Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:27x 
BK
Vydání první
Praha : Portál, 2016
174 stran : ilustrace, faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1001-6 (brožováno)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
001452279
Předmluva 8 // Úvod 9 // Struktura knihy a jak s ní pracovat 9 // 1 Co je a co není formativní hodnocení (Karel Starý) 11 // 2 Proč používat formativní hodnocení (Karel Starý) 21 // 3 Metody formativního hodnocení ve výuce 25 // 3.1 Autonomní hodnocení: Žáci jako vlastníci svého učení // (Karel Starý, Veronika Laufková) 26 // 3.1.1 Vrstevnické hodnocení 28 // 3.1.2 Sebehodnocení 34 // 3.1.3 Kombinace vrstevnického hodnocení, sebehodnocení a hodnocení učitele . . 38 // 3.1.4 Závěrem ? vrstevnickému hodnocení a sebehodnocení 39 // 3.2 Vzdělávací cíle a jejich role v hodnocení (Karel Starý) 40 // 3.2.1 Co jsou vzdělávací cíle a jak souvisejí s hodnocením 40 // 3.2.2 Význam explicitního vyjádření cílů pro učitele 42 // 3.2.3 Význam a smysl cílů pro žáky 43 // 3.3 Kritéria, kritéria, kritéria (Veronika Laufková) 48 // 3.3.1 Nejčastější druh kritérií: „checklisty" 51 // 3.3.2 Sady kritérií (rubrics) 52 // 3.3.3 Mapy učebního pokroku (vývojová kontinua) 57 // 3.4 Zpětná vazba (Karel Starý, Veronika Laufková, Kateřina Novotná) 60 // 3.4.1 Informativní zpětná vazba 61 // 3.4.2 Cíle, funkce a typy zpětné vazby 62 // 3.4.3 Zpětná vazba a chyba 64 // 3.4.4 Poskytování okamžité zpětné vazby ve výuce 68 // 3.4.5 Poskytování písemné zpětné vazby s časovou prodlevou 73 // 3.4.6 Poskytování zpětné vazby v dlouhodobém horizontu 74 // 3.4.7 Kvalita zpětné vazby 79 // 3.4.8 Aktéři poskytující zpětnou vazbu 81 // 3.4.9 Prostředí pro zpětnou vazbu 83 // 0 // Formativní hodnocení ve výuce //
3.5 Hodnocení chování (Jana Stará) 86 // 3.5.1 Problematika hodnocení chování 86 // 3.5.2 Pravidla jako východisko pro hodnocení chování 88 // 3.5.3 Zapojení rodičů do hodnocení žáků 91 // 3.5.4 Smlouvy o chování 92 // 3.5.5 Individuální vzdělávací plán 94 // 3.5.6 Formativní charakter hodnocení chování 95 // 3.5.7 Uvážené používání chvály 96 // 4 Jak se hodnotí v zahraničí 99 // 4.1 Geneze pojmu formativní hodnocení a jeho postupné šíření // (Veronika Laufková) 99 // 4.2 Formativní hodnocení v zahraničí (Veronika Laufková) 101 // 4.3 Formativní hodnocení v Německu (Zuzana Svobodová, Veronika Laufková) 103 // 4.4 Formativní hodnocení ve Francii (Vít Šťastný, Veronika Laufková) 107 // 4.5 Formativní hodnocení v anglosaském pojetí (Veronika Laufková) 111 // 4.6 Rozdíly a podobnosti mezi frankofonním a anglosaským pojetím // formativního hodnocení (Veronika Laufková, Vít Šťastný) 113 // 4.7 Mezinárodní trendy ve formativním hodnocení: využívání ICT // (Veronika Laufková) 118 //
5 Výzkum školního hodnocení 119 // 5.1 Metodologie výzkumného šetření (Veronika Laufková) 119 // 5.2 Výzkumná zjištění-jak se hodnotí v českých školách (Veronika Laufková) 127 // 5.3 Implementace formativního hodnocení do výuky (Veronika Laufková) 138 // Závěrem 139 // Příloha 1 Dvě hvězdičky a přání 141 // Příloha 2 Erb 142 // Příloha 3 Kombinace sebehodnocení a hodnocení učitele ve čtvrtletí 143 // Příloha 4 Hodnocení referátů: // Sebehodnocení, vrstevnické hodnocení, hodnocení učitele 144 // Příloha 5 Holistická sada kritérií pro čtení ve čtenářské dílně 145 // Příloha 6 Hodnotící dotazník ? recitaci básně 146 // Příloha 7 Generátor sady kritérií 147 // Příloha 8 Kritéria hodnocení pro žákovské portfolio v dějepise 148 // Příloha 9 Pravidla chování 2. třídy 149 // Příloha 10 Ukázka sebehodnoticího formuláře 150 // Příloha 11 Týdenní sebehodnocení žáků 3. ročníku 151 // Příloha 12 Sebehodnocení žáka - Osobní list 152 // 0 // Obsah // Příloha 13 Ukázka hodnocení písemné práce z dějepisu (Francie) 154 // Příloha 14 Symboly užívané při opravě písemných prací z francouzského jazyka 155 // Příloha 15 Pásky jako v judu 156 // Příloha 16 Příklad sebehodnoticího formuláře 157 // Příloha 17 Hodnocení kompetencí (diagnostický formulář) 158 // Příloha 18 Hodnotící dotazníky 159 // Slovníček pojmů 160 // Slovníček použitých zkratek 162 // Použitá literatura 163 // Seznam technik 172 // Rejstřík 173
cnb002799379

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC