Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada Publishing, 2016
318 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5218-1 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9209-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9210-6 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Publikace se zabývá diagnózou, etiopatogenezí a léčbou závažné psychické nemoci..
Popsáno podle tištěné verze
001452189
Předmluva 11 // 1. Historie diagnózy a léčby panické poruchy 13 // Literatura 22 // 2. Incidence a prevalence panické poruchy 25 // 2.1 Srovnání pohlaví 26 // 2.2 Výskyt v průběhu věku 27 // 2.3 Panická porucha u různých kultur 28 // 2.4 Výskyt u zvláštních skupin pacientů 29 // 2.4.1 U těhotných žen 29 // 2.4.2 U veteránů a civilistů po traumatické události 29 // Literatura 30 // 3. Diagnostika a klasifikace panické poruchy 35 // 3.1 Příznaky panické poruchy 36 // 3.2 Průvodní jevy 39 // 3.3 Podtypy panické poruchy 40 // 3.4 Klasifikace MKN-10 a DSM-5 41 // 3.4.1 Diagnostická kritéria DSM-5 pro panickou poruchu 42 // 3.4.2 Diagnostická kritéria MKN-10 pro F41.0 Panickou poruchu // (1996) 43 // 3.4.3 Diagnostická kritéria MKN-10 pro F40.0 Agorafobii (1996) 45 // 3.5 Diferenciální diagnóza 46 // 3.5.1 Psychické poruchy 46 // 3.5.2 Tělesná onemocnění 49 // 3.6 Komorbidita 54 // 3.6.1 Komorbidita s tělesným onemocněním 54 // 3.6.2 Komorbidita s jinými psychickými onemocněními 56 // 3.7 Panická porucha a suicidialita 59 // Literatura 60 // 4. Biologické pohledy na panickou poruchu 65 // 4.1 Genetika panické poruchy 67 // 4.2 Panická porucha a epigenetické vlivy 69 // 5 // Obsah // 4.3 Panikogeny // 4.4 Neurotransmiterové systémy a panická porucha // 4.5 Zobrazení mozku u panické poruchy // 4.5.1 Morfologické studie // 4.5.2 Funkční zobrazovací metody // 4.6 Biologické modely panické poruchy // 4.7 Panická porucha a autonomní nervový systém // 4.8 Panická porucha a stres // 4.9 Evoluční model // Literatura // 5. Psychosociální pohledy na panickou poruchu // 5.1 Psychologické pohledy na panickou poruchu // 5.1.1 Psychoanalyticky pohled // 5.1.2 Psychodynamický pohled // 5.1.3 Interpersonální pohled // 5.1.4 Behaviorální pohled // 5.1.5 Kognitivní pohled // 5.1.6 Kognitivně-behaviorálnípohled a agorafobie //
5.2 Sociální aspekty panické poruchy // 5.3 Panická porucha, stigmatizace a sebestigmatizace // 5.4 Panická porucha a kvalita života // Literatura // 6. Hodnocení panické poruchy // 6.1 Diagnostický rozhovor // 6.1.1 Nynější onemocnění // 6.1.2 Osobní anamnéza // 6.1.3 Další typy anamnéz // 6.1.4 Vita sex // 6.1.5 Abúzus // 6.2 Tělesná a laboratorní vyšetření // 6.3 Použití posuzovacích stupnic a škál // Literatura // 7. Léčba panické poruchy // 7.1 Krizová intervence při panickém záchvatu // 7.1.1 Zklidnění stavu // 7.1.2 Psychoedukace // 7.1.3 Doporučení // 7.2 Rozhodnutí o léčbě // 7.2.1 Základy klinického vedení pacienta s panickou poruchou 131 // 7.3 Léčba panických atak 133 // 7.3.1 Utváření terapeutického vztahu 134 // 7.3.2 Podání informací o poruše a možnostech léčby - psychoedukace 135 // 7.3.3 Podpora adherence s léčebnými strategiemi 137 // 7.3.4 Zabránění rozvoji nežádoucích účinků léčby a jejich snížení na // minimum 137 // 7.3.5 Podpora adaptivních kroků v životě 138 // 7.3.6 Udržovací léčba 138 // 7.3.7 Příprava pacienta na budoucnost po ukončení léčby 139 // 7.4 Podpůrná psychoterapie u pacientů s panickou poruchou 139 // 7.4.1 Kroky podpůrné psychoterapie 141 // Literatura 145 // 8. Farmakoterapie a biologické metody 147 // 8.1 Anxiolytika 147 // 8.2 Antidepresiva 151 // 8.2.1 Tricyklická 151 // 8.2.2 Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 153 // 8.2.3 Jiná antidepresiva 158 // 8.3 Antipsychotika 160 // 8.4 Jiné léky při léčbě panické poruchy 161 // 8.5 Kombinace psychofarmak 161 // 8.6 Farmakorezistence 161 // 8.6.1 Pseudorezistence 162 // 8.6.2 Změna medikace 163 // 8.6.3 Maximální dávky 163 // 8.6.4 Augmentace 163 // 8.7 Biologické metody v léčbě panické poruchy 164 // 8.7.1 rTMS 164 // 8.7.2 Biofeedback 164 //
8.8 Farmakoterapie zvláštních skupin 165 // 8.8.1 Farmakoterapie u dětí 165 // 8.8.2 Farmakoterapie ve stáří 165 // 8.8.3 Farmakoterapie v graviditě 166 // 8.9 Doporučené postupy léčby 168 // Literatura 170 // 9. Psychoterapie panické poruchy 177 // 9.1 Psychoanalýza a psychodynamické přístupy v léčbě 177 // 9.1.1 Krátkodobá psychodynamická psychoterapie 178 // 9.1.2 Efektivita krátkodobé psychodynamické psychoterapie 178 // 9.2 Behaviorální, kognitivní a kognitivně-behaviorální terapie 179 // 9.2.1 Efektivita KBTpřístupů 180 // 9.2.2 Behaviorální přístupy 180 // 9.2.3 Kognitivní terapie 180 // 9.2.4 Kognitivně-behaviorální terapie 181 // 9.2.5 Výhody a nevýhody KBT 185 // 9.2.6 KBT - strategie léčby 185 // 9.2.7 KBT - vyšetření 187 // Literatura 191 // 10. Uspořádání léčby KBT 197 // 10.1 Stavba terapeutické hodiny 198 // 10.2 Psychoedukace v rámci kognitivně-behaviorální terapie 201 // 10.3 Vysvětlení nejdůležitějších tělesných příznaků 208 // 10.3.1 Zrychlení srdeční činnosti a změny v krevním průtoku 208 // 10.3.2 Zrychlení a prohloubení dechu 208 // 10.3.3 Další příznaky stresové reakce 211 // 10.3.4 Kdy a proč se rozvine panika 212 // 10.4 Nácvik zklidňujícího dýchání 213 // 10.5 Nácvik relaxace 214 // 10.5.1 Ostava relaxace 216 // 10.5.2 Zkrácená progresivní relaxace 217 // 10.5.3 Podmíněná relaxace 217 // 10.5.4 Diferencovaná relaxace 218 // 10.5.5 Aplikovaná relaxace 218 // 10.6 Interoceptivní expozice 219 // 10.7 Techniky odvedení pozornosti 220 // 10.8 Kognitivní restrukturalizace 223 // 10.8.1 Souvislost emocí a automatických negativních myšlenek 225 // 10.8.2 Rozpoznání automatických negativních myšlenek 226 // 10.8.3 Testování platnosti automatických myšlenek 232 // 10.8.4 Vytvoření racionální odpovědi 233 // 10.8.5 Potíže při práci s automatickými myšlenkami 235 //
10.9 Zvládnutí vyhýbavého chování - behaviorální experimenty a expozice in vivo 237 // 10.9.1 Expozice zevním podnětům 238 // s 10.9.2 Interoceptivní expozice 240 // 10.9.3 Expozice v imaginaci 241 // 10.10 Problémy v individuální KBT 243 // 10.11 Udržovací léčba 243 // 8 // 10.12 Kombinovaná léčba KBT a psychofarmaky 244 // 10.13 Kazuistika - Petr 244 // Literatura 249 // 11. Akomodace jádrových schémat a podmíněných přesvědčení 253 // 11.1 Jádrová schémata 258 // 11.2 Podmíněné předpoklady 258 // 11.3 Identifikace dysfunkčních předpokladů 262 // 11.4 Testování škodlivých podmíněných pravidel 263 // 11.4.1 Hledání alternativních pravidel 267 // 11.4.2 Upevňování alternativních pravidel 268 // 11.5 Snížení vlivu dysfunkčních jádrových schémat 272 // 11.6 Hledání důkazů, které odporují jádrovému schématu 272 // 11.7 Testování jádrových schémat pomocí experimentů 273 // 11.7.1 Hledání alternativních postojů 274 // 11.7.2 Upevňování alternativních postojů 276 // 11.8 Kazuistika - Petra 277 // 12. Řešení životních problémů 289 // 12.1 Formalizované kroky pro řešení 289 // 12.1.1 První stupeň - posouzení a identifikace problémů 290 // 12.1.2 Druhý stupeň - plánování a organizování strategií, které nám // pomohou řešit problém 290 // 12.1.3 Uskutečnění těchto strategií 291 // 12.1.4 Zhodnocení účinků vybraných strategií 291 // 12.2 Definice a konkretizace problému, volba strategie 291 // 12.3 Kazuistika - příklad 38letý muž 293 //
13. Jiné přístupy léčby 305 // 13.1 Manželská a rodinná terapie panické poruchy 305 // 13.2 Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) 305 // 13.3 Skupinová terapie 306 // 13.4 Aerobní cvičení 306 // 13.5 Gestalt terapie panické poruchy 306 // 13.5.1 Kazuistika - práce s pacientkou podle Divéky (2013) 308 // 13.6 Kombinovaná léčba 309 // Literatura 310 // Závěr 313 // Rejstřík 315
(OCoLC)953517039
cnb002803448

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC