost manažera... 95 // 3.1 Teorie osobnosti ... 97 // 3.2 Schopnosti ... 103 // 3.3 Motivace... 106 // 3.4 Temperament... 108 // 3.5 Charakter... 109 // 3.6 Osobnost manažera ... Ill // 3.6.1 Etika v práci manažera... 115
3.6.2 Žena-manažerka... 116 // Doporučená literatura ... 120 // 4. Motivace v pracovní činnosti... 121 // 4.1 Teorie pracovní motivace... 129 // Doporučená literatura ... 136 // 5. Tvořivost a inovace v práci manažera ... 137 // 5.1 Tvořivá osobnost... 140 // 5.2 Tvořivý proces... 144 // 5.3 Tvořivý produkt... 146 // 5.4 Vliv prostředí... 147 // 5.5 Bariéry tvořivosti... 149 // 5.6 Tvořivost a inovace... 150 // 5.7 Řešení tvůrčích problémů ... 155 // 5.8 Rozvoj tvořivosti a přínos pro praxi... 158 // 5.8.1 Přínos pro praxi - navržené postupy aplikace a způsoby // výcviku manažerů a dalších pracovníků ve firmách ... 159 // Doporučená literatura ... 171 // 6. Řízení ... 173 // 6.1 Úrovně řízení... 176 // 6.2 Teorie řízení... 177 // 6.3 Metody řízení... 186 // Doporučená literatura ... 191 // 7. Rozhodování... 193 // Doporučená literatura ... 199 // 8. Organizace a organizační struktury...201 // 8.1 Organizační změny... 203 // 8.2 Vývoj teorie organizace ... 206 // 8.3 Organizační struktury ... 212 // 8.4 Uplatňování moci... 213 // Doporučená literatura ... 215 // 9. Interpersonální komunikace v práci manažera...217 // Doporučená literatura ... 221 // 10. Pracovní činnost...223 // 10.1 Pracovní výkon ... 226 // 10.1.1 Pracovní tempo... 228 // 10.1.2 Pracovní únava ... 229 // 10.1.3 Biorytmy... 231 // 10.2 Psychické funkce v pracovní činnosti... 232 // 10.3 Analýza práce... 234 // 10.3.1 Metódy
analýzy práce... 235 // 10.4 Pracovní zátěž ... 239 // Doporučená literatura ... 241 // 11. Metodika psychologie práce...243 // Doporučená literatura ... 258 // 12. Poradenství ...259 // 12.1 Expertní poradenství v řízení lidských zdrojů ... 260 // 12.2 Poradenství, které poskytují personální útvary... 263 // 12.3 Poradenství, které poskytují manažeři... 263 // 12.4 Personální audit... 264 // 12.5 Personální projekty... 266 // Doporučená literatura ... 268 // 13. Personální psychologie a sociální psychologie práce...269 // 13.1 Skupina... 271 // 13.1.1 Klasifikace skupin... 272 // 13.2 Pracovní skupina... 274 // 13.2.1 Znaky účinné a tvořivé pracovní skupiny... 276 // 13.3 Skupinové role... 278 // 13.4 Role skupinového vůdce... 281 // 13.5 Vytváření pracovních týmů... 282 // 13.6 Výběrové řízení a rozmisťování pracovníků ... 283 // 13.6.1 Posuzování způsobilosti... 285 // 13.7 Nezaměstnanost ... 291 // Doporučená literatura ... 293 // 14. Inženýrská psychologie, ergonomie a pracovní prostředí...295 // 14.1 Inženýrská psychologie ... 296 // 14.2 Ergonomie... 299 // 14.3 Psychologické otázky pracovního prostředí ... 305 // Doporučená literatura ... 317 // 15. Psychologické aspekty podnikání...319 // 15.1 Podnikatelský záměr a projekt... 327 // Doporučená literatura ... 328 // Seznam obrázků ...329 // Seznam tabulek...330 // Literatura ...331 // Rejstřík ...336
(OCoLC)923583652
cnb002706630

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC