Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Brno ; Praha : Matice moravská ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, v.v.i., 2016
579 stran : mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7286-284-9 (Historický ústav ; vázáno)
ISBN 978-80-87709-15-3 (Matice moravská ; vázáno)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
001452198
Obsah // I. Urbánní dějiny ... 7 // Jan Dvořák: Urbánní dějiny jako šťastná volba z nutnosti ... 9 // Žďár v patnáctém století. (Složení obyvatelstva // poddanského městečka) ... 15 // O studiu městského přistěhovalectví ... 43 // Základy obrozenské společnosti v Brně ... 71 // Areál středověkých měst ... 83 // Řemeslná výroba v moravských městech v 16. století ... 97 // Městská síť na Moravě v 15. a 16. století. // (Studie o moravské společnosti v době jagellonské I) ... 131 // II. Portréty historiků... 157 // Tomáš Borovský: Historici, dějiny, struktury ... 159 // Alexis de Tocqueville aneb Amerika očima Francouze ... 165 // Jacob Burckhardt. [Doslov ke knize Úvahy // o světových dějinách] ... 173 // Johan Huizinga a kulturní historie ... 187 // New History a Charles Austin Beard ... 195 // Marc Bloch, Lucien Febvre. Annales ...203 // Novorankovci a Gerhard Ritter ...209 // Fernand Braudel v dčjepisectví naší doby ...215 // Osobnost, historik, dčjepisectví. [František Palacký] ...225 // Jaroslav Coll ... 237 // Pekařovo dílo v proměnách dobového dějepisectví ...245 // Josef Susta ...265 // Kapitola z dějin historické vědy v Brně. // Ladislav Karel Hofman ...275 // Za Rudolfem Urbánkem ...285 // Strážce času. (In memoriam Františka Kutnara) ...295 // Obec historiků v pěti desetiletích ...307 // III. Teorie dějepisectví ...313 // Milan Řepa: ? fundamentům historické vědy // a myšlení
o dějinách ...315 // Osvícenské dčjepisectví v českém historickém myšlení ...321 // Strukturalismus pro historiky...349 // O jedné cestě historiků ...371 // Kontury soudobého myšlení o dějinách ...381 // Kultura jako téma a problém dějepisectví ...401 // Příspěvky ? typologii historikova textu ...421 // Místo teorie a teorií v dějepisectví přítomnosti...441 // Historie a postmoderna...449 // Sto roků časopisu ...475 // O smyslu sporu ...489 // Historie mezi teorií a praxí ...513 // Ediční poznámka (Jan Dvořák)...537 // Jmenný rejstřík ...543 // Bibliografie prací Jaroslava Marka ...551 // Výběrová bibliografie prací věnovaných Jaroslavu Markovi ...579

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC