Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Argo, 2016
349 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-257-1871-1 (vázáno)
Každodenní život ; svazek 67
ruština
Přeloženo z ruštiny a na podkladě německého překladu
V publikaci uvedeny pouze chybně názvy originálu: Individ i socium na sredněvěkovom Zapadě; a překladu: Das Individuum im europäuischen Mittelalter, správně je: Individ i socium na srednevekovom Zapade; Das Individuum im europäischen Mittelalter
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
001452351
1. PŘEDMLUVA 7 // 2. MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ (Petra Bendová) 9 // Klasifikace mentální retardace 10 // 2.1 Charakteristika dětí s mentálním postižením dle stupňů mentální // retardace 12 // Charakteristika dětí s lehkou mentální retardací 12 // Charakteristika dětí se středně těžkou mentální retardací 13 // Charakteristika dětí s těžkou mentální retardací 14 // Charakteristika dětí s hlubokou mentální retardací 15 // 2.2 Specifika dětí s mentálním postižením 17 // Zásady pro komunikaci s dětmi s mentálním postižením 17 // Specifické (psychologické) zvláštnosti dětí s mentálním postižením 18 // 2.3 Pervazivní vývojové poruchy 22 // Stručná charakteristika vybraných poruch autistického spektra 25 // 3. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Pavel Zikl) 31 // 3.1 Přehled současného stavu v CR 31 // Možnosti vzdělávání záků s mentálním postižením 34 // 3.2 Integrace 42 // Dysfunkční integrace 45 // Funkční integrace 47 // Ideální integrace 47 // Formy integrace 48 // 3.3 Podmínky integrace 51 // Podmínky integrace ve škole 51 // Překážky integrace ve škole 56 // 3.4 Individuální vzdělávací plán 60 // Další povinnosti školy spojené s tvorbou IVP 63 // Zásady tvorby IVP 66 // Struktura IVP 66 //
4. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V OBLASTI EDUKACE DĚTÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Petra Bendová) 69 // Diagnostika a poradenství pro děti s mentálním postižením // v resortu MŠMT ČR 69 // Speciálně pedagogická centra pro žáky s mentálním postižením 76 // Speciálně pedagogická centra pro žáky s poruchami autistickěho spektra 81 // Diagnostika a poradenství pro děti s mentálním postižením v resortu MZ ČR 82 // Diagnostika a poradenství v nestátních organizacích 83 // Poradenské služby poskytované státem a státní samosprávou 86 // 3. SPECIFIKA KOMUNIKACE DĚTÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Petra Bendová) 87 // 3.1 Využití alternativní a augmentativní komunikace u dětí s mentálním postižením 92 // Hlediska pro volbu AAKsystému 93 // Charakteristika systémů AAK využitelných v komunikaci s dětmi s mentálním postižením 94 // Využití speciálních poěítaěových programů a pomůcek pro AAK 99 // 6. VYUŽITÍ TERAPEUTICKO-FORMATIVNÍCH METOD V OBLASTI EDUKACE DĚTÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM // (Petra Bendová) 101 // Využití dalších podpůrných pedagogických a rehabilitaěních metod 115 // 7. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Pavel Zikl) 123 // Příspěvek na péěi 126 // Sociální služby pro lidi s mentálním postižením 127 // Raná péče 127 // Osobní asistence 127 // Centra denních služeb / denní stacionáře 129 // Domovy pro osoby se zdravotním postižením 129 // Odlehčovací služby 129 // Osobní plán 130 // 8. SUMMARY - CHILD WITH INTELLECTUAL DISABILITY AT SCHOOL 131 // SEZNAM LITERATURY 133 // REJSTŘÍK 139
PŘEDMLUVA 11 // O TÉTO KNIZE 15 // 1. STŘEDOVĚKÝ JEDINEC A SOUČASNÝ HISTORIK 21 // 2. JEDINEC A SPOLEČNOST 45 // ISLAND: ARCHAICKÝ INDIVIDUALISMUS 46 // Byl Sigurö hrdina? 48 // Hrdina a rituál 54 // Aforismy životní moudrosti: Výroky Vysokého 70 // Osobnost v sáze 79 // Osud v sáze 95 // Víra a bezvěrectví 99 // Egill Skallagrímsson: skald a vlkodlak 102 // Král Sverri: stereotyp, nebo individualita? 113 // STAVOVSKÉ VĚDOMÍ A OSOBNOST 126 // Rytíř v životě a v poezii 130 // „Městský vzduch osvobozuje“ 136 // „Velký neznámý“ 146 // Marginálové: kacíř a čarodějnice 157 // UMĚLEC A JEHO SEBEUVĚDOMĚNÍ 161 // OD NAROZENÍ DO SMRTI A PO NÍ 173 // Dětství ve středověku? 173 // Biografie a smrt 182 // 3. PERSONALIA 196 // OD ANTIKY KE STŘEDOVĚKU 196 // Aurelius Augustinus 196 // AUTOBIOGRAFIE: VYZNÁNÍ, NEBO APOLOGIE? 210 // Guibert z Nogentu: „jednohlasá píseň“ 214 // Abélard: „nezkrocený jednorožec“ 223 // Suger a opatství Saint-Denis 248 // Otloh: pochybnosti o existenci Boha 251 // Bratr Salimbene - „průměrný člověk“ 254 // „PERSONA“ HLEDÁ OSOBNOST 266 // Teologie: persona divina, nebo persona humana? 266 // Berthold z Řezná: podobenství o pěti hřivnách---269 // NA SKLONKU STŘEDOVĚKU 287 // Dante: živý na onom světě 287 // Mýtotvorba jako autobiografie: Petrarca 292 // „V tomto šílenství je metoda“ 296 // 4. INDIVIDUUM EST INEFFABILE. NĚKOLIK POZNÁMEK NA ZÁVĚR 309 // POZNÁMKY 321
(OCoLC)965747812
cnb002842290

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC