Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Brno : JAMU, 2016
201 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-7460-092-0 (brožováno)
Výběrová řada doktorských spisů
Obsahuje bibliografii na stranách 185-192 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001452292
1. Uvedení do problematiky sluchového postižení 15 // 1.1 Sluchové vady. kategorie, klasifikace a rozdělení 16 // 1.1.1 Základní klasifikace sluchových vad podle míry sluchové ztráty 17 // 1.1.2 Rozlišení podle místa vzniku - periférní a centrální 20 // 1.1.3 Rozdělení podle doby vzniku - vrozené a získané 21 // 1.1.4 Sluchové postižení a rozvoj řeči - preiingvální a postlingvální ztráta sluchu 22 // 1.1.5 Léčba, kompenzace a rehabilitace sluchových vad 23 // 1.2 Sluchové postižení, rodina a raná péče 25 // 1.2.1 Historický přehled 28 // 1.2.2 Shrnutí historického přehledu 45 // 1.2.3 Role rodičů // 1.2.4 Raná péče - systém podpory rodin s dětmi se sluchovým postižením v České republice 49 // 2. Komunikace 53 // 2.1 Co je to komunikace a k čemu ji potřebujeme? 54 // 2.2 Jak a čím komunikujeme? 56 // 2.3 Jak se naučíme komunikovat? 58 // 2.3.1 Osvojování řeči 59 // 2.3.2 Komunikační kompetence 60 // 2.4 Komunikace a její možnosti v kontextu sluchového postižení 62 // 2.4.1 Komunikační systémy osob se sluchovým postižením 62 // 2.4.2 Znakový jazyk, definice, složky 63 // 2.4.3 Komunikační systémy vycházející z mluvené řeči 64 // 2.4.4 Neverbální složky komunikace v kontextu komunikace s jedinci se sluchovým postižením 65 // 2.5 Jakým způsobem je možné úspěšně komunikovat s dítětem, které mě neslyší? 65 // 2.5.1 Prístupy k rozvoji komunikace u dětí 66 // 2.6 Komunikace slyšiciho a Neslyšiciho jako interkulturni komunikace 68 // 2.7 Tandemová komunikace a tandemová spolupráce 69 // 3. Potenciál nástrojů dramatického umění pro rozvoj tandemové komunikace 70 // 3.1 Dramatické uméní a nástroje tandemové komunikace 72 // 3.2 Tandemové lekce v pojmovém systému oboru drama ve výchové 74 // 3.3 Nástroje tandemových lekcí 77 // 3.3.1 Principy a pravidla tandemové lekce 77 //
3.3.2 Prvky hereckého uméní v herné-dramatických aktivitách tandemových lekcí 80 // 3.3.3 Materiálnost lekce 97 // 3.4 Struktura tandemové lekce 98 // 3.5 Lektoři a jejich vliv na podobu tandemové terapie 99 // 3.6 Zhodnocení předchozích zkušeností a teoretických podkladů tvůrčí práce 102 // 4. Výzkum 103 // 4.1 Cil výzkumu a pracovní hypotézy 105 // 4.1.1 Cíl výzkumu 105 // 4.1.2 Pracovní hypotézy 106 // 4.2 Metodologie 106 // 4.2.1 Výbérový soubor 107 // 4.2.2 Průbéh výzkumu 108 // 4.3 Vytváření a plánování lekce 109 // 4.3.1 Organizační plán práce 109 // 4.3.2 Tvůrčí plán práce lil // 4.3.3 Struktura tandemové lekce, struktura cyklu péti lekcí 112 // 4.4 O způsobu záznamu lekcí a cílech analýzy záznamů a materiálů 114 // 5. Kazuistiky 115 // 5.1 Amálka 116 // 5.1.1 První setkání s rodinou 116 // 5.1.2 Dité 116 // 5.1.3 Rodina 118 // 5.1.4 Plán lekcí 119 // 5.1.5 Lekce 1-5 120 // 5.1.6 Závéry z prvního cyklu tandemových lekcí 131 // 5.2 Anna 132 // 5.2.1 Dité 132 // 5.2.2 Rodina 134 // 5.2.3 Plán návštév a nové prvky lekcí 134 // 5.2.4 Přípravná schůzka 135 // 5.2.5 Popis lekcí 1-5 137 // 5.2.6 Závéry druhého cyklu 158 // 5.3 Alice 159 // 5.3.2 Rodina 160 // 5-3.3 Plán lekcí 160 // 5.3.4 Příprava 161 // 5.3.5 Popis lekcí 1-5 161 // 5.3.6 Hodnocení cyklu tandemových lekcí 177 // 5.4 Shrnutí 178 // 6. Záv2r 180 // 6.1 Tvůrčí práce s dětmi a s Neslyšícími jako zdroj inspirace 181 // 6.2 Tvůrčí tandem 181 // 6.3 O identitě 182 // 6.4 O tandemových lekcích ve spolupráci s Centrem pro dětský sluch 183 // Použité informační zdroje 185 // Annotation 193 // Seznam ilustrací 194 // Seznam vidcoukázck., 196 // Seznam tabulek 198 // Seznam příloh 199 // Příloha - Příklad tandemových lekci s pohádkou Boudo, budko pro děti kolem 24 měsíců věku 200
(OCoLC)951554213
cnb002793099

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC