Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015
244 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-2444-891-6 (brožováno)
Monografie
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na stranách 209-226, bibliografické odkazy a rejstřík
001452284
Obsah // Předmluva 7 // 1 Konceptuálni rámce a výzkumná strategie 11 // 1.1 Metodologický design projektu 16 // 1.1.1 Analýza dokumentů 18 // 1.1.2 Dotazníkové šetření 20 // 1.1.3 Vícepřípadové studie 23 // 2 Vývoj českého školství po roce 1989 s akcentem // na etapu povinného vzdělávání 27 // 2.1 Směřování (novodobé) české vzdělávací politiky 29 // 2.1.1 Proměny regionálního školství a kurikula 32 // 2.1.2 Řízení a správa regionálního školství 41 // 2.1.3 Učitelé a jejich profesní rozvoj 47 // 2.2 Regionální podpora práce škol s akcentem // na funkce základní školy 55 // 2.2.1 Olomoucký kraj 55 // 2.2.2 Moravskoslezský kraj 60 // 2.3 Shrnutí 68 // 3 Vývoj v polském školství po roce 1989 69 // 3.1 Vybrané dimenze transformace a změn ve školství 70 // 3.2 Směřování (novodobé) polské vzdělávací politiky 82 // 3.2.1 Regionální a lokální koncepce vzdělávání 84 // 3.2.2 Vliv mezinárodních organizací 85 // 3.3 Klíčové změny v polském vzdělávání a nejnovější trendy 86 // 3.3.1 Profesní rozvoj učitelů 94 // 3.3.2 Evaluace práce školy 100 // 3.4 Sociální kompetence jako výsledek školního vzdělávání // v kvalifikačních rámcích 102 // 3.4.1 Výsledky učení v sociálních kompetencích 105 // з // 4 Funkce školy pohledem představitelů škol na lokální úrovni 115 // 4.1 Funkce škol v Olomouckém a Moravskoslezském kraji 117 // 4.2 Funkce škol v Dolnoslezskému vojvodství 120 // 4.3 Shrnutí 123 //
5 Příběhy aneb změna funkce škol v každodennosti 131 // 5.1 Jiný svět uprostřed sídliště 133 // 5.1.1 Individualizační funkce 133 // 5.1.2 Sociálně integrační funkce 135 // 5.1.3 Kulturační funkce 137 // 5.1.4 „Kam až se to bude vyvíjet?“ 138 // 5.2 Škola ve vesnickém společenství 142 // 5.2.1 Individualizační funkce 142 // 5.2.2 Sociálně integrační funkce 143 // 5.2.3 Kulturační funkce 144 // 5.2.4 Změna funkcí školy v měnícím se světě 145 // 5.3 Pohraniční škola 146 // 5.3.1 Individualizační funkce 147 // 5.3.2 Sociálně integrační funkce 149 // 5.3.3 (Ne)změny v izolaci pohraniční školy 150 // 5.4 Škola v procesu neustálé změny 152 // 5.4.1 Individualizační funkce 152 // 5.4.2 Sociálně integrační funkce 158 // 5.4.3 Kulturační funkce 160 // 5.4.4 Specifická funkce: funkce ekologická 162 // 5.4.5 Škola jako „výrobní podnik“? 163 // 5.5 Škola jako společenské centrum 169 // 5.5.1 Sociálně integrační funkce 170 // 5.5.2 Individualizační funkce 178 // 5.5.3 Kulturační funkce 180 // 5.5.4 Vesnická škola v měnícím se světě 183 // 5.6 Nestátní škola aneb „udělej si školu sám“ 185 // 5.6.1 Individualizační funkce 191 // 5.6.2 Sociálně integrační funkce 196 // 5.6.3 Kulturační funkce 202 // 5.6.4 Změna v práci pohraniční školy 205 // 5.7 Shrnutí 206 // 4 // Literatura a další zdroje informací 209 // Příloha 1 // Školský systém České republiky 227 // Příloha 2 // Dotazník (česká verze) 228 // Summary 237 // Rejstřík 239 // O autorech 241 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC