Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
V českém jazyce vydání první
Praha : Prostor, 2016
471 stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7260-337-4 (brožováno)
Obzor ; 93. svazek
němčina
Obsahuje bibliografii na stranách 433-452, bibliografické odkazy a rejstříky
001452217
OBSAH // Předmluva // ii ÚVOD // 13 // 1. Téma práce // 13 // Téma a přístup ? problematice // 13 Struktura práce // 16 Stav výzkumu // 18 Stav pramenů // 25 // 2. ? terminologii // 27 // Pohraničí II 47 Sudety - sudetská území // 28 Migrace a integrace // 33 // I.USÍDLOVÁNÍ VE MĚSTĚ A NA VENKOVĚ // 39 // 1. Motivy a cíle osídlovací politiky // 39 // Stěžejní ideje // 39 Vyhnání a osídlování // 40 Osídlovací politika a její protagonisté // 47 // 2. Osídlování // 65 // „Budujeme české pohraničí“ - výzvy ? osídlování // 66 Periodizace // 72 // Spontánní migrace z vnitrozemí do pohraničí - „divoké osídlování“ // 75 Werwolfové, zlatokopové, partyzáni // 88 // 3. Osídlování pohraničí rolníky // 101 // Vyvlastňování a pozemková reforma // 101 „Odčiňujeme Bílou horu“ // 105 Národní správci jako průkopníci / / 106 Organizované osídlování // 110 Přidělování půdy // 114 Prověrka národních správců // 117 Zřizování horských pastevních družstev // 121 Úhrady I/ 123 // Přechodný konec přidělování půdy // 126 // 4. Osídlování dělníky a živnostníky // 127 // Konfiskace a zestátřování velkých závodů a klíčového průmyslu // 127 Národní správci v podnicích a továrnách // 138 Evaluace národních správců // 144 Zavírání, přesuny a slučování podniků // 148 // II. HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝVOJ // 159 // 1. Příchod a začleňování // 159 // Naděje
a motivy příchozích // 159 Rozdílné předpoklady // 170 Přijetí a ubytování // 172 Zásobování // 178 Udělování občanství // 185 // 2. Velké přerozdělování práce a majetku // 188 // Nedostatek pracovních sil // 188 Nábor I/ 194 Příspěvek na osídlení // 203 Nahrazování německých pracovních sil // 206 Situace německých pracovních sil // 211 Fluktuace a pracovní morálka // 212 Přidělování majetků // 218 Finanční podpora a další výpomocná opatření // 230 // HL SYMBIÓZA A KONFLIKTY // 233 // 1. Jednotlivé sídelní skupiny // 233 // Čeští osídlenci // 234 Německé obyvatelstvo // 238 Slovenští osídlenci a pracovní migranti // 246 Češi a Slováci ze zahraničí // 253 Romové II 274 Maďaři // 280 // Další skupiny obyvatel v pohraničí // 283 // 2. Vztahy přistěhovalců a starousedlíků // 286 // Čeští starousedlíci // 287 Vztahy s Němci // 290 Němečtí antifašisté // 295 Situace Židů v poválečném Československu // 303 Spory o tzv. smíšená manželství // 308 Spory o přístup ke zdrojům // 314 // 3. Vztahy mezi reemigranty a ostatními osídlenci // 317 // Konflikty související s přidělováním majetku // 317 Kulturní a sociální rozdíly // 321 Postoj KSČ ? reemigrantům // 330 // IV. IDENTITA A KULTURNÍ VÝSTAVBA // 335 // 1. Základy identity: hraničář, Čech, Slovan // 335 // Nacionalismus a identita hraničáře // 335 Obrazy národní historie // 343 „Odněmčení“ a „čechizace“
// 346 // 2. Kulturní rozvoj // 350 // „Pomáháme pohraničí“ // 353 Knihovny /I 358 áfco/y // 360 Role rozhlasu // 363 „Kinofikace“ // 366 // Kulturní politika při „dosídlování“ // 368 // 3. Kroky k integraci německého obyvatelstva od roku 1948 // 370 // „Není Němec jako Němec“ // 371 Zrovnoprávnění // 373 Majetkové otázky a „dekonfiskace“ // 375 Národní výbory a odbory // 378 Kultura II 380 // V. POHRANIČÍ A CELEK STÁTU // 387 // 1. Volby v květnu 1946 // 387 // Podinínky a předpoklady // 387 Volební propaganda // 389 Volební výsledky // 393 Důvody volebního úspěchu KSČ // 396 // 2. Křehká konsolidace // 404 // Kolektivizace a odchody z venkova // 404 Křehká konsolidace a výhled // 410 // ZÁVĚR // 417 // Utváření a stabilizace nové spoleěnosti v pohraničí // 417 Souvislost vyhnání, osídlování a prosazení komunistické moci // 426 // Prameny a literatura // 433 Seznam tabulek, vyobrazení a map // 453 Rejstřík osob // 455 Místopisný rejstřík // 461 Seznam zkratek // 469
(OCoLC)962341075
cnb002834856

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC