Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.2) Půjčeno:49x 
BK
EB
2., aktualizované a doplněné vydání
Praha : Grada, 2016
338 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-5516-8 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9423-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9424-7 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na stranách 319-328 a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001452140
Obsah // Předmluva k druhému vydání 11 // Krátké slovo na úvod 13 // 1. Úvod do psychopatologie 15 // Miroslav Orel Věra Facová // 1.1 Normy a duševní zdraví a duševní nemoc 15 // Miroslav Orel // 1.2 Postavení psychiatrie a psychologie v péči o duševně nemocné 17 // Miroslav Orel Věra Facová // 1.3 Čtyři historické mezníky psychiatrie 20 // Miroslav Orel // 1.4 Náplň obecné a speciální psychopatologie a psychiatrie 21 // Miroslav Orel // 1.5 Organizace psychiatrické péče u nás 22 // Miroslav Orel // 2. Příčiny vzniku duševních poruch 27 // Miroslav Orel Věra Facová, Jiří Šimonek // 2.1 Biologické aspekty vzniku duševních poruch 29 // Miroslav Orel // 2.1.1 Mozek, mozkové procesy a psychopatologie 32 // 2.2 Psychosociální aspekty vzniku duševních poruch 49 // Miroslav Orel, Věra Facová // 2.3 Celostní přístup v psychiatrii (a nejen tam) 52 // Miroslav Orel, Jiří Šimonek // 3. Vyšetření v psychiatrii 60 // Miroslav Orel, Věra Facová, Miroslav Heřman, Pavel Koranda // 3.1 Základní psychiatrické vyšetření 60 // Miroslav Orel // 3.2 Psychologické vyšetření v psychiatrii 64 // Miroslav Orel, Věra Facová // 3.3 Pomocné vyšetřovací metody v psychiatrii 65 // Miroslav Orel, Miroslav Heřman, Pavel Koranda // 3.3.1 Laboratorní vyšetření 65 // Miroslav Orel // 3.3.2 Vybrané zobrazovací a funkční vyšetřovací metody 67 // Miroslav Orel, Miroslav Heřman, Pavel Koranda // 4. Hraniční zóna psychiatrie 81
// Miroslav Orel, Věra Facová // 4.1 Krize 81 // 4.2 Truchlení jako přirozený proces 84 // 4.3 Agrese v nás a z nás 88 // 4.3.1 Agrese biologická - společná lidem i zvířatům 90 // 4.3.2 Agrese výhradně lidská 92 // 4.3.3 Agrese zaměřená proti sobě 93 // 4.3.4 Nástin příčin a řešení agrese 97 // 4.4 Stresory a stres 99 // 5. Vybrané kapitoly obecné psychopatologie a psychiatrie 101 // Miroslav Orel, Věra Facová // 5.1 Vědomí, orientace a jejich poruchy 101 // 5.1.1 Kvantitativní poruchy vědomí 102 // 5.1.2 Kvalitativní poruchy vědomí 103 // 5.2 Orientace a její poruchy 104 // 5.3 Vnímání a jeho poruchy 105 // 5.3.1 Iluze 106 // 5.3.2 Halucinace 106 // 5.3.3 Poruchy gnostické 108 // 5.3.4 Poruchy psychosenzorické 109 // 5.4 Emoce a jejich poruchy 109 // 5.4.1 Poruchy afektu 111 // 5.4.2 Poruchy nálady 111 // 5.4.3 Poruchy vyšších citů 113 // 5.4.4 Poruchy struktury emocí 114 // 5.5 Pozornost a její poruchy 115 // 5.6 Paměť a její poruchy 116 // 5.6.1 Kvantitativní poruchy paměti 117 // 5.6.2 Kvalitativní poruchy paměti 118 // 5.7 Myšlení a jeho poruchy 119 // 5.7.1 Poruchy formy myšlení 119 // 5.7.2 Poruchy obsahu myšlení 120 // 5.8 Inteligence, intelekt a jeho poruchy 122 // 5.9 Pudy a jejich poruchy 124 // 5.10 Vůle, jednání a jejich poruchy 126 // 5.11 Osobnost a její poruchy 129 // 6. Soudobé klasifikační systémy duševních poruch 131 // Miroslav Orel // 6.1 Přehled kategorií Mezinárodní klasifikace
nemocí 132 // 6.2 Víceosý systém Mezinárodní klasifikace nemocí 137 // 7. Vybrané kapitoly speciální psychiatrie 139 // Miroslav Orel Věra Facová, Jiří Šimonek // 7.1 Organické a symptomatické duševní poruchy 139 // Miroslav Orel // 7.1.1 Demence 140 // 7.1.2 Deliria 148 // 7.1.3 Další kategorie organických a symptomatických duševních poruch 149 // 7.2 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem // psychoaktivních látek 158 // Miroslav Orel, Jiří Šimonek // 7.2.1 Psychoaktivní látky a mozkový systém odměny 159 // Miroslav Orel // 7.2.2 Akutní intoxikace 162 // Miroslav Orel // 7.2.3 Škodlivé užívání 162 // Miroslav Orel // 7.2.4 Syndrom závislosti 163 // Miroslav Orel // 7.2.5 Odvykací stav 168 // Miroslav Orel // 7.2.6 Psychotické stavy ve spojitosti s psychoaktivními látkami 169 // Miroslav Orel // 7.2.7 Poruchy paměti a další duševní poruchy ve spojitosti s psychoaktivními // látkami 169 // Miroslav Orel // 7.3 Schizofrenie, schizoformní poruchy a poruchy s bludy 170 // 7.3.1 Sch izofrenie 170 // 7.3.2 Akutní a přechodné psychotické poruchy 173 // 7.3.3 Schizoafektivníporucha 174 // 7.3.4 Poruchy s bludy I75 // 7.3.5 Schizotypní porucha a jiné psychotické poruchy 176 // 7.4 Poruchy nálady (afektivní poruchy) 177 // Miroslav Orel // 7.4.1 Mánie 177 // 7.4.2 Deprese 180 // 7.4.3 Mánie i deprese - bipolárníprůběh 184 // 7.4.4 Trvalé poruchy nálady 185 // 7.4.5 ]iné a neurčené poruchy nálad 187
// 7.5 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní // poruchy 187 // Miroslav Orel // 7.5.1 Úzkostné poruchy 188 // 7.5.2 Obsedantné-kompulzivníporucha 192 // 7.5.3 Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení 193 // 7.5.4 Disociativníporuchy 196 // 7.5.5 Somatoformní poruchy 198 // 7.5.6 Jiné neurotické poruchy 201 // 7.6 Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami // a somatickými faktory 202 // Miroslav Orel // 7.6.1 Poruchy příjmu potravy 202 // 7.6.2 Neorganické poruchy spánku 204 // 7.6.3 Další kategorie behaviorálních syndromů spojených // s fyziologickými poruchami a somatickými faktory 208 // 7.7 Poruchy osobnosti a chování dospělých 209 // Miroslav Orel // 7.7.1 Specifické a smíšené poruchy osobnosti 210 // 7.7.2 Ostatní poruchy a změny osobnosti 215 // 7.7.3 Nutkavé a impulzivní poruchy 216 // 7.8 Poruchy v oblasti sexuality 218 // Miroslav Orel // 7.8.1 Sexuální dysfunkce 222 // 7.8.2 Poruchy pohlavní identity 226 // 7.8.3 Poruchy sexuální preference 228 // 7.8.4 Poruchy pohlavního vývoje a orientace 231 // 7.9 Mentální retardace 232 // Miroslav Orel, Věra Facová // 7.10 Dětská a dorostová psychiatrie 234 // Miroslav Orel, Věra Facová // 7.10.1 Poruchy psychického vývoje 235 // 7.10.2 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství // a adolescenci 240 // 7.11 Simulace, disimulace a předstíraná porucha 246 // Miroslav Orel // 8. Terapie v psychiatrii 248
Miroslav Orel, Věra Facová // 8.1 Biologicky zaměřená léčba v psychiatrii 249 // Miroslav Orel // 8.1.1 Farmakologická léčba současnosti 250 // 8.1.2 Nefarmakologická biologická léčba 282 // 8.2 Psychologicky zaměřené působení v psychiatrii 290 // Miroslav Orel, Věra Facová // 8.2.1 Psychoterapie 290 // 8.3 Celostní léčba v psychiatrii 298 // Miroslav Orel // 8.4 Rehabilitace v psychiatrii 299 // Miroslav Orel // 9. Další vybrané aspekty psychopatologie 300 // 9.1 Prevence v psychiatrii 300 // Miroslav Orel, Věra Facová // 9.2 Vybrané právní aspekty psychiatrie 301 // Miroslav Orel, Lenka Volková Palátová // 9.2.1 Fyzické omezení osobní svobody a volnosti pohybu v psychiatrii 305 // 9.2.2 Pracovní neschopnost a invalidita v psychiatrii 306 // 9.3 Psychiatrie a jiné obory medicíny 308 // Miroslav Orel // 9.4 Vybrané urgentní stavy vyžadující okamžité řešení 309 // Miroslav Orel // Krátké slovo na závěr 311 // Shrnutí 312 // Summary 313 // Seznam zkratek 314 // Literatura 319 // Rejstřík // 329
(OCoLC)965747793
cnb002832256

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC