Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vydání první
Praha : Krystal OP, s.r.o., 2010
279 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-87183-29-8 (brožováno)
Domincana ; svazek 14
Správné jméno edice: Dominicana
Obsahuje bibliografii na stranách 221-244, bibliografické odkazy a rejstřík
Částečný latinský text, anglické resumé
001452144
Úvod ...9 // 1. Dominikánský řád za hranicemi českých zemí v období novověku (nástin problematiky) ...17 // 2. Dějiny české provincie v letech 1435-1790 ...25 // 2.1 Vliv husitských bojů na řádový život ...25 // 2.2 Šestnácté století - období úpadku provincie ...34 // 2.2.1 Vliv pražského arcibiskupa na chod české provincie ...36 // 2.2.2 Visitace Michaela d’Asti a Feliciana Ninguardy z let 1568/69 a 1574 ...37 // 2.2.3 Sloučení a rozdělení středoevropských řádových provincií // vletech 1568-1611 ...41 // 2.2.4 Visitace generálního magistra Hyppolita Beccarii roku 1593 ...44 // 2.2.5 Pokusy o odtržení moravských konventů od české provincie a případ konventů slezských ...46 // 2.2.6 Visitace české provincie Vincentem Sahierem roku 1613 ...47 // 2.2.7 Vliv příchodu jesuitů do českých zemí na život zdejších dominikánů ...49 // 2.2.8 Založení nového konventu sv. Máří Magdaleny na Malé Straně v Praze ...51 // 2.3 Česká provincie v letech 1618 až 1740 ...53 // 2.3.1 České povstání, třicetiletá válka, pokus o založení noviciátu a marné snahy o reformu ...53 // 2.3.2 Thomas de Sarria a jeho visitace roku 1647 ...60 // 2.3.3 Provinciál Godefrid Marcquis a jeho reforma ...64 // 2.3.4 Období vzestupu (druhá polovina 17. století) ...67 // 2.3.5 Otázka slezských konventů ...70 // 2.4 Josefínské církevní reformy a rušení dominikánských konventů ...74 // 3. Všední život dominikánů české provincie v 15. až 18. století ...89 // 4. Vztahy dominikánů k okolnímu světu ...94 // 4.1. Vztahy k obyvatelstvu měst a venkova ...94 // 4.1.1 Působení dominikánů v duchovní správě ...99 // 4.1.2 Řádová náboženská bratrstva ...103 // Kongregace sv. Ludvíka Francouzského v Praze ...107 // 4.2 Vztahy ke šlechtě ...109 // 4.3 Vztahy k ostatním řádům ...116 // 4.4 Vztahy k Židům ...118 //
5. Intelektuální život v řádu ...120 // 5.1. Otázka jazyková a národnostní ...124 // 5.2 Nástin filosofického a teologického učení u dominikánů // v 16. až 18. století ...130 // 5.3 Generální studium u sv. Jiljí na Starém Městě pražském ...139 // 5.3.1 Yývoj generálního studia v období let 1660-1760 ...142 // 5.3.1.1 Profesori ...144 // 5.3.1.2 Studenti ...148 // 5.3.2 Vědecká produkce na generálním studiu ...148 // 5.3.3 Zrušení generálního studia ...150 // 5.4 Generální studium u sv. Vojtěcha ve Vratislavi ...151 // 5.5 Formální studia v české provincii ...152 // 5.6 Studia členů české provincie v zahraničí a zahraniční studenti v české provincii ...155 // 5.7 Působení dominikánů na pražské a olomoucké universitě v 18. století a jejich vztahy s jesuitským řádem ...169 // 5.8 Dominikáni - gymnasijní učitelé na konci 18. století ...181 // 5.9 Kazatelství v české provincii 15. až 18. století ...182 // 5.10 Archivy, knihovny, cenzura a hudba ...184 // 5.11 Dominikánská inkvisice v české provincii během 15. až 18. století— 189 // 6. Ženská větev řádu (tzv. II. řád) ...197 // 7. Nástin hospodářského vývoje české provincie ...206 // Závěr ...217 // Použité zkratky ...219 // Použité prameny a literatura ...221 // Příloha - Dokumenty k dějinám české provincie ...245 // Rejstřík ...267 // Summary ...277
(OCoLC)761169460
cnb002224328

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC