Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Vydání první
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013
801 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-251-1 (NLN ; vázáno)
ISBN 978-80-7308-485-1 (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta ; vázáno)
České dějiny ; svazek 6
Obsahuje bibliografiie a rejstřík
Anglické resumé
001452199
Obsah // Dějiny raného novověku jako badatelský problém ...9 Marie Šedivá Koldinská // Bibliografická poznámka ...22 // Marie Šedivá Koldinská // I. Základní pojmy, stav výzkumu, badatelské instituce // 1.1. Raný novověk v českém historiografickém // výzkumu ...27 // Zdeněk Beneš // 1.2. Bohemikální výzkum raného novověku // v zahraničí ...54 // Jaroslav Pánek // 1.3. Archivní síť a prameny raného novověku ...82 // Ivo German // 1.4. Počítače a internet v historickém výzkumu ...102 // raného novověku // Jiří Mikulec // II. Raně novověká společnost, prameny // a metody výzkumu // II. 1. Panovnická moc v raném novověku ...119 // Jiří Hrbek // 11.2. Raně novověká šlechta ...145 // Marie Šedivá Koldinská // 11.3. Náboženství a církev v raném novověku ...195 // Jiří Mikulec // 11.4. Monasteriologie a klášterní problematika ...230 // v raném novověku // Jan Zdichynec // 11.5. Města v raném novověku ...268 // Václav Ledvinka // 11.6. Venkov v raném novověku -307 // Eduard Maur // 11.7. Židé v českých zemích raného novověku ...335 // Iveta Cermanová - Ivo German // 11.8. Marginální vrstvy raně novověké společnosti ...370 Pavel Mimi // III. Procesy a fenomény // HI.1. Korunní země (Slezsko a Lužice) // v raném novověku ...413 // Lenka Bobková - Jan Zdichynec // 111.2. Peněžní oběh v raném novověku -453 // Antonín Kostlán // 111.3. Raně novověké vojenství -471 Pavel Bělina
// 111.4. Cestování, poznávání a vnímání jinakosti ...500 Marie Šedivá Koldinská // 111.5. Emigrace, exil, reemigrace -534 // Lenka Bobková // 111.6. Historická demografie a dějiny rodiny // v raném novověku ...559 // Eduard Maur // 111.7. Gender a bádání o raném novověku -583 // Lucie Storchová - Jana Ratajova // 111.8. Raně novověká historiografie -615 // Zdeněk Beneš // 111.9. Formování moderní vědy -649 // Jan Horský // III. 10. Komeniologie a intelektuální dějiny // raného novověku ...670 // Vladimír Urbánek // III. 11. Humanismus v českých zemích ...694 // Albert Kubišta // III. 12. Osvícenství v českých zemích ...714 // Ivo German // Summary ...769 // Autoři ...779 // Jmenný rejstřík ...781
(OCoLC)872339915
cnb002536016

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC